Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


keosoe

Εκτύπωση
PDF

7 Δεκεμβρίου 2017

COPA COGECA: ΚΑΝΑΔΑΣ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ, ΚΙΝΑ, ΡΩΣΙΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

Σε ενημέρωση προέβη η Copa Cogeca σχετικά με τα προβλήματα και την πορεία επίλυσής τους, που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις οίνου που δραστηριοποιούνται εξαγωγικά στις χώρες που ακολουθούν:

 

ΚΑΝΑΔΑΣ

Ο Καναδάς είναι η 5η μεγαλύτερη αγορά ευρωπαϊκών αλκοολούχων ποτών, που αποδίδει κάθε χρόνο 285 εκατομμύρια ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι η 4η αγορά για τα κρασιά της ΕΕ, ενώ οι εξαγωγές προς τον Καναδά αντιπροσωπεύουν 780 εκατομμύρια € ετησίως.

Η ολοκληρωμένη οικονομική εμπορική συμφωνία (CETA) μεταξύ ΕΕ και Καναδά τέθηκε σε ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίου 2017 εξομοιώνοντας τον οίνο και τα αλκοολούχα ποτά της ΕΕ να έχουν την ίδια μεταχείριση στα τοπικά συμβούλια οινοπνευματωδών ποτών με τα τοπικά προϊόντα. Προβλέπει επίσης έναν μηχανισμό που αποσκοπεί στην εξάλειψη του αθέμιτου ανταγωνισμού των ιδιωτικών καταστημάτων με αλκοολούχα ποτά.

Ωστόσο, λίγους μόνο μήνες μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, διαπιστώθηκε ότι οι καναδικές επιτροπές αλκοολούχων ποτών και οι προστατευτικές πολιτικές των επαρχιών στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό υπέρ των εγχώριων προϊόντων.

Κόστος εξυπηρέτησης της Διαφορικής μεταρρύθμισης

Οι καναδικές επιτροπές αλκοολούχων ποτών καθορίζουν τις σταθερές προσαυξήσεις προϊόντων για διάφορες κατηγορίες οινοπνευματωδών ποτών. Επίσης επιβάλλουν τέλη υπηρεσίας ως αντάλλαγμα για τις διάφορες υπηρεσίες που παρέχουν. Αυτό το αντάλλαγμα είναι γνωστό ως COSD.

Το COSD αντιπροσωπεύει νόμιμες επιβαρύνσεις, εφόσον αντιστοιχούν άμεσα στο πρόσθετο κόστος που συνδέονται με τα εισαγόμενα προϊόντα, όπως το κόστος εκτελωνισμού και αποθεματοποίησης (παράρτημα VIII άρθρο 4α.1 της συμφωνίας Καναδά-ΕΕ για τα οινοπνευματώδη).

Η CETA (Τμήμα Δ - Τιμολόγηση) καθορίζει ότι το Οντάριο και το Κεμπέκ θα πρέπει να μετατρέψουν το COSD σε τέλη ανά λίτρο από την έναρξη ισχύος της. Ωστόσο, έχει αναφερθεί ότι το σύστημα δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή λόγω τεχνικών ζητημάτων πληροφορικής και δεν αναμένεται να εφαρμοστεί πριν από τον Απρίλιο του 2018. Η Commission παρακολουθεί την κατάσταση και ζήτησε από τις καναδικές αρχές να επιταχύνουν τη διαδικασία και να την ενημερώσουν σχετικά με το πώς και πότε θα ήταν έτοιμο το νέο σύστημα.

Ξεχωριστή φορολογική μεταχείριση των εισαγόμενων οίνων

Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2006 επιβλήθηκε ομοσπονδιακός φόρος 0,62 $ / l για τους ευρωπαϊκούς και άλλους εισαγόμενους οίνους, ενώ οι οίνοι από 100% καναδικά σταφύλια ή άλλα φρούτα εξαιρέθηκαν πλήρως. Μετά τις καταγγελίες της ΕΕ, ο Καναδάς προσφέρθηκε να εφαρμόσει ευνοϊκότερoυς δασμούς στην ΕΕ. Η συμφωνία επετεύχθη το 2008, ενώ αρχίζαν να διεξάγονται διερευνητικές συζητήσεις για τη CETA. Η ΕΕ αποδέχθηκε αποζημίωση από τον Καναδά υπό μορφή δασμολογικής έκπτωσης για τους εισαγόμενους οίνους.

