Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


keosoe

Εκτύπωση
PDF

1 Ιουλίου 2017

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΡΙΣΜΩΝ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Οι συνεταιρισμοί εξασφαλίζουν ότι δεν αποκλείεται κανείς

Το κείμενο που ακολουθεί έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δικτύου ΚΑΠΑ, την μετάφραση του οποίου έχει επιμεληθεί για ΄λογαριασμό του ΙΣΕΜ (Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών ) ο Ομότιμος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών κ. Κ. Παπαγεωργίου. Είναι το μήνυμα της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας ( ICA ) για την Παγκόσμια Ημέρα Συνεταιρισμών, που καθιερώθηκε το έτος 1995, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Διεθνούς Συμμαχίας των Συνεταιρισμών και εορτάζεται το πρώτο Σάββατο κάθε Ιουλίου. Έτσι φέτος γιορτάζεται το Σάββατο πρώτη Ιουλίου.

 

95η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕTΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ

23η ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Μήνυμα από τη Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία

Σε μια εποχή κατά την οποία η ανισότητα των εισοδημάτων αυξάνεται σε όλο τον κόσμο, είναι καλό να θυμόμαστε ότι υπάρχουν λύσεις για την ανισότητα. Το συνεταιριστικό μοντέλο είναι πρωτίστως μεταξύ αυτών. Ο διεθνώς συμφωνημένος ορισμός του, οι αρχές και οι αξίες του το ξεχωρίζουν από κάθε άλλη μορφή επιχειρηματικής οργάνωσης. Αυτές οι αρχές δηλώνουν ότι η συμμετοχή σε έναν συνεταιρισμό είναι ανοιχτή χωρίς διακρίσεις σε όλους τους ανθρώπους που αποδέχονται τις προϋποθέσεις ένταξης.

Αυτή η ελεύθερη προσχώρηση παρέχει πρόσβαση στη δημιουργία πλούτου και στην εξάλειψη της φτώχειας. Αυτό απορρέει από τη συνεταιριστική αρχή της οικονομικής συμμετοχής των μελών: «Τα μέλη συνεισφέρουν ισότιμα και ελέγχουν δημοκρατικά το κεφάλαιο του συνεταιρισμού τους». Επειδή οι συνεταιρισμοί είναι ανθρωποκεντρικοί, όχι επικεντρωμένοι στο κεφάλαιο, δεν επιδιώκουν την συνεχή ή τη γρήγορη συγκέντρωση κεφαλαίων και διανέμουν τον παραγόμενο πλούτο με πιο δίκαιο τρόπο.

Η ανοικτή πρόσβαση που παρέχουν οι συνεταιρισμοί καλύπτει όλους τους επιχειρηματικούς τομείς – υπηρεσίες αποταμιεύσεων και πιστώσεων, γεωργίας και αλιείας, αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, υγειονομικής περίθαλψης, στέγασης, ασφάλισης, παροχή βιοτεχνικών και βιομηχανικών υπηρεσιών – οπουδήποτε η καπιταλιστική αγορά παραβλέπει τις ανάγκες των ανθρώπων και αυτοί επιλέγουν να οργανωθούν μόνοι τους.

Πέρα από τη συνεταιριστική δομή που δεν προβλέπει διακρίσεις, οι συνεταιρισμοί προωθούν την εξωτερική ισότητα, μέσω της έβδομης αρχής, «Ενδιαφέρον για την Κοινότητα». Καθώς βασίζονται στην κοινότητα, δεσμεύονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων τους ‐ από περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική άποψη. Αυτή η δέσμευση αποδεικνύεται σε ολόκληρο τον κόσμο με την συνεταιριστική υποστήριξη για κοινοτικές δραστηριότητες, με την τοπική προμήθεια των εφοδίων τους προς όφελος της τοπικής οικονομίας και με τις αποφάσεις τους, που λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο στις κοινότητές τους.

Αν και έχουν ως επίκεντρο την τοπική τους κοινότητα, οι συνεταιρισμοί επιδιώκουν επίσης να φέρουν τα οφέλη του οικονομικού και κοινωνικού τους μοντέλου στους ανθρώπους όλου του κόσμου. Η παγκοσμιοποίηση πρέπει να γίνει μέσω ενός συνόλου αξιών όπως αυτές της συνεταιριστικής κίνησης. Διαφορετικά, δημιουργεί περισσότερη ανισότητα και υπερβολές που την καθιστούν μη βιώσιμη, όπως έχουμε διαπιστώσει.

