Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


keosoe

Εκτύπωση
PDF

11 Σεπτεμβρίου 2017

Άδειες Φύτευσης 2017: Χαμένοι οι διαθέτοντες πάνω από 50 στρέμματα, κερδισμένοι οι διαθέτοντες μεταξύ 5 έως 20 στρέμματα

Την στόχευση των κριτηρίων προτεραιότητας, αντανακλά η χορήγηση των Αδειών Φύτευσης οιναμπέλων το 2017, όπως συμπεραίνει η ΚΕΟΣΟΕ, μετά από επεξεργασία των στοιχείων που δημοσίευσε το ΥΠΑΤΤ (πίνακας τμήματος Αμπέλου και Ελαίας).

Το πρωτεύον συμπέρασμα είναι ότι καθοριστικό ρόλο στη λήψη Άδειας Φύτευσης έπαιξε το κριτήριο προτεραιότητας που αφορά το μέγεθος της υφιστάμενης εκμετάλλευσης, βάσει του οποίου ο αιτών πριμοδοτείτο με 0,35 βαθμούς (με ανώτατο σύνολο πριμοδότησης τη μονάδα), όταν ο αιτών διαθέτει (υφιστάμενη) εκμετάλλευση από 5-20 στρέμματα.

Στο εύρος αυτό στους κατέχοντες αμπελουργική εκμετάλλευση 5-20 στρέμματα χορηγήθηκαν εκτάσεις που αφορούν το 61,75% των εγκεκριμένων αιτημάτων για τα οποία χορηγήθηκαν Άδειες Φύτευσης. Η επεξεργασία των στοιχείων εμφανίζει επίσης την ακόλουθη εικόνα:

Εύρος υφιστάμενης εκμ/σης σε στρ.

Πλήθος εγκριθεισθέντων αιτημάτων

Ποσοστό έγκρισης αιτημάτων (%)

0 (νεοεισερχόμενοι)

90

15,1

0,1-10

204

34,23

10-20

243

40,78

20-50

55

9,23

50 και άνω

4

0,68

 

Η ανωτέρω ανάλυση  καταδεικνύει επίσης ότι αποκλείστηκαν κυριολεκτικά οι αιτούντες Άδεια Φύτευσης που διέθεταν αμπελουργική εκμετάλλευση πάνω από 50 στρέμματα (0,68%).

Ένα άλλο συμπέρασμα που θα πρέπει να προβληματίσει ως προς την αναθεώρηση των κριτηρίων για το 2018 είναι ο σχετικά μικρός αριθμός των εγκρίσεων (15,1%) για τους (νέους) αιτούντες που εισέρχονται για πρώτη φορά στο επάγγελμα.

Σύμφωνα με την ΥΑ 1609/16822/14.2.2017 η ιδιότητα του νεοεισερχόμενου βεβαιώνεται παράλληλα και αθροιστικά από ελέγχους και προϋποθέσεις. Η στάθμιση αυτού του κριτηρίου ανέρχεται στο 0,3 (με ανώτερο άθροισμα κριτηρίων τη μονάδα). Ο νεοεισερχόμενος όμως δεν διαθέτει ήδη αμπελουργική εκμετάλλευση που έχει συντελεστή βαρύτητας 0,35 και δεν πριμοδοτείται από το κριτήριο της προηγούμενης συμπεριφοράς παραγωγού, που έχει συντελεστή βαρύτητας 0,15. Συνεπώς ο διαθέτων αμπελουργική εκμετάλλευση ξεκινά με ένα advantage 0,20 βαθμών (0,30 νεοεισερχόμενοι έναντι 0,35+0,15 οι διαθέτοντες ήδη αμπελώνες). Το ηλικιακό όμως προφίλ των ιδιοκτητών αμπελουργικής εκμετάλλευσης, εμφανίζει υψηλό μέσο όρο πάνω από τα 60 έτη.