Στο πλαίσιο της CETA, τα μέρη έχουν καταργήσει όλους τους δασμούς για τα κρασιά και τα οινοπνευματώδη ποτά. Με άλλα λόγια, ενώ το καναδικό τμήμα της συμφωνίας του 2008 (το φορολογικό πλεονέκτημα που εισάγει διακρίσεις για το τοπικό καναδικό κρασί) εξακολουθεί να ισχύει, το σύστημα αντιστάθμισης για την ΕΕ (η δασμολογική έκπτωση που χορηγείται στους εισαγόμενους οίνους της ΕΕ) δεν ισχύει πλέον.

Ο προϋπολογισμός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Καναδά για το 2017-2018 αύξησε τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 2% και εισήγαγε μια ρήτρα κυλιόμενων κλιμάκων που θα αυξήσει τα ποσοστά αυτά ετησίως ανάλογα με τον πληθωρισμό, όπως φαίνεται στους πίνακες παρακάτω:

Οινοπνευματώδη

 

Προηγούμενη αξία

Νέα αξία

Περισσότερο από 7% καθαρή αλκοόλη κατ’ όγκο

$11.696 ανά λίτρο καθ. αιθ. αλκοόλ.

$11.93 ανά λίτρο καθ. αιθ. αλκοόλ.

Λιγότερο από 7% καθαρή αλκοόλη κατ’ όγκο

$0.295 ανά λίτρο

$0.301 ανά λίτρο οινοπνευματώδους

 

ΟΙΝΟΣ

 

Προηγούμενη αξία

Νέα αξία

Περισσότερο από 7% καθαρή αλκοόλη κατ’ όγκο

$0.62 ανά λίτρο

$0.63 ανά λίτρο

Περισσότερο από 1.2% και λιγότερη από 7%, καθαρή αλκοόλη κατ’ όγκο

$0.295 ανά λίτρο

$0.301 ανά λίτρο

Λιγότερο από 1.2% καθαρή αλκοόλη κατ’ όγκο

$0.0205 ανά λίτρο

$0.0209 ανά λίτρο

Πηγή: EDN45 Excise Duty Notice

 

Τόσο τα εγχώρια όσο και τα εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά επηρεάζονται από τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα, κατά 100% οι καναδικοί οίνοι απαλλάσσονται από οποιουσδήποτε ομοσπονδιακούς δασμούς επί των οινοπνευματωδών ποτών. Έτσι, η αύξηση των ομοσπονδιακών δασμών για την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών θα επηρεάσει ιδιαίτερα τους εισαγόμενους οίνους, οι οποίοι ήταν ήδη σε μειονεκτική θέση. Η Επιτροπή της ΕΕ έχει ήδη θέσει το ζήτημα στις καναδικές αρχές τον Μάιο του 2017 και θα την συζητήσει περαιτέρω τους επόμενους μήνες.

Μηχανισμοί εφαρμογής της CETA

  • Όπως προβλέπεται στη συμφωνία, θα οριστεί μεικτή επιτροπή το 2018. Μια πρόταση για τον εσωτερικό κανονισμό θα υποβληθεί από την αρχή του νέου έτους και θα πρέπει να εγκριθεί με απόφαση του Συμβουλίου.
  • Μια συνάντηση υπουργών (C. Malmström / FP . Champagne) προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2018 και θα συμπληρωθεί από συνεδριάσεις σε επίπεδο επιτροπών.
  • Ένας οδικός χάρτης για την αντιμετώπιση υπολειπόμενων δασμών (κανάλια πωλήσεων που δεν είναι διαθέσιμα για εισαγόμενα προϊόντα ή εξαιρέσεις από επιδοτήσεις / εκπτώσεις / σήματα που χορηγούνται μόνο σε εγχώρια προϊόντα) θα εκπονηθεί μετά τη δημοσίευση μιας έκθεσης παρακολούθησης της καναδικής αγοράς αλκοολούχων ποτών, την οποία θα εκπονήσει η ΕΕ.
  • Μια ομάδα πρόσβασης στην αγορά έχει συσταθεί από την αντιπροσωπεία της ΕΕ στον Καναδά.

