Εκτύπωση
PDF

13 Ιουλίου 2015

Έλεγχοι από την Εποπτική Αρχή του ΥΠΑΠΕΝ
Για την εισκόμιση της παραγωγής των συνεταιρισμένων αγροτών κατά 80% στους συνεταιρισμούς

Με την εγκύκλιό της (αριθ.πρωτ: 1361/76749/8.7.2015) η Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης του ΥΠΑΠΕΝ:

1.Υπενθυμίζει στα μέλη του Δ.Σ. όλων των ενεργών Αγροτικών Συνεταιρισμών ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4015/2011 και τροποποιήσεις του), αποτελούν μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού και ως τέτοια έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις που διέπουν τα μέλη του Συνεταιρισμού, όπως αυτά ορίζονται από το Καταστατικό του.

2.Διευκρινίζει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του ν. 4015/2011 στο άρθρο 16 Τροποποιούμενες διατάξεις του ν. 2810/2000 (Κεφάλαιο Δ Τροποποιούμενες και λοιπές διατάξεις) , στο Άρθρο 1 παρ. 2γ του νόμου, ρητά αναφέρει ότι, τα μέλη οφείλουν να διαθέτουν στον Αγροτικό Συνεταιρισμό τουλάχιστον το ογδόντα (80%) της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων που παράγουν και διακινεί ο οικείος Α.Σ.

3.Τέλος ανακοινώνει ότι η εφαρμογή ή μη των ανωτέρω διατάξεων, θα ερευνηθεί σε επικείμενους ελέγχους.

 

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 127 επισκέπτες συνδεδεμένους