Οι συνεταιρισμοί παράγουν αποτελέσματα όχι ως φιλανθρωπικά ιδρύματα, αλλά ως επιχειρηματικές οργανώσεις αυτοβοήθειας. Αυτό τους επέτρεψε να επιτύχουν μεγέθυνση, μέσω ομοσπονδιακών δομών βασισμένων στην κοινότητα και με την προσφορά ποικίλων υπηρεσιών ανταποκρινόμενων στις ανάγκες των μελών. Το Παγκόσμιο Συνεταιριστικό Παρατηρητήριο αναφέρει ότι μόνο οι 300 μεγαλύτεροι συνεταιρισμοί αντιπροσωπεύουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 2,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Πάνω από 250 εκατομμύρια άνθρωποι οργανώνουν τη ζωή τους μέσω ενός συνεταιρισμού. Αυτό συνιστά δημιουργία πλούτου και διανομή του με σημαντικό αντίκτυπο. Το ζήτημα της αύξησης του μεγέθους των συνεταιρισμών έχει απαντηθεί με εντυπωσιακό τρόπο καταφατικά προ πολλού.

Αυτός ο αντίκτυπος είναι ένας από τους λόγους που η UNESCO (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό) πρόσθεσε προσφάτως τους συνεταιρισμούς στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Η UNESCO καθιέρωσε αυτόν τον κατάλογο το 2003 για να γνωστοποιήσει ότι η ανθρώπινη εμπειρία δεν ορίζεται μόνο από τοποθεσίες και μνημεία αλλά εξίσου από πρακτικές και παραδόσεις. Ένα κράτος‐μέλος οφείλει να προτείνει υποψηφιότητα, και η Γερμανία πρότεινε την αναγνώριση των συνεταιρισμών, επισημαίνοντας ότι οι συνεταιρισμοί ‘επιδιώκουν μια πιο δίκαιη ανάπτυξη των διαδικασιών παγκοσμιοποίησης’.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν είναι μόνο η εισοδηματική ανισότητα που πλήττει τον κόσμο. Ειδικά οι γυναίκες και οι μειονοτικές ομάδες συχνά αποκλείονται από την πρόσβαση σε σημαντικές δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της κατάστασής τους. Η απουσία διακρίσεων που ορίζεται στις συνεταιριστικές αρχές είναι πολυδιάστατη: αναφέρεται στο φύλο, την κοινωνική θέση, τη φυλή, τις πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις, εξασφαλίζοντας ότι δεν αποκλείεται κανείς.

Σε αυτή την Παγκόσμια Ημέρα των Συνεταιρισμών, η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία καλεί τους συνεταιρισμούς όλου του κόσμου να προβληματιστούν για τη δυστυχία που προκαλείται από την αυξανόμενη ανισότητα, να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους για τη διασφάλιση της ισότητας σε όλες τις κοινότητές τους και να γιορτάσουν τη συνεισφορά των συνεταιρισμών στο να γίνει ο κόσμος ένα καλύτερο μέρος να ζει κανείς. Η πλατφόρμα «Συνεταιρισμοί για το 2030» (www.coopsfor2030.coop) προσφέρει τη δυνατότητα στους συνεταιρισμούς να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία ενθαρρύνει όλους τους συνεταιρισμούς να το πράξουν.

 

Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα: Κώστας Παπαγεωργίου Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Ερευνών και

Μελετών (Ι.Σ.Ε.Μ.)

 

Φωτογραφία ‐ Σύνθεση: Λουκάς Μπρέχας Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης

( Δίκτυο Κ.Α.Π.Α)

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ 23-24 ΜΑΙΟΥ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1. Αμπελουργία και Οινοποιία : «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ» ή «ΜΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΩ» (Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Πρόεδρος ΕΔΟΑΟ - Οινοποιός)

2.Σκοπός , αποδέκτες, όροι και προϋποθέσεις βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της αμπελοκαλλιέργειας στην Ελλάδα (Κώστας Ευσταθίου, Αντιπρόεδρος ΕΔΟΑΟ)

3. Η αμπελοκαλλιέργεια, στον κόσμο, στην Ευρώπη , στην Ελλάδα(Παύλος Καρανικόλας, Αναπληρωτής καθηγητής ΓΠΑ)

4. Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής αμπελουργίας - υφιστάμενη κατάσταση - Συμπεράσματα (Παρασκευάς Κορδοπάτης, Διευθυντής ΚΕΟΣΟΕ)

5. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα οικονομικών αποτελεσμάτων σε διαφορετικές αμπελουργικές ζώνες(Σταμάτης Γεωργάκης, Πρόεδρος ΑΣ Κορωπίου)