 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Πρόσθετα οίνου

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα πρόσθετα οίνου που κοινοποιήθηκε στο G / TBT / BRA / 649, δεν επιτρέπονται στη Βραζιλία ορισμένες οινολογικές ουσίες αναγνωρισμένες βάσει του διεθνούς κώδικα οινολογικών πρακτικών του OIV που χρησιμοποιούνται συνήθως από τα οινοποιεία της ΕΕ. Η νομοθεσία αυτή, που ισχύει από τις 7 Νοεμβρίου επί του παρόντος δεν εφαρμόζεται αυστηρά από τη Βραζιλία, αλλά κρατά τις εξαγωγικές εταιρείες της ΕΕ σε νομική αβεβαιότητα. Σε περίπτωση εφαρμογής της, οι εταιρείες εξαγωγής δεν θα είχαν άλλη επιλογή από τη δημιουργία μιας αποκλειστικής γραμμής παραγωγής για τη Βραζιλία ή, ιδιαίτερα για τους μικρούς εμπόρους, να εγκαταλείψουν την αγορά της Βραζιλίας.


Η Επιτροπή έστειλε την παρατήρηση και κατάφερε να χορηγήσει απαλλαγή για τα προϊόντα που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά. Οι αρχές της Βραζιλίας ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Ρυθμιστικών Υπηρεσιών Υγείας (ANVISA), ζητώντας την αναγνώριση του συγκεκριμένου προσθέτου.

Πιστοποιητικά ποιότητας για τον οίνο

Σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα πρότυπα ταυτότητας και ποιότητας του οίνου, των σταφυλιών και των παραγώγων των σταφυλιών (G / TBT / N / BRA / 675), ορισμένοι ορισμοί, αναλυτικές παράμετροι και όρια όσον αφορά την οινοποίηση δεν συμφωνούν με τα πρότυπα του OIV . Αυτά τα αποκλίνοντα όρια είναι ιδιαίτερα προβληματικά στην περίπτωση της ταξινόμησης των αφρωδών οίνων ανάλογα με την περιεκτικότητα σε σάκχαρα, ενώ είναι υποχρεωτικά στην ΕΕ.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τις εταιρείες εξαγωγής αφρωδών οίνων της ΕΕ; Το προϊόν εξέρχεται από την ΕΕ με μια ανάλυση που επιβεβαιώνει ένα επίπεδο σακχάρων που μπορεί να συνοδεύεται με μια πρόσθετη αυτοκόλλητη ετικέτα με διαφορετική ένδειξη (δηλαδή ακατέργαστη και ξηρή) για τη βραζιλιάνικη αγορά λόγω της διαφορετικής ταξινόμησης των οίνων σε σχέση με την περιεκτικότητα σε σάκχαρα. Η αντίθετη ανάλυση είναι συστηματική στα βραζιλιάνικα τελωνεία. Δεδομένου ότι η Βραζιλία δεν χρησιμοποιεί τις μεθόδους ανάλυσης του OIV, η αντίθετη ανάλυση που διενεργείται από τις αρχές της Βραζιλίας μπορεί να αντικρούσει την αναφορά στην κύρια ετικέτα ή στο αυτοκόλλητο. Τα αυτοκόλλητα τότε πρέπει στη συνέχεια να αφαιρεθούν στις αποθήκες για το κρασί που θα διατεθεί στο εμπόριο στη Βραζιλία.

Η Commission ενημέρωσε ότι οι παρατηρήσεις που διαβιβάστηκαν στη Βραζιλία ελήφθησαν εν μέρει υπόψη και ότι μια νέα έκδοση νόμου θα είναι έτοιμη πριν από το 2018 και θα μπορούσε να κοινοποιηθεί ως προσθήκη.