Εάν μας ενδιαφέρει η διαδοχή και η συνέχιση της αμπελοκαλλιέργειας στη χώρα, θα πρέπει στο κριτήριο των νεοεισερχομένων να αυξηθεί η βαρύτητα, ώστε να αυξηθούν τα εγκεκριμένα αιτήματα.

Και φέτος με τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν συνεχίστηκε ο «χαρτοπόλεμος» (κατανομή μικρών εκτάσεων) των χορηγήσεων αφού σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει η παρακάτω εικόνα:

 

Χορήγηση (σε στρ.) ανά εύρος αιτηθεισών εκτάσεων

Πλήθος αιτημάτων

Ποσοστό (%)

0-5

195

32,72

5-10

202

33,99

10 και άνω

199

33,90

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα επαληθεύεται ότι με την υιοθέτηση των κριτηρίων προτεραιότητας ικανοποιούνται ισομερώς τα αιτήματα για φύτευση και ασήμαντων εκτάσεων (0 έως 5 στρέμματα) και μικρών εκτάσεων (5 έως 10 στρέμματα) αλλά και εκτάσεων άνω των 10 στρεμμάτων.

Είναι όμως αντίθετο στις διαθρωτικές ανάγκες της ελληνικής αμπελουργίας να προσθέτουμε ασήμαντες εκτάσεις (εκτός ενδεχομένως από τα ελληνικά νησιά), ειδικά όταν τις αιτούνται νεοεισερχόμενοι, ή να διευρύνουμε κατ’ ελάχιστο τις υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις για να ικανοποιήσουμε μεγαλύτερο πλήθος αιτημάτων, μην υπολογίζοντας τον παράγοντα βιωσιμότητας που συναρτάται με το μέγεθος της εκμετάλλευσης.

Όταν το ΥΠΑΤΤ δημοσιεύσει στοιχεία τα οποία θα εμφανίζουν τις χορηγήσεις των Αδειών Φύτευσης σε στρέμματα ανά εύρος υφιστάμενης εκμετάλλευσης, τότε μπορεί να εξαχθούν συμπεράσματα για την εκπλήρωση της πολιτικής στόχευσης των κριτηρίων προτεραιότητας.

Με την εικόνα που σήμερα επιτρέπουν να σχηματίσουμε τα διαθέσιμα στοιχεία, είναι προφανές ότι τα κριτήρια προτεραιότητας πρέπει να επανεξετασθούν.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ 23-24 ΜΑΙΟΥ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1. Αμπελουργία και Οινοποιία : «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ» ή «ΜΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΩ» (Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Πρόεδρος ΕΔΟΑΟ - Οινοποιός)

2.Σκοπός , αποδέκτες, όροι και προϋποθέσεις βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της αμπελοκαλλιέργειας στην Ελλάδα (Κώστας Ευσταθίου, Αντιπρόεδρος ΕΔΟΑΟ)

3. Η αμπελοκαλλιέργεια, στον κόσμο, στην Ευρώπη , στην Ελλάδα(Παύλος Καρανικόλας, Αναπληρωτής καθηγητής ΓΠΑ)

4. Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής αμπελουργίας - υφιστάμενη κατάσταση - Συμπεράσματα (Παρασκευάς Κορδοπάτης, Διευθυντής ΚΕΟΣΟΕ)

5. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα οικονομικών αποτελεσμάτων σε διαφορετικές αμπελουργικές ζώνες(Σταμάτης Γεωργάκης, Πρόεδρος ΑΣ Κορωπίου)

6. Πολιτικές γης, δίκαιο διαδοχής, χωροταξικό χρήσεων γης – Το γαλλικό παράδειγμα (Θεόδωρος Γεωργόπουλος , Καθηγητής Πανεπιστημίου Reims, Διευθυντής Σ.Ε.Ο)

7. Χρηματοδότηση και χρηματοδοτικά εργαλεία αγροτικού τομέα (Νικόλαος Ντζιαχρήστας, Commercial Banking Director Τράπεζας Πειραιώς)

8. Πολιτικές δημιουργίας συλλογικών σχημάτων για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών και για την επίτευξη οικονομιών κλίμακος. (Μόσχος Κορασίδης ,Γενικός Διευθυντής ΕΘΕΑΣ)

