Εκτύπωση
PDF

14 Ιουνίου 2017

Δεν αφορά τις ΑΕΣ η καταληκτική ημερομηνία 30/6 για τις υποχρεώσεις στο μητρώο του ΥΠΑΤΤ, άτυπη παράταση έως 30/9 για τους ΑΣ

Μετά την ενημέρωση της ΚΕΟΣΟΕ την 12η Ιουνίου για τις φορολογικές υποχρεώσεις των Αγροτικών Συνεταιρισμών και τις υποχρεώσεις τους για τις ετήσιες Τακτικές Δηλώσεις στο Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών του ΥΠΑΤΤ, πολλές αντιδράσεις υπήρξαν από μέλη της κυρίως για την προθεσμία ανάρτησης των οικονομικών καταστάσεων στην ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου του ΥΠΑΤΤ.

Μετά από επικοινωνία της ΚΕΟΣΟΕ με την Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης του ΥΠΑΤΤ και συγκεκριμένα με το Τμήμα Συνεργατισμού και Οικονομικών Δραστηριοτήτων διευκρινίζουμε τα εξής:

Οι προθεσμίες ανάρτησης των προβλεπομένων οικονομικών καταστάσεων και των λοιπών δικαιολογητικών (άρθρα 19, 20, 21 του ν. 4384/2016) στο Ψηφιακό Μητρώο του ΥΠΑΤΤ δεν διακαταλαμβάνουν τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), οι οποίες σύμφωνα με την εγκύκλιο 62784/2017, του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσιεύονται έως 30/9 /2017, διακαταλαμβάνουν όμως τους ΑΣ μετόχους των ΑΕΣ.

Περαιτέρω και δεδομένων των σημαντικών υποχρεώσεων, του φόρτου εργασίας των συνεχών αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας και της λειτουργίας του TAXIS, πολλοί ΑΣ μέλη της ΚΕΟΣΟΕ δήλωσαν αδυναμία ολοκλήρωσης των ελέγχων από τους ορκωτούς λογιστές, προκειμένου ν’ αναρτήσουν έγκαιρα (30/6) το φορολογικό πιστοποιητικό στον ιστότοπο του ΥΠΑΤΤ.

Παράλληλα τα μέλη της ΚΕΟΣΟΕ έθεσαν το πρόβλημα της αδυναμίας διαδοχικής σύγκλισης Γενικών Συνελεύσεων, δεδομένου ότι προ του τρύγου πολλοί ΑΣ συγκαλούν Γενική Συνέλευση για τον καθορισμό τιμών για τα σταφύλια για την επικείμενης συγκομιδής. Κατά τη διάρκεια της ίδιας Γενικής Συνέλευσης επίσης εγκρίνονται οι οικονομικές καταστάσεις και λαμβάνονται σχετικές αποφάσεις, βάσει των υποχρεώσεων του Μητρώου.

Η αιτιολογημένη αυτή διαμαρτυρία απετέλεσε επίσης αντικείμενο συζήτησης της ΚΕΟΣΟΕ με το αρμόδιο τμήμα Συνεργατισμού το οποίο διαβεβαίωσε την ΚΕΟΣΟΕ ότι είναι εις γνώσιν του υπουργείου το πλαίσιο των υποχρεώσεων των Αγροτικών Συνεταιρισμών με βάση τις τρέχουσες φορολογικές διατάξεις και ότι η υπηρεσία, τις λαμβάνει υπόψιν. Συνεπώς αποδέχεται ατύπως την ημερομηνία 30/9/2017 ως καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στο Μητρώο του ΥΠΑΤΤ. Η υπηρεσία διαβεβαίωσε επίσης την ΚΕΟΣΟΕ ότι μέχρι τότε δεν θα επέλθει προσωρινή διαγραφή για κανένα Αγροτικό Συνεταιρισμό.

 

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 255 επισκέπτες συνδεδεμένους