Ετικετάρισμα αλκοολούχων

Το πρόσφατα κοινοποιηθέν τεχνικό ψήφισμα σχετικά με την επισήμανση του οίνου και των σταφυλιών G / TBT / N / BRA / 719 αρνείται τη δυνατότητα να αντικρουστούν οι αναφορές στην κύρια ετικέτα. Συνεπώς, οι αφρώδεις οίνοι της ΕΕ δεν θα έχουν άλλη εναλλακτική λύση παρά να αλλάξουν τις κύριες ετικέτες των σημάτων τους ειδικά για τη βραζιλιάνικη αγορά, κατά τρόπο που να έρχεται σε σύγκρουση με τους κανόνες επισήμανσης ΕΕ / ΟIV όσον αφορά την ένδειξη της περιεκτικότητας σε σάκχαρα. Εάν δεν χορηγηθεί παρέκκλιση από κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, αυτό θα συνιστούσε παραβίαση των κανόνων επισήμανσης της ΕΕ (Κανονισμός 607/2009).

Παρόλο που η Επιτροπή έστειλε σχόλια στη Βραζιλία, μέχρι στιγμής δεν ελήφθη απάντηση.

ΚΙΝΑ

Η κινεζική αγορά έχει πρωταρχική σημασία για τη βιομηχανία οίνου και οινοπνευματωδών ποτών της ΕΕ. Το 2016 οι συνδυασμένες (άμεσες) εξαγωγές προς την Κίνα αντιστοιχούσαν σε 1,3 δισ. ευρώ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 12% των συνολικών εξαγωγών γεωργικών προϊόντων διατροφής στην εν λόγω αγορά, από την ΕΕ.

Η έναρξη ισχύος του νόμου για την ασφάλεια των τροφίμων τον Οκτώβριο του 2015 είχε ως αποτέλεσμα τη δημοσίευση πολλών κανονιστικών κειμένων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων. Τους τελευταίους μήνες πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του νόμου για την ασφάλεια των τροφίμων, την πιστοποίηση ασφάλειας των τροφίμων, τον έλεγχο και την επιθεώρηση των εισαγωγέων για τις εξαγωγές τροφίμων στην Κίνα, την καταχώριση εγκαταστάσεων από την CNCA κ.λπ.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία δεν αποτέλεσαν πάντοτε αντικείμενο ειδικής κοινοποίησης στον ΠΟΕ, αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας για τις επιχειρήσεις, λόγω της έλλειψης σαφήνειας όσον αφορά τις διατάξεις, το καθεστώς και τη νομική ιεραρχία. Αυτή η νομική πολυπλοκότητα καθιστά πολύ δύσκολο να αξιολογηθεί χωριστά ο αντίκτυπος των διαφόρων νομοθετημάτων, ώστε οι επιχειρήσεις να κατανοήσουν τους κανόνες που πρέπει να εφαρμοστούν. Απαιτείται σαφήνεια σχετικά με τη νομική διάρθρωση και τη σχέση μεταξύ των διαφόρων κανόνων.

Πιστοποιητικό ασφάλειας τροφίμων για εισαγόμενα προϊόντα

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Κίνα επιβεβαίωσε επίσημα τη διετή αναβολή της ημερομηνίας έναρξης ισχύος ενός πιστοποιητικού ασφάλειας τροφίμων για τα εισαγόμενα προϊόντα. Το πιστοποιητικό αυτό πιθανότατα θα αναφέρεται στο πρότυπο πιστοποιητικό Codex και θα συμπληρώνεται από μια δεύτερη σελίδα, της οποίας το περιεχόμενο πρέπει να καθοριστεί μαζί με τις κινεζικές αρχές. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να μην γίνει δεκτό το πιστοποιητικό οίνου που παρατίθεται στο παράρτημα του κανονισμού 436.

