Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


keosoe

Εκτύπωση
PDF

19 Μαρτίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΟΣΟΕ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 981 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΟΣΟΕ

Ένα σημαντικό πρόγραμμα κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων εργαζομένων με τον τίτλο «Οινογνωσία» και  φορέα  υλοποίησης τoν Κλαδικό Εθνικό Αγροτικό Συνεταιρισμό   Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του ΕΣΠΑ από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ύψους 1.239.000 €.  Το πρόγραμμα  αφορά κυρίως τους εργαζομένους στα οινοποιεία  αφού εντάσσονται  στον  Αγροδιατροφικό Τομέα  – Βιομηχανία  Τροφίμων, ο οποίος είναι ένας  από  τους  9 Στρατηγικούς Τομείς  της χώρας.

Αντικείμενό του είναι η Κατάρτιση  981  ωφελουμένων/ εργαζομένων  (αντιστοιχεί στο 36% μονίμων, μερικά  και εποχικά απασχολούμενων στον κλάδο) και για το σκοπό αυτό θα διενεργηθούν συνολικά  46  σεμινάρια  κατάρτισης  5 διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων  (80  και 100  ωρών αντίστοιχα)  και στις  13 Περιφέρειες της χώρας.

Η επιλογή των προγραμμάτων κατάρτισης έγινε με βάση τις σύγχρονες ανάγκες οργάνωσης των  επιχειρήσεων, το σύγχρονο marketing, την αναγκαιότητα για συνεχή επιμόρφωση του απασχολούμενου προσωπικού.

Ομάδα- στόχος της προτεινόμενης Πράξης είναι εργαζόμενοι/ες στον ιδιωτικό τομέα, με προτεραιότητα σ’ εκείνους/ες που απασχολούνται σε επιχειρήσεις του κλάδου Οινοποιίας ,αλλά και γενικότερα της Αγροδιατροφής, συμπεριλαμβανομένου και του εποχικού προσωπικού, οι οποίοι επιθυμούν να καταρτιστούν για ν’ αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις στα προτεινόμενα  γνωστικά αντικείμενα.

Οι ωφελούμενοι υποχρεωτικά θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης για να αποκτήσουν αντίστοιχο «τίτλο» και να έχουν το δικαίωμα του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Όλα  τα αντικείμενα  κατάρτισης θα  οδηγήσουν σε  πιστοποίηση των  αποκτηθέντων προσόντων/δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς  σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Η πράξη υλοποιείται με βάση την ανάγκη βελτίωσης των γνώσεων, προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων στα  γνωστικά αντικείμενα:

1)             Γευσιγνώστης  Οινοποιητικών  Προϊόντων,

2)             Επαγγελματίας  διαδικτυακού Marketing   Οινοποιητικών Προϊόντων,

3)             Στέλεχος Ανάπτυξης Οινοτουρισμού,

4)             Στέλεχος  Εξαγωγικού - Διεθνούς  Εμπορίου Οινοποιητικών Προϊόντων και

5)             Στέλεχος  Πωλήσεων Οινοποιητικών Προϊόντων.

 

Για την  τεκμηρίωση της  σκοπιμότητας της  Πράξης,   αλλά  και τη  διάγνωση των  εκπαιδευτικών αναγκών της  ομάδας-στόχου,  διεξήχθη από την ΚΕΟΣΟΕ ,Κλαδική Μελέτη με τίτλο «Διερεύνηση Επιμορφωτικών Αναγκών  στον Κλάδο της Οινοποιίας» και συντάχθηκε αναλυτικό Σχέδιο Δράσης.

 

Η θεματολογία των προγραμμάτων θα  συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπιση του συνόλου των αδυναμιών του κλάδου, με αναμενόμενα οφέλη μεταξύ άλλων

ü    την αύξηση της εξωστρέφειας ,

ü    την ανταγωνιστικότητα,

ü    την αναβάθμιση της δομής και λειτουργίας των επιχειρήσεων με εισαγωγή και χρήση νέων σύγχρονων μορφών marketing, αλλά και των δικτύων  διανομής,

ü     την διασύνδεση με τον τουρισμό λόγω της εξειδίκευσης του προσωπικού του,

ü    την αναβάθμιση  της ποιότητας και την εισαγωγή  καινοτομίας,

ü    την εδραίωση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας των εργαζομένων που θα καταρτισθούν  και θα λάβουν πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και βελτίωση της θέσης τους στην ιεραρχία των επιχειρήσεων.

Λόγω του γεγονότος ότι ποτέ  μέχρι σήμερα  δεν υπήρξε σχετικό πρόγραμμα που να  οδηγεί  σε  πιστοποίηση προσόντων  και  δεξιοτήτων,  τα  πέντε   προγράμματα κατάρτισης   δεν  έχουν   πιστοποιημένο  επαγγελματικό περίγραμμα. Για τον  λόγο  αυτό  η KEOΣΟΕ,  αμέσως  μετά  την  απόφαση   Ένταξης της  Πράξης,   θα  ξεκινήσει  όλες  τις  απαραίτητες διαδικασίες για την πιστοποίηση των συγκεκριμένων επαγγελματικών περιγραμμάτων, τα οποία θ' αξιοποιηθούν στη συνέχεια και από άλλες επιχειρήσεις και εργαζόμενους ή ανέργους , πέραν των άμεσα ωφελουμένων του έργου.

