Εκτύπωση
PDF

15 Σεπτεμβρίου 2014

Συλλογή στοιχείων για διαπίστωση αναγκαιότητας αύξησης του φυσικού κατ ́ όγκο αλκοολικού τίτλου αμπελοοινικών προϊόντων κατά την αμπελουργική περίοδο 2014-2015.

Σύμφωνα με το Παράρτημα VIII του Καν.(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μπορεί να επιτραπεί η αύξηση του φυσικού κατ ́όγκο αλκοολικού τίτλου αμπελοοινικών προϊόντων εφόσον αυτή καθίσταται αναγκαία λόγω κλιματολογικών συνθηκών.

Για το λόγο αυτό το τμήμα Οίνου και αλκοολούχων ποτών του ΥΑΑΤ προκειμένου να εξετάσει την αναγκαιότητα έκδοσης σχετικής Υπ. Απόφασης για την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο, παρακαλούμε να μας απέστειλε εγκύκλιο στις ΔΑΟΚ να συντάξουν σχετική έκθεση για την περιοχή αρμοδιότητας σας με τα παρακάτω στοιχεία:

  • το στάδιο ωρίμανσης των σταφυλιών (πρωιμότητα-οψιμότητα),
  • το δυναμικό αλκοολικό τίτλο (∆ΑΤ),
  • τις κλιματολογικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή από το 
στάδιο ανάπτυξης των σταφυλιών έως και σήμερα που πιθανόν να είχαν 
ως συνέπεια τη μη φυσιολογική ωρίμανση των σταφυλιών,
  • καθώς και την άποψη σας επαρκώς αιτιολογημένη, για το αν συντρέχουν λόγοι αύξησης του φυσικού κατ ́ όγκο αλκοολικού τίτλου των 
αμπελοοινικών προϊόντων.

Η σχετική έκθεση πρέπει να γίνει άμεσα έτσι ώστε εφόσον συντρέχουν οι συγκεκριμένοι λόγοι, να εκδοθεί έγκαιρα η σχετική Υπουργική Απόφαση.

 

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 266 επισκέπτες συνδεδεμένους