Παράλληλα, οι κινεζικές αρχές εξετάζουν τη δυνατότητα θέσπισης συστήματος υποχρεωτικής καταχώρισης για όλους τους εισαγωγείς τροφίμων (μια παρόμοια λύση έχει ήδη εφαρμοστεί για τα προϊόντα των ΗΠΑ). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε ότι θα αντιταχθεί στην πρόταση, καθώς θα δημιουργούσε πρόσθετο διοικητικό φόρτο στις επιχειρήσεις.

Μέτρα για την ασφάλεια των τροφίμων σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής

Στο πλαίσιο του ευρύτερου πλαισίου του νόμου για την ασφάλεια των τροφίμων, η Κίνα κοινοποίησε τον περασμένο Σεπτέμβριο ένα σχέδιο κανονισμού για τα μέτρα εποπτείας και διαχείρισης εισαγωγής και εξαγωγής όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων.

Τους τομείς του οίνου και των οινοπνευματωδών ποτών αφορούν ορισμένες διατάξεις του σχεδίου κανονισμού, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακόμα πιο πολύπλοκες διαδικασίες και περαιτέρω διοικητικά εμπόδια για τους εξαγωγείς και τους εισαγωγείς. Ταυτόχρονα, παραμένει ασαφές ποιούς κινδύνους σκοπεύει πραγματικά να αντιμετωπίσει, το σχέδιο κανονισμού.

Οι ακόλουθες διατάξεις είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές:

  • Το άρθρο 10 επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των προϊόντων που πρέπει να καταχωρηθούν εκ των προτέρων στο πλαίσιο των διαδικασιών της CNCA , τα οποία επί του παρόντος υποβάλλονται σε προεγγραφή με βάση την επιτόπια επιθεώρηση πριν από τις εξαγωγές από τις κινεζικές αρχές. Σήμερα, μόνο 8 κατηγορίες τροφίμων υποβάλλονται σε αυτές τις διαδικασίες, δηλαδή τα θαλασσινά, το κρέας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, οι φωλιές πουλιών, τα κινέζικα παραδοσιακά φυτικά παρασκευάσματα και το μέλι.
  • Το άρθρο 12 επιβαρύνει σοβαρά τους εισαγωγείς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση του σχεδιασμού και της διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων στις υπερπόντιες εγκαταστάσεις μέσω τεκμηρίωσης ή επιτόπιου ελέγχου. Έχουμε αμφιβολίες σχετικά με την πρακτικότητα αυτής της υποχρέωσης για τομείς που χαρακτηρίζονται από μεγάλο αριθμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως ο αμπελοοινικός τομέας.

Η Επιτροπή έστειλε παρατηρήσεις στο κοινοποιημένο σχέδιο κανονισμού (G / SPS / N / CHN / 1056) και θα θέσει το θέμα στην επόμενη επιτροπή του SPS καθώς και σε κάθε ενδεδειγμένη πολυμερή και διμερή επαφή με την Κίνα.

 

ΡΩΣΙΑ

Διακριτική φορολογική μεταχείριση των εισαγόμενων οίνων

Η Ρωσία είναι η 7η αγορά εξαγωγών σε αξία και η 3η σε όγκο για τα κρασιά της ΕΕ. Το 2016, οι συνολικές εξαγωγές κρασιού της ΕΕ προς τη Ρωσία ανήλθαν σε 399 εκατ. ευρώ.

Τον Δεκέμβριο του 2014, η Ρωσία εισήγαγε νομοθεσία για τους οίνους γεωγραφικής ένδειξης, σύμφωνα με την οποία οι ΓΕ ακόμα και οι αφρώδεις οίνοι φορολογούνταν με χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή (13 έναντι 26 RUR για αφρώδη, 5 έναντι 9 RUR για τους ήσυχους οίνους). Τον Ιανουάριο του 2017 αυξήθηκε η φορολογία μέσω των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα κρασιά, διευρύνοντας το χάσμα μεταξύ των οίνων με ΓΕ και των χωρίς ΓΕ (14 έναντι 36 RUR για αφρώδη, 5 έναντι 18 RUR για τους ήσυχους οίνους). Για την περίοδο αυτή, όλοι οι εισαγόμενοι οίνοι με ΓΕ της ΕΕ φορολογούνταν με το χαμηλότερο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αλλά στις 24 Απριλίου, το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε μια επιστολή προς τα τελωνεία ενημερώνοντάς τα ότι τα ποσοστά των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τους οίνους με γεωγραφική ένδειξη εφαρμόζονται μόνο σε τοπικά κρασιά.