Σύντομα θα ανακοινωθούν από την ΚΕΟΣΟΕ οι προϋποθέσεις και οι όροι επιλογής των ωφελουμένων.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ 23-24 ΜΑΙΟΥ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1. Αμπελουργία και Οινοποιία : «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ» ή «ΜΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΩ» (Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Πρόεδρος ΕΔΟΑΟ - Οινοποιός)

2.Σκοπός , αποδέκτες, όροι και προϋποθέσεις βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της αμπελοκαλλιέργειας στην Ελλάδα (Κώστας Ευσταθίου, Αντιπρόεδρος ΕΔΟΑΟ)

3. Η αμπελοκαλλιέργεια, στον κόσμο, στην Ευρώπη , στην Ελλάδα(Παύλος Καρανικόλας, Αναπληρωτής καθηγητής ΓΠΑ)

4. Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής αμπελουργίας - υφιστάμενη κατάσταση - Συμπεράσματα (Παρασκευάς Κορδοπάτης, Διευθυντής ΚΕΟΣΟΕ)

5. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα οικονομικών αποτελεσμάτων σε διαφορετικές αμπελουργικές ζώνες(Σταμάτης Γεωργάκης, Πρόεδρος ΑΣ Κορωπίου)

6. Πολιτικές γης, δίκαιο διαδοχής, χωροταξικό χρήσεων γης – Το γαλλικό παράδειγμα (Θεόδωρος Γεωργόπουλος , Καθηγητής Πανεπιστημίου Reims, Διευθυντής Σ.Ε.Ο)

7. Χρηματοδότηση και χρηματοδοτικά εργαλεία αγροτικού τομέα (Νικόλαος Ντζιαχρήστας, Commercial Banking Director Τράπεζας Πειραιώς)

8. Πολιτικές δημιουργίας συλλογικών σχημάτων για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών και για την επίτευξη οικονομιών κλίμακος. (Μόσχος Κορασίδης ,Γενικός Διευθυντής ΕΘΕΑΣ)

9. ΖΟΙΝΟΣ ΑΕ, ΕΑΣ Θηραϊκών Προϊόντων, ΑΟΣ Τυρνάβου και ΕΟΣ Σάμου , επιτυχημένα μοντέλα συνεταιρισμών βασισμένα στις ανάγκες των παραγωγών (Θεόδωρος Χαρμπής , Διευθυντής Παραγωγής ΕΟΣ Σάμου)

10. Προϋποθέσεις επιτυχούς ενασχόλησης νέων ανθρώπων με την αμπελουργία (Γιώργος Τσινίδης , Γεωπόνος , MSc Αμπελουργίας Οινοποιίας, Διευθυντής αμπελώνα οινοποιίας Κεχρή)

11. Βιώσιμη εκμετάλλευση οικογενειακού τύπου– χαρακτηριστικά (Χαρούλα Σπινθηροπούλου, Γεωπόνος, Οινολόγος, Δρ Αμπελουργίας)

12. Ανταγωνιστική αμπελουργία (Γραπτή παρέμβαση Γιάννη Βογιατζή, Προέδρου Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου)

13. Έρευνα – καινοτομία- αμπελουργία ακριβείας.  Η εφαρμογή τους στον αμπελουργικό τομέα , θεωρία και πράξη.(Σεραφείμ Θεοχάρης, Δρ. Αμπελουργίας ΑΠΘ)

14. Έρευνα – καινοτομία- αμπελουργία ακριβείας. Η εφαρμογή τους στον αμπελουργικό τομέα , θεωρία και πράξη. (Εμορφίλη Μαυρίδου ,  Χημικός Μηχανικός, MSc Αμπελουργίας Οινολογίας , Κτήμα Άλφα)

15. Αναπτυξιακή αμπελουργία, κλιματική κρίση και ελληνικός αμπελώνας (Μανόλης Σταυρακάκης, Ομότιμος καθηγητής Γ.Π.Α.)

17. Η φιλοσοφία και οι επιδιώξεις της νέας ΚΑΠ 2023-2027 (Νικόλαος Μανέτας, Προϊστάμενος ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ)

18. Tομεακά προγράμματα αμπελοοινικού τομέα, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023 – 2027 (Αλεξάνδρα Πετροπούλου, Προϊσταμένη τμήματος Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων ποτών Υπ.Α.Α.Τρ)

19. Η αξιοποίηση των εργαλείων του Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ, από τον Αμπελοοινικό Τομέα. (Χαράλαμπος Μουλκιώτης ,Στέλεχος Μονάδας Παρακολούθησης Παρεμβάσεων Πυλώνα Ι,ΕΥΕ ΑΕΤΠ)

20. Οικολογικά Σχήματα αντί Πρασινίσματος (Παναγιώτα Παπαλουκοπούλου ,Προϊσταμένη Μονάδας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ΕΥΕ ΑΕΤΠ)

21. Νέοι Γεωργοί (Κλεοπάτρα Πανοπούλου , Στέλεχος Μονάδας Ενισχύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, ΕΥΕ ΠΑΑ)

22. Ομάδες Παραγωγών (Αθανασία Μερεμέτη, Προϊσταμένη Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας, ΕΥΕ ΠΑΑ)

22a. Επιχειρησιακές Ομάδες-Συνεργασία (Αθανασία Μερεμέτη, Προϊσταμένη Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας, ΕΥΕ ΠΑΑ)

23. Σύνοψη συμπερασμάτων Συνεδρίου


Επιστημονική Συνεδρία

Ημερίδα για τον Αττικό αμπελώνα

19/12/2022

Εισήγηση Μάρκου Χρήστου, Προέδρου της ΚΕΟΣΟΕ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη, Αναπληρ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Δ. Γραμματικού, ΥΠΑΑΤ

Εισήγηση Σ. Γεωργάκη, Πρόεδρος ΑΟΣ Κορωπίου


Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 108 επισκέπτες συνδεδεμένους