Εκτύπωση
PDF

17 Δεκεμβρίου 2018

Η κατάργηση του ΕΦΚ στο κρασί και η υποχρέωση για φορολογικές αποθήκες και ογκομετρήσεις

Η αιτιολογική έκθεση και το κείμενο της τροποποιητικής διάταξης που μηδενίζουν τον ΕΦΚ στο κρασί, ορίζουν σαφώς ότι όλες οι κανονιστικές πράξεις και οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατ΄εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α΄152), που επέβαλλε 20 € / hl Eιδικό Φόρο Κατανάλωσης στο κρασί)… παύουν να ισχύουν.

Η ΚΕΟΣΟΕ προκειμένου να αποσαφηνιστούν, οι περαιτέρω ευεργετικές συνέπειες της κατάργησης του Ε.Φ.Κ. στο κρασί, κατόπιν επικοινωνίας με την Α.Α.Δ.Ε. διευκρινίζει ότι: 

1)    Το καθεστώς που διέπει τον οίνο σε σχέση με την υποχρέωση των οινοποιείων για σύσταση φορολογικών αποθηκών, ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ στο προϊσχύον καθεστώς, πριν την επιβολή του Ε.Φ.Κ.

2)    Το ανωτέρω γεγονός σημαίνει ότι:

  • Τα οινοποιεία για τους ήσυχους οίνους της Συνδυασμένης Ονοματολογίας 2204 και 2205 στις οποίες επεβλήθη ο Ε.Φ.Κ. δεν έχουν υποχρέωση σύστασης Φορολογικής Αποθήκης και συνεπώς μπορούν να ζητήσουναπό τις Τελωνειακές Αρχές ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ που έχουν συστήσει για τα προϊόντα αυτά από 1/1/2016
  • Τα οινοποιεία που είχαν συστήσει φορολογική αποθήκη πριν την επιβολή του Ε.Φ.Κ. στο κρασί λόγω υποχρεώσεων της κείμενης νομοθεσίας (εξαγωγές, ενδιάμεσα προϊόντα κλπ.), διατηρούν τις φορολογικές αποθήκες τις οποίες είχαν συστήσει πριν την 1/1/2016. 

3)    Για τις φορολογικές αποθήκες για τις οποίες δεν θα κατατεθεί αίτηση ανάκλησής τους, ισχύει η αριθμ: 30/003/000/1614/19.4.2018 (ΦΕΚ Β 1624/16.5.2018), που αφορά την ογκομέτρηση των δεξαμενών. Κατά συνέπεια εφόσον ζητηθεί και αρθεί η Άδεια Φορολογικής Αποθήκης, δεν υπάρχει υποχρέωση ογκομέτρησης των δεξαμενών με βάση την ανωτέρω απόφαση

4)   Όσον αφορά το καθεστώς των μικρών οινοποιών, οι οποίοι κατέβαλλαν την 5ηδόση στις 25 Οκτωβρίου 2018 για την οινοπαραγωγή τους το 2017, οι διευκρινίσεις που παρέχουμε είναι οι ακόλουθες:

  • Θέμα ανακύπτει στην περίπτωση που φορολογημένα αποθέματα μέχρι την 31.12.2018 πωληθούν εντός του 2019, έτος για το οποίο δεν επιβαρύνεται το προϊόν με Ε.Φ.Κ. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει μόνο δυνατότητα δικαστικής προσφυγής για επιστροφή του Ε.Φ.Κ. ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
  • Όσοι οινοποιοί δεν κατέβαλλαν κάποιες από τις 5 δόσεις, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τους, έστω και εάν υπάρχουν αδιάθετα φορολογημένα αποθέματα που θα πωληθούν μετά την 1/1/2019. Η υποχρέωση καταβολής του Ε.Φ.Κ. ήδη «έχει γεννηθεί» με την υποβολή της προβλεπόμενης ΔΕΦΚΦ και η ΑΑΔΕ όπως προκύπτει από την επικοινωνία της ΚΕΟΣΟΕ, δεν προτίθεται να εκδώσει απόφαση για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντα Ε.Φ.Κ.

 

 

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 54 επισκέπτες συνδεδεμένους