Εκτύπωση
PDF

30 Ιουνίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ στην 
«Επιστήμη Οίνου και Ζύθου – Master of Science in Wine and Beer Science» 
με κατευθύνσεις: 
Oίνος (Wine) ή Ζύθος (Beer)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

 

Αντικείμενο

Το Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου – Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις: Oίνος (Wine) ή Ζύθος (Beer). Ο απονεμόμενος μεταπτυχιακός τίτλος είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου – Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις: Oίνος (Wine) ή Ζύθος (Beer) (ΦΕΚ Β΄ 2776/2013).

Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

 

Χρονική διάρκεια – Δίδακτρα

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της προβλεπόμενης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 3.500 € και καταβάλλονται σε δυο ισόποσες δόσεις, ως εξής: με την εγγραφή 1.750 € και με την ολοκλήρωση του α΄εξαμήνου 1.750 €.

 

Διεξαγωγή μαθημάτων

Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών με απογευματινό/βραδυνό ωράριο ορισμένες ημέρες της εβδομάδος.

 

Υποψήφιοι

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι A.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των Τμημάτων Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, καθώς και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών τμημάτων Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Α.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των μαθημάτων τους από το οικείο Τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο Π.Μ.Σ. Ο αριθμός των εισακτέων είναι κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40).

 

Επιπλέον του αριθμού αυτού γίνονται δεκτοί έως δυο (2) υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχαν στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

 

Διαδικασία Επιλογής

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

 

Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

το γενικό βαθμό του πτυχίου (30%),

την τυχόν συγγραφική ή/και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (15%),

την τυχόν επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου ή τεκμηριωμένη ενασχόλησή του με τα αντικείμενα του προγράμματος (15%) και

την προσωπική συνέντευξη (40%).

 

Δικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους από την 10η έως και την 30η Ιουνίου 2014. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει:

 

1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο (Παράρτημα Β)

2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα. 
(Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

3. Βιογραφικό Σημείωμα.

4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του εν λόγω κειμένου θα περιγράφουν τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. (Παράρτημα Γ).

5. Δύο (2) συστατικές επιστολές γραπτές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.

6. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής) (Παράρτημα Α).

7. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου 
(εφόσον υπάρχουν).

8. Διπλωματική εργασία (εφόσον υπάρχει).

 

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται στη Γραμματεία της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας στη διεύθυνση:

 

Γραμματεία Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Για το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου»

Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω, Αττική

 

Πληροφορίες

Για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. με τα Παραρτήματά του και οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και στην κα Άρτεμις Μαρκεσίνη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , τηλ. 2105385501-2, fax: 2105907897).

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

Τεκμηρίωση Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας

 

Η γνώση της αγγλικής τεκμηριώνεται τουλάχιστον: με πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή με πτυχίο Certificate in English (Council of Europe Level Β2) Level 2. Independent User, του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή με πτυχίο CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 και άνω ή με International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5 ή Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή Integrated Skills in English Level 2 του TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE II) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

Διευκρινίζεται ότι η επάρκεια γνώσης της Αγγλικής τεκμαίρεται και για υποψηφίους που:

α) κατέχουν βασικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από αγγλόφωνο αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Α.Ε.Ι. (πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.) της αλλοδαπής, ή

β) διαθέτουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. σε αγγλόφωνη χώρα, ή

γ)    επιτυχώς ανταποκρίνονται σε σχετική διαδικασία αξιολόγησης που μπορεί να διοργανώνεται από το Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

 

 

 

Παρακαλώ δεχτείτε την αίτησή μου για εγγραφή στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου – Master of Science in Wine and Beer Science με κατευθύνσεις: Oίνος (Wine) και Ζύθος (Beer)». Επιθυμώ να ακολουθήσω την κατεύθυνση (1: 1η προτεραιότητα και 2: 2η προτεραιότητα):

 

 

 

1. Στοιχεία Υποψηφίου/ας

1.1. Επώνυμο …………………………………

1.2. Όνομα ……………………………… Όνομα Πατέρα / Μητέρας …………………………………….

1.3. Ημερομηνία και τόπος γέννησης ………………………………….………………………………….…

1.4. Διεύθυνση επικοινωνίας Οδός …………………………………… Αριθμός ……  Τ.Κ. …….…

1.5. Τηλέφωνο: σταθερό…………………………………………. Κινητό ………………………………….

1.6. Email: ……………………………………………...

 

2.Α. Προπτυχιακές σπουδές

2.Α.1. Ίδρυμα …………………………………………….. Έτος Αποφοίτησης …..……….

2.Α.2. Τμήμα ……………………………………………..

2.Α.3. Βαθμός πτυχίου …………….

2.Β. Άλλες προπτυχιακές σπουδές

2.Β.1. Ίδρυμα …………………………………………….. Έτος Αποφοίτησης ……………..

2.Β.2. Τμήμα ……………………………………………..

2.Β.3. Βαθμός πτυχίου …………………

 

3.Α. Μεταπτυχιακές σπουδές

3.Α.1. Ίδρυμα ……………………………………………..   Έτος Αποφοίτησης …………..

3.Α. 2. Τμήμα ……………………………………………..

3.Α.3. Βαθμός πτυχίου………………….

 

3.Β.1. Άλλες μεταπτυχιακές σπουδές

3.Β.1. Ίδρυμα …………………………………………….. Έτος Αποφοίτησης ………..…

3.Β.2. Τμήμα ……………………………………………..

3.Β.3. Βαθμός πτυχίου………..

 

Έλεγχος Γραμματείας

Συνημμένα υποβάλλω:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος

2. Αναλυτική βαθμολογία

3. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης

4. Βιογραφικό σημείωμα

5. Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας

6. Δύο συστατικές επιστολές

 

Ο/Η αιτών/ούσα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

Εξηγείστε σε ένα κείμενο μέχρι 2 σελίδων τους λόγους για τους οποίους θέλετε να παρακολουθήσετε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου – Master of Science in Wine and Beer Science με δυο κατευθύνσεις: Oίνος (Wine) και Ζύθος (Beer)».

Αναφερθείτε επίσης στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά σας για την προτεραιότητα (1η ή 2η) των κατευθύνσεων επιλογής σας (Oίνος (Wine) και Ζύθος (Beer)) και τη μέχρι τώρα επαφή σας με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος.

Τέλος, περιγράψτε τις επιδιώξεις σας μετά την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ.

 

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 80 επισκέπτες συνδεδεμένους