Εκτύπωση
PDF

19 Σεπτεμβρίου 2014

Τραγέλαφος με την απένταξη  6 από τις 11 περιφέρειες Σύγκλησης

Νέα αύξηση   στις οικονομικές ενισχύσεις για την αναδιάρθρωση – μετατροπή των αμπελώνων έως και 17,76%

Μπορεί μεν οι οικονομικές ενισχύσεις για την Αναδιάρθρωση  και Μετατροπή των αμπελώνων να αυξάνονται με την νέα Υ.Α. του ΥΑΑΤ, τραγέλαφο όμως αποτελεί η μετάταξη 6 από τις 11 περιφέρειες της χώρας από τις περιφέρειες σύγκλισης που ενισχύονται με ποσοστό 75% στις Λοιπές περιφέρειες που ενισχύονται με ποσοστό 50%. Η μετάταξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το έτος βάσης για τον υπολογισμό του ΑΕΠ της κάθε περιφέρειας της χώρας που ελήφθη υπ΄όψιν, είναι το 2009, έτος προ οικονομικής κρίσης, που ουσιαστικά καθιστά μη επιλέξιμες για Σύγκλιση τις περιφέρειες της Δ. Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Αττικής, Β. Αιγαίου και Κρήτης, ενώ ήταν εκτός Σύγκλισης οι αντίστοιχες του Ν. Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.
Οι περιφέρειες που παραμένουν στο Στόχο 1 είναι της Αν. Μακεδονίας και Θράκης,  της Θεσσαλίας της Ηπείρου και της Δυτ. Ελλάδος.
Η μεταβολή αυτή είναι απαράδεκτη δεδομένου ότι οι προ κρίσης δείκτες, επ ουδενί  απεικονίζουν σήμερα την οικονομική πραγματικότητα, αφού είναι βέβαιο ότι και οι 13 περιφέρειες της χώρας, βρίσκονται εντός των οικονομικών παραμέτρων, που θέτουν οι  κοινοτικοί κανονισμοί ως προς την ένταξή τους στις περιφέρειες Σύγκλισης.
Η ΚΕΟΣΟΕ θα θέσει θέμα για  τον επανυπολογισμό των κριτηρίων Σύγκλισης με βάση το αμέσως προηγούμενο έτος, σε συνάντηση που επίκειται με τον υπουργό ΑΑΤρ κ. Γ. Καραμσάνη
Με την έκδοση της νέας ΥΑ 3714/110476/4-9-2014 που αφορά την αναδιάρθρωση – μετατροπή των αμπελώνων, επέρχονται σημαντικές αυξήσεις στα κονδύλια των επί μέρους δράσεων που ποικίλουν ανά κατηγορά (ορεινές , νησιωτικές, Λοιπές κλπ.) που κειμένονται από 13,75% έως 17,76%,  γεγονός που καταδεικνύει την προσπάθεια του ΥΑΑΤ  να αμβλύνει τις επιπτώσεις μετάταξης των περιφερειών εκτός Σύγκλισης.
Την μεγαλύτερη συνεπώς  αύξηση των ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο  16 της Υ.Α. καρπούται η πλειοψηφία των επιλέξιμων εκτάσεων της χώρας (Λοιπές περιφέρειες – Λοιπές περιοχές), για τις οποίες η αύξηση ανέρχεται στο 17,76% (από 867 €/στρέμμα σε 1.021 € / στρέμμα) μη συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών διαχείρισης του αμπελώνα που ανέρχεται σε €241 (από 209 €), οπότε και το συνολικό ύψος των ενισχύσεων για την κατηγορία αυτή αποζημιώνεται πλέον με € 1.262 (από € 1076), δηλαδή αύξηση + 15,33 %.
Δεύτερη κερδισμένη κατηγορία είναι αυτή των Λοιπών περιφερειών με  ορεινές και νησιωτικές  περιοχές, όπου η αύξηση ανέρχεται σε 17,60%       ( 1.176 € / στρέμμα από 1.000 €/ στρέμμα) μη συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών διαχείρισης του αμπελώνα που παραμένει στα € 260, οπότε το συνολικό ύψος για την κατηγορία αυτή ανέρχεται στα € 1.436 (από  € 1.260), δηλαδή αύξηση + 13,97%
Για τις περιφέρειες Σύγκλισης του άρθρου 8 § 1 και 2 (Ορεινές μειονεκτικές και Νησιωτικές περιοχές), η αύξηση των κονδυλίων εκρίζωσης και αναφύτευσης ανέρχεται σε 13,75% (1.456 €/ στρέμμα από 1.280 €/στρέμμα) μη συμπεριλαμβα-νομένων των τεχνικών διαχείρισης των οποίων η αποζημίωση παραμένει σταθερή στα 390 €, οπότε η συνολική αύξηση διαμορφώνεται στα 1.846 € από 1.670 € (+10,54 %).
Τέλος για τις Λοιπές περιοχές της παραπάνω κατηγορίας η αύξηση της Δράσης εκρίζωση – αναφύτευση αυξάνεται κατά 13,91% (1.261 €/στρέμμα από 1.107 €/στρέμμα), οι τεχνικές διαχείρισης αυξάνονται από 313 € σε 360 €, οπότε η συνολική αύξηση ανέρχεται στα  +14,15% (1.621 €/στρέμμα  από 1.420 €/στρέμμα)
Είναι φανερό ότι πλέον η Δράση της Αναδιάρθρωσης – Μετατροπής των αμπελώνων είναι ελκυστική από οικονομικής άποψης για τους αμπελουργούς  αρκεί να επιλυθεί το ανυπέρβλητο εμπόδιο έκδοσης εγγυητικών επιστολών , (όταν η δράση ολοκληρώνεται πέραν του ενός έτους). Το  θέμα  η ΚΕΟΣΟΕ επίσης  επαναφέρει στον νέο υπουργό ΑΑΤΡ κ. Γ. Καρασμάνη, με πρόσθετη αιτιολογία την ανάγκη απορρόφησης των κονδυλίων της ΕΕ, αφού και αυξημένος προϋπολογισμός διατίθεται για την αναδιάρθρωση (10 εκ. €), αλλά και αναμένεται μεταφορά πρόσθετων κονδυλίων, εξ΄αιτίας των δυσχερειών που παρουσιάζει η απορρόφηση του μέτρου «Επενδύσεις» στον Εθνικό Φάκελο της Ενιαίας ΚΟΑ που αφορά τον αμπελοοινικό τομέα, με ποσό 6 εκ. €

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 178 επισκέπτες συνδεδεμένους