Εκτύπωση
PDF

23 Νοεμβρίου 2016

Αναγκαιότητα στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής αμπελουργίας

Με ένα άκρως επιτακτικό και σημαντικό θέμα ανοίγει η αυλαία εκδήλωσης της ΕΔΟΑΟ την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016, που διοργανώνεται στο ξενοδοχείο Electra Palace και αφορά την κατάδειξη της αναγκαιότητας εκπόνησης μελέτης για το στρατηγικό σχεδιασμό της ελληνικής αμπελουργίας.

Βασικοί άξονες συζήτησης για την εκπόνηση της μελέτης σύμφωνα με την προσέγγιση της ΚΕΟΣΟΕ είναι:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

 

1. ΣΤΟΧΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ

 • Η συνέχιση της αμπελοκαλλιέργειας στην χώρα με χαρακτηριστικά ποιοτικής και ποσοτικής επάρκειας, καλλιεργητικού εκσυγχρονισμού με αποτέλεσμα την δημιουργίας ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ
 • Η αναβάθμιση της ελληνικής οινοπαραγωγής μέσα από όρους διασφαλισμένης ανταγωνιστικότητας
 • Η αναπροσαρμογή και ο επαναπροσανατολισμός του πλαισίου λειτουργίας της ελληνικής αμπελουργικής εκμετάλλευσης στην προοπτική της διασφάλισης της βιωσιμότητάς της και την επανεπένδυση του οικονομικού αποτελέσματος που οφείλει να παράγει

 

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

 

 • Παγκόσμιο περιβάλλον (ΠΟΕ)
 • Ευρωπαϊκές πολιτικές (ΚΑΠ 2014 – 2020)
 • Ελληνικές παθογένειες
 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

3. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

 • Παράθεση στατιστικών δεδομένων που απεικονίζουν συγκριτικά το αμπελουργικό και οινοπαραγωγικό δυναμικό

 

4. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 • συντελεστές κόστους
 • στοιχεία δαπανών
 • ανθρώπινη εργασία
 • κεφάλαιο
 • καθορισμός «νεκρού σημείου» εκμετάλλευσης

 

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ

ελληνικής αμπελουργικής ταυτότητας

 

 • Ποικιλιακό δυναμικό Ελληνικού Αμπελώνα σε σχέση με το επιθυμητό προϊόν – ποικιλίες Διπλής Τριπλής χρήσης
 • Διαρθρωτικά μεγέθη ελληνικού αμπελώνα (διαστρωμάτωση ανά εκμεταλλεύσεις – ποικιλίες – μέγεθος – τάσεις
 • Οργάνωση του τομέα αμπελοκαλλιέργειας: Ομάδες/Οργανώσεις παραγωγών – Συμβολαιογραφική γεωργία,
 • Έρευνα – Εκπαίδευση – Καινοτομία – Ανθρώπινο δυναμικό
 • Παραγωγή γνήσιου και υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού
 • Κλωνική επιλογή γηγενών και ξενικών ποικιλιών
 • Προσδιοριστικοί παράγοντες καλλιεργητικού κόστους – προσόδου – έννοια βιωσιμότητας αμπελουργικής εκμετάλλευσης
 • Υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο – Εφαρμογή – στρεβλώσεις
 • Επιτυχημένα μοντέλα στην Ελλάδα και στις χώρες που προσιδιάζουν με την χώρα μας
 • Περιβάλλον, υδάτινοι πόροι, διαθεσιμότητα γης, κληρονομικό δίκαιο, διαδοχή – χωροταξικό, χρήσεις γης, αναδασμοί
 • α) Δυνάμεις, Αδυναμίες, Κίνδυνοι, Ευκαιρίες (Swotanalysis)
 • β) Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας (CSF)

 

6. ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

 

Όραμα

 1. Μετάβαση στο επιθυμητό μοντέλο σε σχέση με τον αμπελώνα που διαθέτει η Ελλάδα (βάσει των Swot Analysis και GSF)
 2. Πολιτικές για την δομική μεταρρύθμιση διαρθρωτικών μεγεθών (Αύξηση μεγέθους εκμ/σεων, ποικιλιακός προσανατολισμός, αξιοποίηση υφιστάμενων θεσμών – ψηφιακή πλατφόρμα, Αμπελουργία ακριβείας

 

7. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ

 

 

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 226 επισκέπτες συνδεδεμένους