Εκτύπωση
PDF

25 Ιουνίου 2014

Διευκρινίσεις για την μετατροπή της ΚΕΟΣΟΕ σε Α.Σ. Κλαδικό

H δημοσιοποίηση των διαδικασιών μετατροπής της ΚΕΟΣΟΕ, όπως είναι φυσικό δημιουργεί διάφορα ερωτήματα στοςυ εμπλεκόμενους αμπελουργούς και Α.Σ. μέλη της ΚΕΟΣΟΕ. Γι αυτό η ΚΕΟΣΟΕ προέβη στις παρακάτω διευκρινίσεις:

  1. Μέλη του νέου Α.Σ. Κλαδικού που θα μετατραπεί η ΚΕΟΣΟΕ γίνονται αυτοδι-καίως μετά την έγκριση του καταστατικού της, μόνο φυσικά πρόσωπα , δηλαδή οι αμπελουργοί μέλη των Α.Σ. Άνω των τετρακοσίων (400) φυσικών προσώπων πανελλαδικά, η Γενική Συνέλευση  του Α.Σ. Κλαδικού – ΚΕΟΣΟΕ, θα είναι αντιπροσωπευτική.
  2. Μετά την έγκριση του καταστατικού του Α.Σ. Κλαδικού η ΚΕΟΣΟΕ και μετά από διαδικασίες που θα προβλέπει το νέο καταστατικό της, θα εγγράφονται ως μέλη και οι Α.Σ. των φυσικών μελών, με μερίδες μέχρι ποσοστού 3% του συνόλου των κατεχομένων από φυσικά μέλη, μερίδες.  (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Τροποποιούμενες και λοιπές διατάξεις Ν 2810/00,  άρθρο 5 «Μέλη»,  Ν. 4015/11).
  3. Μέλη του Α.Σ. Κλαδικού – ΚΕΟΣΟΕ δεν μπορεί να  γίνουν Α.Ε.Σ. και Αναγκα-στικοί Συνεταιρισμοί. Συνεπώς μέλη του Α.Σ. Κλαδικού – ΚΕΟΣΟΕ μπορούν να  γίνουν οι Α.Σ. μέλη τους, που αποτελούν είτε μετόχους των Α.Ε.Σ., είτε πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς μέλη των Αναγκαστικών Συνεταιρισμών.
  4. Δεν απαιτείται λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του κάθε Α.Σ. ή του  Διοικητικού τους Συμβουλίου για εγγραφή των φυσικών του μελών στον Α.Σ. Κλαδικό – ΚΕΟΣΟΕ, αφού η εγγραφή τους γίνεται αυτοδίκαια.
  5. Μόνον στην περίπτωση που φυσικό μέλος (αμπελουργός) του Α.Σ. δεν επιθυμεί την εγγραφή του στον Α.Σ. Κλαδικό – ΚΕΟΣΟΕ, το δηλώνει εγγράφως.

 

Αυτό που απαιτείται, είναι η αποστολή του Μητρώου των φυσικών μελών αμπελουργών των Α.Σ., ώστε μέχρι την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΟΣΟΕ  η οποία θα εγκρίνει το Σχέδιο Σύμβασης μετατροπής,  να είναι γνωστό το πλήθος των φυσικών μελών της υπό μετατροπή σε ΑΣ Κλαδικό, ΚΕΟΣΟΕ.  Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να ορισθεί το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας στο Σχέδιο Σύμβασης Μετατροπής. Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας θα συναρτηθεί από το πλήθος των φυσικών προσώπων, που θα εγγραφούν αυτοδίκαια στον Α.Σ. Κλαδικό – ΚΕΟΣΟΕ.

Η μετατροπή της ΚΕΟΣΟΕ σε Αγροτικό Συνεταιρισμό (Α.Σ.)  Κλαδικό, είναι υποχρεωτική εκ του Ν. 4015/11 βάσει του άρθρου 19 § 8. Κατά συνέπεια και βάσει του ορισμού του Α.Σ. (άρθρο 1 «Ορισμοί» § γ του Ν. 4015/11) έχει ως μέλη φυσικά πρόσωπα.

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 80 επισκέπτες συνδεδεμένους