9. ΖΟΙΝΟΣ ΑΕ, ΕΑΣ Θηραϊκών Προϊόντων, ΑΟΣ Τυρνάβου και ΕΟΣ Σάμου , επιτυχημένα μοντέλα συνεταιρισμών βασισμένα στις ανάγκες των παραγωγών (Θεόδωρος Χαρμπής , Διευθυντής Παραγωγής ΕΟΣ Σάμου)

10. Προϋποθέσεις επιτυχούς ενασχόλησης νέων ανθρώπων με την αμπελουργία (Γιώργος Τσινίδης , Γεωπόνος , MSc Αμπελουργίας Οινοποιίας, Διευθυντής αμπελώνα οινοποιίας Κεχρή)

11. Βιώσιμη εκμετάλλευση οικογενειακού τύπου– χαρακτηριστικά (Χαρούλα Σπινθηροπούλου, Γεωπόνος, Οινολόγος, Δρ Αμπελουργίας)

12. Ανταγωνιστική αμπελουργία (Γραπτή παρέμβαση Γιάννη Βογιατζή, Προέδρου Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου)

13. Έρευνα – καινοτομία- αμπελουργία ακριβείας.  Η εφαρμογή τους στον αμπελουργικό τομέα , θεωρία και πράξη.(Σεραφείμ Θεοχάρης, Δρ. Αμπελουργίας ΑΠΘ)

14. Έρευνα – καινοτομία- αμπελουργία ακριβείας. Η εφαρμογή τους στον αμπελουργικό τομέα , θεωρία και πράξη. (Εμορφίλη Μαυρίδου ,  Χημικός Μηχανικός, MSc Αμπελουργίας Οινολογίας , Κτήμα Άλφα)

15. Αναπτυξιακή αμπελουργία, κλιματική κρίση και ελληνικός αμπελώνας (Μανόλης Σταυρακάκης, Ομότιμος καθηγητής Γ.Π.Α.)

17. Η φιλοσοφία και οι επιδιώξεις της νέας ΚΑΠ 2023-2027 (Νικόλαος Μανέτας, Προϊστάμενος ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ)

18. Tομεακά προγράμματα αμπελοοινικού τομέα, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023 – 2027 (Αλεξάνδρα Πετροπούλου, Προϊσταμένη τμήματος Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων ποτών Υπ.Α.Α.Τρ)

19. Η αξιοποίηση των εργαλείων του Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ, από τον Αμπελοοινικό Τομέα. (Χαράλαμπος Μουλκιώτης ,Στέλεχος Μονάδας Παρακολούθησης Παρεμβάσεων Πυλώνα Ι,ΕΥΕ ΑΕΤΠ)

20. Οικολογικά Σχήματα αντί Πρασινίσματος (Παναγιώτα Παπαλουκοπούλου ,Προϊσταμένη Μονάδας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ΕΥΕ ΑΕΤΠ)

21. Νέοι Γεωργοί (Κλεοπάτρα Πανοπούλου , Στέλεχος Μονάδας Ενισχύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, ΕΥΕ ΠΑΑ)

22. Ομάδες Παραγωγών (Αθανασία Μερεμέτη, Προϊσταμένη Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας, ΕΥΕ ΠΑΑ)

22a. Επιχειρησιακές Ομάδες-Συνεργασία (Αθανασία Μερεμέτη, Προϊσταμένη Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας, ΕΥΕ ΠΑΑ)

23. Σύνοψη συμπερασμάτων Συνεδρίου


Επιστημονική Συνεδρία

Ημερίδα για τον Αττικό αμπελώνα

19/12/2022

Εισήγηση Μάρκου Χρήστου, Προέδρου της ΚΕΟΣΟΕ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη, Αναπληρ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Δ. Γραμματικού, ΥΠΑΑΤ

Εισήγηση Σ. Γεωργάκη, Πρόεδρος ΑΟΣ Κορωπίου


Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 34 επισκέπτες συνδεδεμένους