Εκτύπωση
PDF

30 Μαρτίου 2017

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΟΑΟ

Αλλαγή προέδρου, στο πλαίσιο της εναλλασσόμενης ανά διετία προεδρίας, με επιβεβαίωση των αναπτυξιακών στόχων του κλάδου, στη Γενική Συνέλευση της ΕΔΟΑΟ στις 29-3-2017. Νέος πρόεδρος αναλαμβάνει ο κ. Ευάγγελος Αργύρης, με τις ενέργειες του οποίου στο διάστημα που ήταν Υπουργός Γεωργίας συγκροτήθηκε η ΕΔΟΑΟ και ξεκίνησε ο θεσμός των Διεπαγγελματικών, ενώ αντιπρόεδρος ορίστηκε ο κ. Γιάννης Βογιατζής (έως τώρα Πρόεδρος).

 

Σε δηλώσεις του ο κ. Αργύρης χαρακτήρισε αναντικατάστατο το ρόλο της Διεπαγγελματικής Αμπέλου και Οίνου για την εξυπηρέτηση των στόχων του κλάδου, ενώ αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θετικά λόγια στο έργο που συντελέστηκε από τον προκάτοχό του κ. Βογιατζή.

Ακόμη, επισήμανε την ανάγκη συστηματικής συνεργασίας με την Πολιτεία, καλώντας την να κατανοήσει τη σημασία του συμβουλευτικού ρόλου της Οργάνωσης στα αμπελοοινικά ζητήματα ενόψει και των διαβουλεύσεων στο ευρωπαϊκό επίπεδο για τη νέα ΚΑΠ.

Η Διεπαγγελματική έχει κατακτήσει πλέον τη δυνατότητα ευρύτερων συναινέσεων και διαμόρφωσης πολιτικών για τα ώριμα ζητήματα του κλάδου, ανέφερε ο κ. Βογιατζής. Τόνισε επίσης τη διαχειριστική ικανότητα που έχει αναπτύξει και ευχήθηκε καλή επιτυχία στο νέο πρόεδρο.

Πριν από τη Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε συνάντηση, με ευρεία συμμετοχή οινοποιών, για τον αμπελουργικό σχεδιασμό. Στη συνάντηση έγιναν σύντομες τοποθετήσεις από τα μέλη της ομάδας εργασίας που έχει συσταθεί, ενώ παραβρέθηκε ο γεν. γραμματέας κ. Χαρ. Κασίμης. Επισυνάπτεται κείμενο της ομάδας εργασίας για την αναγκαιότητα του αμπελουργικού σχεδιασμού, με σύντομη περιγραφή των κατευθύνσεών του.

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΟΑΟ

Οριζόμενοι από ΚΕΟΣΟΕ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Ε.Σ. ΖΟΙΝΟΣ ΑΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Σ. ΣΠΑΤΩΝ

ΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ε.Α.Σ. ΘΗΡΑΙΚΩΝ ΠΡΟΙΝΤΩΝ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε.Ο.Σ. ΣΑΜΟΥ

ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΕΟΣΟΕ

 

Οριζόμενοι από ΣΕΟ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΤΕΓΓΟΥ ΥΛΙΑΝΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ

ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΟΑΟ

Οριζόμενοι από ΚΕΟΣΟΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Α.Α.Σ ΠΑΤΡΑΣ

ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.Σ. ΠΕΖΩΝ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ Α.Σ. ΝΕΜΕΑΣ

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Α.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ  Α.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ  Α.Ε.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 

Οριζόμενοι από ΣΕΟ

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΠΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

Όπως έχει καταγραφεί, κύρια επιδίωξη του αμπελοοινικού τομέα είναι η ενίσχυση της αμπελοκαλλιέργειας και της οινοποιίας στον τόπο μας, η δημιουργία μιας πιο ευημερούσας αμπελοοινικής κοινότητας, η θεμελίωση μιας μακροπρόθεσμα βιώσιμης ανάπτυξης.

Η αμπελουργία είναι βασικός πυλώνας του κλάδου και οι αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις πρέπει να καταστούν σταθερά βιώσιμες και ανταγωνιστικές ώστε να ανακοπεί η τάση μείωσης των αμπελουργικών εκτάσεων και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των τελικών προϊόντων στις αγορές.

Οι φορείς του κλάδου, ΣΕΟ και ΚΕΟΣΟΕ, στα πλαίσια της Εθνικής Διεπαγγελματικής Αμπέλου & Οίνου, αντιλαμβανόμενοι την αναγκαιότητα συλλογικών δράσεων συμφώνησαν ότι η επίτευξη των παραπάνω κοινών στόχων μπορεί να γίνει με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο μόνο μέσω στρατηγικού σχεδιασμού. Κοινός τόπος υπήρξε και η διαπίστωση ότι θα απαιτηθεί η σε βάθος διερεύνηση και ιεράρχηση των διαρθρωτικών και λειτουργικών προβλημάτων της αμπελουργικής παραγωγής και της οινοποιίας.

Η ενεργοποίηση των επαγγελματιών του τομέα στην διαδικασία διερεύνησης μαζί με ειδικούς και επιστήμονες θεωρήθηκε απαραίτητη. Ο δημόσιος φορέας απαιτείται επίσης να έχει ενεργό συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου, υιοθετώντας στο τέλος και εφαρμόζοντας τα αποτελέσματα του σχεδιασμού.

Εκτιμήθηκε ότι ο σχεδιασμός πρέπει να ανταποκριθεί εκτός των άλλων πρώτιστα στην ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας όλων των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων και του αμπελουργικού εισοδήματος καθώς και στην σύνδεση με τον στρατηγικό σχεδιασμό marketing.

Ο κλάδος έχει εκπονήσει και εφαρμόζει στρατηγικό σχεδιασμό marketing και branding με επιτυχή αποτελέσματα ανάπτυξης στο εμπορικό πεδίο. Η επιτυχημένη πορεία πρέπει να στηριχθεί και να ενισχυθεί από οινοποιία και αμπελουργία σύγχρονη, βιώσιμη, ανταγωνιστική που διευρύνει κερδοφορία και αμπελουργικό εισόδημα.

Σε κάθε περίπτωση, βασικοί άξονες που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, είναι :

α) Διαρθρωτικά προβλήματα ελληνικής αμπελουργίας (αριθμός και μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, κόστος παραγωγής, εισροές, κοινωνικό κόστος…)

β)  Αξιοποίηση γηγενών ποικιλιών και κλώνων αμπέλου

γ)  Παραγωγή γνήσιου, υγιούς πολλαπλασιαστικοίύ υλικού

δ) Εφαρμογή των δεδομένων της αναπτυξιακής αμπελουργίας για την παραγωγή σταφυλιών ποιότητας

ε)  Καινοτομίες, Επενδύσεις

στ)  Αμπελοοινική έρευνα, ανθρώπινο δυναμικό

ζ)   Πολιτική γης, κληρονομικό δίκαιο, διαδοχή

η)  Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου του αμπελοοινικού τομέα

O προσδιορισμός του παραγωγικού μοντέλου στο πλαίσιο βιώσιμης διαχρονικά και ανταγωνιστικής αμπελουργίας με την αναβάθμιση της θέσης του ελληνικού οίνου στις αγορές αποτελεί το όραμα που μπορεί να γίνει πραγματικότητα μέσω του αμπελουργικού σχεδιασμού.

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 413 επισκέπτες συνδεδεμένους