Εκτύπωση
PDF

3 Δεκεμβρίου 2018

Οι Ισπανοί επιμένουν στην απαγόρευση χρήσης ζάχαρης για τον εμπλουτισμό των οίνων


Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης υπεβλήθη προς την Επιτροπή, από τον Ισπανό ευρωβουλευτή José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra με θέμα την χρήση σακχαρόζης για την αύξηση του φυσικού αλκοολικού τίτλου του οίνου. Το ερώτημα του ευρωβουλευτή προς την Commission διατυπώνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

«Οι οινολογικές πρακτικές και οι τυχόν εργασίες παραγωγής κρασιού δεν πρέπει να αντιβαίνουν ή να είναι ασυμβίβαστες με τον ορισμό του «οίνου» που καθορίζεται στην πρώτη παράγραφο της κατηγορίας 1 του μέρους II του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 .

Και πάλι όσον αφορά τις οινολογικές πρακτικές, η Επιτροπή υποχρεούται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 79, παράγραφος 2, του εν λόγω κανονισμού, να λάβει υπόψη την ανάγκη να μην μεταβληθούν τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος. Θεωρούμε ότι το κύριο χαρακτηριστικό του οίνου είναι ότι προέρχεται αποκλειστικά από τη ζύμωση νωπών σταφυλιών ή γλεύκους σταφυλιών. Το άρθρο 80, παράγραφος 1, του κανονισμού ορίζει ότι οι επιτρεπόμενες οινολογικές πρακτικές μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για την εξασφάλιση της ομαλής οινοποίησης, της σωστής διατήρησης ή της ορθής τελειοποίησης του οίνου. Συνεπώς, η σακχαρόζη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, δεδομένου ότι πρόκειται για χωριστή ουσία που δεν σχετίζεται με αμπέλια.

Οι πρακτικές που αποσκοπούν στην αντιστάθμιση των κλιματικών συνθηκών μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν και μόνον είναι συμβατές με τον ορισμό του οίνου και είναι σύμφωνες με τα προαναφερθέντα άρθρα.

Δεν πιστεύει η Επιτροπή ότι η σακχαρόζη πρέπει να αφαιρεθεί από το μέρος Ι τμήμα Β του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, χωρίς να καταργηθούν οι λοιπές πρακτικές που απαριθμούνται στο εν λόγω τμήμα, οι οποίες είναι συμβατές με τον ορισμό κρασί και μπορούν να βοηθήσουν όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς;» (ο ερωτών αναφέρεται σε συμβατές πρακτικές όσον αφορά στον εμπλουτισμό των οίνων με συμπυκνωμένο και συμπυκνωμένο ανακαθαρισμένο γλεύκος).

 

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 362 επισκέπτες συνδεδεμένους