Εκτύπωση
PDF

14 Απριλίου 2015

Με αριθμό πλέον οι γνωστοί ήδη κανονισμοί για τις άδειες φύτευσης

Χωρίς τροποποιήσεις εξεδόθησαν και επίσημα ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/560 και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/561 για τις άδειες φύτευσης,

αναφύτευσης και την μετατροπή των δικαιωμάτων φύτευσης σε άδειες φύτευσης.

 

Συνοπτικά ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός περιγράφει τις προϋποθέσεις και το περιεχόμενο των κριτηρίων επιλεξιμότητας των αιτούντων νέων αδειών φύτευσης και σε περίπτωση υπέρβασης του 1% ως ποσοστού επί της εθνικής επιφάνειας αμπελώνων την εφαρμογή των εννέα κριτηρίων προτεραιότητας.

Ο εκτελεστικός κανονισμός περιλαμβάνει σημαντικά κανονιστικά πεδία σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για νέες άδειες φύτευσης τις ημερομηνίες αίτησης και έγκρισης από το Κράτος Μέλος καθώς και τις διαδικασίες για την χορήγηση αδειών αναφύτευσης και χορήγησης αδειών φύτευσης για τα δικαιώματα φύτευσης που κατέχουν οι αμπελουργοί στις 31.12.2015

Επίσης εμπεριέχει οδηγίες για την βαθμολόγηση των κριτηρίων προτεραιότητας και πληροφορίες που παρουσιάσθηκαν στην ημερίδα της ΚΕΟΣΟΕ που πραγματοποιήθηκε στις 31.3.2015 για τις άδειες φύτευσης.

Κατ' εξουσιόδοτηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2015, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 301 επισκέπτες συνδεδεμένους