Εκτύπωση
PDF

6 Μαρτίου 2017

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ, θα ικανοποιήσει το πανελλήνιο αίτημα που είχαν υποβάλλει 14 αγροτικοί συνεταιρισμοί, για την θεσμοθέτηση του ανώτατου συντονιστικού οργάνου εκπροσώπησής τους τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό και ειδικά στα ευρωπαϊκά όργανα λήψεως των αποφάσεων, που μελετούν και συμβάλλουν στην διάδοση και την εξέλιξη του θεσμού των αγροτικών συνεταιρισμών.

 

Η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι οργανώνει την εκπροσώπηση και τον συντονισμό των συνεταιριστικών εργασιών σε επίπεδο περιφέρειας ,ιδρύοντας αγροτικές συνεταιριστικές Ομοσπονδίες στις 13 περιφέρειες της χώρας, οι οποίες συνιστώνται κατ΄ ελάχιστον από πέντε αγροτικούς συνεταιρισμούς. Στους πέντε αυτούς συνεταιρισμούς περιλαμβάνονται και οι κλαδικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΚΑΣ) καθώς και οι κλαδικοί εθνικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΚΕΑΣ).

Ειδικότερα οι Ομοσπονδίες θα έχουν ως κύριο καταστατικό σκοπό τον συντονισμό και την προώθηση των καταστατικών σκοπών και δραστηριοτήτων των μελών τους. Θα εκπροσωπούν τα μέλη τους στην Περιφέρειά τους, ενώπιον κάθε Αρχής και θα μεριμνούν για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής συνεταιριστικής τους δράσης, την ενθάρρυνση των συνεταιριστικών συνεργασιών καθώς και την προώθηση της συνεταιριστικής ιδεολογίας και της ίδρυσης και ανάπτυξης νέων συνεταιρισμών.

 

Μια μόνο Ομοσπονδία μπορεί να συσταθεί ανά περιφέρεια.

Οι Ομοσπονδίες όλης της Χώρας μπορούν να συστήσουν την Εθνική Συνομοσπονδία των Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδας( ΕΣΑΣΕ), η οποία αποτελεί το ανώτατο ιδεολογικό και συντονιστικό όργανο των αγροτικών συνεταιρισμών και των λοιπών μορφών συλλογικών οργανώσεων αυτών .

Η ΕΣΑΣΕ θα εκπροσωπεί τα μέλη της στο εσωτερικό και το εξωτερικό και θα επιμελείται την τήρηση των διεθνών συνεταιριστικών αρχών και αξιών, οι οποίες συγκροτούν την συνεταιριστική ταυτότητα.

Η ΕΣΑΣΕ θα ασκεί κάθε δραστηριότητα, για την προαγωγή των συμφερόντων των μελών της, θα επιμελείται την διάδοση της ιδέας του συνεργατισμού και θα παρέχει κάθε βοήθεια στα μέλη της, στο πλαίσιο του νόμου για την επίτευξη των σκοπών και των δραστηριοτήτων τους.

Οι Ομοσπονδίες και η Συνομοσπονδία θα αποτελούν Σωματεία και θα διέπονται από τις διατάξεις του ιδρυτικού τους νόμου και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Θα εγγράφονται στο Μητρώο του άρθρου 19 του ν. 4384/2016. Η Εποπτική Αρχή του ΥΠΑΑΤ θα ελέγχει την νόμιμη λειτουργία τους. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης θα ασκεί Εποπτεία επί των Ομοσπονδιών και της Συνομοσπονδίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού τους νόμου.

 

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 69 επισκέπτες συνδεδεμένους