6. Πολιτικές γης, δίκαιο διαδοχής, χωροταξικό χρήσεων γης – Το γαλλικό παράδειγμα (Θεόδωρος Γεωργόπουλος , Καθηγητής Πανεπιστημίου Reims, Διευθυντής Σ.Ε.Ο)

7. Χρηματοδότηση και χρηματοδοτικά εργαλεία αγροτικού τομέα (Νικόλαος Ντζιαχρήστας, Commercial Banking Director Τράπεζας Πειραιώς)

8. Πολιτικές δημιουργίας συλλογικών σχημάτων για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών και για την επίτευξη οικονομιών κλίμακος. (Μόσχος Κορασίδης ,Γενικός Διευθυντής ΕΘΕΑΣ)

9. ΖΟΙΝΟΣ ΑΕ, ΕΑΣ Θηραϊκών Προϊόντων, ΑΟΣ Τυρνάβου και ΕΟΣ Σάμου , επιτυχημένα μοντέλα συνεταιρισμών βασισμένα στις ανάγκες των παραγωγών (Θεόδωρος Χαρμπής , Διευθυντής Παραγωγής ΕΟΣ Σάμου)

10. Προϋποθέσεις επιτυχούς ενασχόλησης νέων ανθρώπων με την αμπελουργία (Γιώργος Τσινίδης , Γεωπόνος , MSc Αμπελουργίας Οινοποιίας, Διευθυντής αμπελώνα οινοποιίας Κεχρή)

11. Βιώσιμη εκμετάλλευση οικογενειακού τύπου– χαρακτηριστικά (Χαρούλα Σπινθηροπούλου, Γεωπόνος, Οινολόγος, Δρ Αμπελουργίας)

12. Ανταγωνιστική αμπελουργία (Γραπτή παρέμβαση Γιάννη Βογιατζή, Προέδρου Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου)

13. Έρευνα – καινοτομία- αμπελουργία ακριβείας.  Η εφαρμογή τους στον αμπελουργικό τομέα , θεωρία και πράξη.(Σεραφείμ Θεοχάρης, Δρ. Αμπελουργίας ΑΠΘ)

14. Έρευνα – καινοτομία- αμπελουργία ακριβείας. Η εφαρμογή τους στον αμπελουργικό τομέα , θεωρία και πράξη. (Εμορφίλη Μαυρίδου ,  Χημικός Μηχανικός, MSc Αμπελουργίας Οινολογίας , Κτήμα Άλφα)

15. Αναπτυξιακή αμπελουργία, κλιματική κρίση και ελληνικός αμπελώνας (Μανόλης Σταυρακάκης, Ομότιμος καθηγητής Γ.Π.Α.)

17. Η φιλοσοφία και οι επιδιώξεις της νέας ΚΑΠ 2023-2027 (Νικόλαος Μανέτας, Προϊστάμενος ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ)

18. Tομεακά προγράμματα αμπελοοινικού τομέα, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023 – 2027 (Αλεξάνδρα Πετροπούλου, Προϊσταμένη τμήματος Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων ποτών Υπ.Α.Α.Τρ)

19. Η αξιοποίηση των εργαλείων του Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ, από τον Αμπελοοινικό Τομέα. (Χαράλαμπος Μουλκιώτης ,Στέλεχος Μονάδας Παρακολούθησης Παρεμβάσεων Πυλώνα Ι,ΕΥΕ ΑΕΤΠ)

20. Οικολογικά Σχήματα αντί Πρασινίσματος (Παναγιώτα Παπαλουκοπούλου ,Προϊσταμένη Μονάδας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ΕΥΕ ΑΕΤΠ)

21. Νέοι Γεωργοί (Κλεοπάτρα Πανοπούλου , Στέλεχος Μονάδας Ενισχύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, ΕΥΕ ΠΑΑ)

22. Ομάδες Παραγωγών (Αθανασία Μερεμέτη, Προϊσταμένη Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας, ΕΥΕ ΠΑΑ)

22a. Επιχειρησιακές Ομάδες-Συνεργασία (Αθανασία Μερεμέτη, Προϊσταμένη Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας, ΕΥΕ ΠΑΑ)

23. Σύνοψη συμπερασμάτων Συνεδρίου


Επιστημονική Συνεδρία

Ημερίδα για τον Αττικό αμπελώνα

19/12/2022

Εισήγηση Μάρκου Χρήστου, Προέδρου της ΚΕΟΣΟΕ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη, Αναπληρ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Δ. Γραμματικού, ΥΠΑΑΤ

Εισήγηση Σ. Γεωργάκη, Πρόεδρος ΑΟΣ Κορωπίου


Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 316 επισκέπτες συνδεδεμένους