Με βάση την επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, η τελωνειακή αρχή τροποποίησε τη διάταξη της 1311 (σχετικά με τους συντελεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης αγαθών που εισάγονται στη Ρωσία) αφαιρώντας τους τελωνειακούς κώδικες οίνων με γεωγραφική ένδειξη από τον κατάλογο των εμπορευμάτων στα οποία εφαρμόζονται χαμηλότεροι συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης. Επιπλέον, εφαρμόστηκε η αρχή της αναδρομικότητας για τον εκ νέου υπολογισμό των ειδικών φόρων κατανάλωσης που εισπράχθηκαν από το 2016. Η Ρωσία έτσι έκανε σαφή παραβίαση των δεσμεύσεων του ΠΟΕ (TRIPS άρθρο 22.1 και 3.1 και ΓΣΔΕ άρθρο III).

Μια κοινή επιστολή υπογεγραμμένη από τους Επιτρόπους Hogan και Malmström εστάλη προς το Ρώσο ομόλογό τους, πρώτο αναπληρωτή πρωθυπουργό Ιγκόρ Σουβάλοφ, την 1ηΙουνίου 2017. Ζητούν από τη Ρωσία την άρση του μέτρου με αναφορά στις δεσμεύσεις της GATT και του ΠΟΕ.

Στα μέσα Ιουλίου, η Κρατική Δούμα ενέκρινε τροποποιήσεις του Κώδικα Φορολογίας της Ρωσίας επιτρέποντας στις κρατικές αρχές να μην εισπράττουν αναδρομικό φόρο κατανάλωσης για οίνους με ΓΕ για το 2016-2017. Καμία αναφορά για διακριτική μεταχείριση δεν έγινε στο κείμενο.

Η Commission συναντήθηκε πριν από είκοσι ημέρες με το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης αρμόδιο για θέματα εμπορίου και τον ΠΟΕ και υπάρχει ενδεχόμενο να δοθούν απαντήσεις τον Δεκέμβριο.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ 23-24 ΜΑΙΟΥ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1. Αμπελουργία και Οινοποιία : «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ» ή «ΜΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΩ» (Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Πρόεδρος ΕΔΟΑΟ - Οινοποιός)

2.Σκοπός , αποδέκτες, όροι και προϋποθέσεις βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της αμπελοκαλλιέργειας στην Ελλάδα (Κώστας Ευσταθίου, Αντιπρόεδρος ΕΔΟΑΟ)

3. Η αμπελοκαλλιέργεια, στον κόσμο, στην Ευρώπη , στην Ελλάδα(Παύλος Καρανικόλας, Αναπληρωτής καθηγητής ΓΠΑ)

4. Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής αμπελουργίας - υφιστάμενη κατάσταση - Συμπεράσματα (Παρασκευάς Κορδοπάτης, Διευθυντής ΚΕΟΣΟΕ)

5. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα οικονομικών αποτελεσμάτων σε διαφορετικές αμπελουργικές ζώνες(Σταμάτης Γεωργάκης, Πρόεδρος ΑΣ Κορωπίου)

6. Πολιτικές γης, δίκαιο διαδοχής, χωροταξικό χρήσεων γης – Το γαλλικό παράδειγμα (Θεόδωρος Γεωργόπουλος , Καθηγητής Πανεπιστημίου Reims, Διευθυντής Σ.Ε.Ο)

7. Χρηματοδότηση και χρηματοδοτικά εργαλεία αγροτικού τομέα (Νικόλαος Ντζιαχρήστας, Commercial Banking Director Τράπεζας Πειραιώς)

