Εκτύπωση
PDF

12 Νοεμβρίου 2014

Θολό και λιγότερο ευέλικτο το νέο σύστημα Αδειών Φύτευσης

Ακόμη και τώρα μέχρι να διευκρινιστούν οι κανόνες που θα ισχύουν για τις νέες άδειες φύτευσης, δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά ... Στην πραγματικότητα κανείς δεν γνωρίζει λεπτομέρειες. Στη Γαλλία συγκεντρώθηκαν εμπειρογνώμονες για να επανεξετάσουν το μέλλον του αμπελουργικού επαγγέλματος, και να σχεδιάσουν το νέο πλαίσιο του νέου ρυθμιστικού συστήματος αδειών που στερείται όμως λεπτομερειών εφαρμογής. "Και εκεί (στις λεπτομέρειες) είναι συχνά που ο διάβολος κρύβεται", σημειώνει ο Pierre-Labruyere (διευθυντής της FranceAgriMer στο Languedoc Roussillon), ο οποίος τόνισε ότι με τις άδειες φύτευσης θα υπάρξει ένα νέο σύστημα, που δεν είναι όμοιο σύστημα με αυτό των δικαιωμάτων φύτευσης που γνωρίζουμε.

Με την ευρωπαϊκή τους διάσταση, οι νέες άδειες φύτευσης θα επηρεάσουν όλους τους τομείς της παραγωγής (γεγονός το οποίο απαιτεί ρυθμιστικές διατάξεις μεταξύ των τομέων), δεν θα είναι μεταβιβάσιμες (δεν θα μπορούν ούτε να αγοράζονται ούτε να πωλούνται μεταξύ αμπελουργών ή οινοποιείων). Μια άλλη αξιοσημείωτη αλλαγή, είναι ότι για όλες τις φυτεύσεις θα απαιτείται τώρα μια αίτηση αδειοδότησης. Αν και οι Άδειες φύτευσης είναι νέες ή έπονται μετά από εκρίζωση, η προσέγγιση θα είναι ενδεικτική: οι άδειες αναφύτευσης δεν θα είναι αυτόματες, σε αντίθεση με δικαιώματα αναφύτευσης τα οποία γεννώνται αυτόματα και αυξάνουν το Αποθεματικό (και ήταν συνυφασμένα με την γη). Κατά πάσα πιθανότητα οι αιτήσεις για φύτευση μετά από εκρίζωση δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα, στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που θα καθορίζονται για κάθε κατηγορία οίνου. Να σημειωθεί ότι αυτά τα δικαιώματα αναφύτευσης θα είναι ενεργά για τέσσερα χρόνια, με δυνατότητα παροχής συμπληρωματικής περιόδου 3 ετών, ενώ οι κλασικές άδειες φύτευσης θα ισχύουν για 3 χρόνια.

Να σημειωθεί επίσης ότι, αν οι άδειες που έχουν εκχωρηθεί σε έναν τομέα δεν χρησιμοποιούνται σε αυτές τις προθεσμίες, θα μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις. Μέχρι τώρα είναι θολό το τοπίο για το βαθμό ευελιξίας των νέων αδειών φύτευσης όσον αφορά τις ζώνες ΠΟΠ και τις ποικιλίες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και η Copa Cogeca, έχει αντιδράσει σχετικά με την θεωρητική προσέγγιση, που δεν παρέχει δυνατότητα εφαρμογής, στα κριτήρια επιλεξιμότητας κατά την χορήγηση των αδειών φύτευσης σύμφωνα με το τελευταίο σχέδιο της κατ’ εξουσιοδότησιν πράξης της Commission.

Τα θέματα αυτά θα συζητηθούν στη συνεδρίαση της Ομάδας «Οίνος» της Copa Cogeca, που θα συνέλθει στις Βρυξέλλες στις 25 Νοεμβρίου, συνεδρίαση στην οποία θα συμμετέχει και η ΚΕΟΣΟΕ.

 

 

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 378 επισκέπτες συνδεδεμένους