8. Πολιτικές δημιουργίας συλλογικών σχημάτων για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών και για την επίτευξη οικονομιών κλίμακος. (Μόσχος Κορασίδης ,Γενικός Διευθυντής ΕΘΕΑΣ)

9. ΖΟΙΝΟΣ ΑΕ, ΕΑΣ Θηραϊκών Προϊόντων, ΑΟΣ Τυρνάβου και ΕΟΣ Σάμου , επιτυχημένα μοντέλα συνεταιρισμών βασισμένα στις ανάγκες των παραγωγών (Θεόδωρος Χαρμπής , Διευθυντής Παραγωγής ΕΟΣ Σάμου)

10. Προϋποθέσεις επιτυχούς ενασχόλησης νέων ανθρώπων με την αμπελουργία (Γιώργος Τσινίδης , Γεωπόνος , MSc Αμπελουργίας Οινοποιίας, Διευθυντής αμπελώνα οινοποιίας Κεχρή)

11. Βιώσιμη εκμετάλλευση οικογενειακού τύπου– χαρακτηριστικά (Χαρούλα Σπινθηροπούλου, Γεωπόνος, Οινολόγος, Δρ Αμπελουργίας)

12. Ανταγωνιστική αμπελουργία (Γραπτή παρέμβαση Γιάννη Βογιατζή, Προέδρου Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου)

13. Έρευνα – καινοτομία- αμπελουργία ακριβείας.  Η εφαρμογή τους στον αμπελουργικό τομέα , θεωρία και πράξη.(Σεραφείμ Θεοχάρης, Δρ. Αμπελουργίας ΑΠΘ)

14. Έρευνα – καινοτομία- αμπελουργία ακριβείας. Η εφαρμογή τους στον αμπελουργικό τομέα , θεωρία και πράξη. (Εμορφίλη Μαυρίδου ,  Χημικός Μηχανικός, MSc Αμπελουργίας Οινολογίας , Κτήμα Άλφα)

15. Αναπτυξιακή αμπελουργία, κλιματική κρίση και ελληνικός αμπελώνας (Μανόλης Σταυρακάκης, Ομότιμος καθηγητής Γ.Π.Α.)

17. Η φιλοσοφία και οι επιδιώξεις της νέας ΚΑΠ 2023-2027 (Νικόλαος Μανέτας, Προϊστάμενος ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ)

18. Tομεακά προγράμματα αμπελοοινικού τομέα, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023 – 2027 (Αλεξάνδρα Πετροπούλου, Προϊσταμένη τμήματος Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων ποτών Υπ.Α.Α.Τρ)

19. Η αξιοποίηση των εργαλείων του Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ, από τον Αμπελοοινικό Τομέα. (Χαράλαμπος Μουλκιώτης ,Στέλεχος Μονάδας Παρακολούθησης Παρεμβάσεων Πυλώνα Ι,ΕΥΕ ΑΕΤΠ)

20. Οικολογικά Σχήματα αντί Πρασινίσματος (Παναγιώτα Παπαλουκοπούλου ,Προϊσταμένη Μονάδας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ΕΥΕ ΑΕΤΠ)

21. Νέοι Γεωργοί (Κλεοπάτρα Πανοπούλου , Στέλεχος Μονάδας Ενισχύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, ΕΥΕ ΠΑΑ)

22. Ομάδες Παραγωγών (Αθανασία Μερεμέτη, Προϊσταμένη Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας, ΕΥΕ ΠΑΑ)

22a. Επιχειρησιακές Ομάδες-Συνεργασία (Αθανασία Μερεμέτη, Προϊσταμένη Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας, ΕΥΕ ΠΑΑ)

23. Σύνοψη συμπερασμάτων Συνεδρίου


Επιστημονική Συνεδρία

Ημερίδα για τον Αττικό αμπελώνα

19/12/2022

Εισήγηση Μάρκου Χρήστου, Προέδρου της ΚΕΟΣΟΕ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη, Αναπληρ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Δ. Γραμματικού, ΥΠΑΑΤ

Εισήγηση Σ. Γεωργάκη, Πρόεδρος ΑΟΣ Κορωπίου


Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 265 επισκέπτες συνδεδεμένους