Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


keosoe

Εκτύπωση
PDF

18 Ιουνίου 2014

Μετατροπή ΚΕΟΣΟΕ σε ΑΣ Κλαδικο με μέλη αμπελουργούςμε αυτοδίκαιη εγγραφή τους

Σύμφωνα με το 6ο θέμα της  51ης /25.6.2012 της Γενικής Συνελεύσεως των αντιπροσώπων των μελών της ΚΕΟΣΟΕ,  αποφασίστηκε η μετατροπή της   σε πανελλαδικό  κλαδικό αγροτικό συνεταιρισμό, σε εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 8 του ν. 4015/2011. Η όλη διαδικασία της  μετατροπής αυτής θα  πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30.8.2014, σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν.4262/2014.

Η  μετατροπή  συντελείται με την αυτοδίκαιη εγγραφή όλων των αμπε-λουργών , οι οποίοι είναι μέλη των πρωτοβαθμίων αγροτικών συνεταιρισμών μελών της ΚΕΟΣΟΕ ή μέλη των πρωτοβαθμίων αγροτικών συνεταιρισμών που είναι μέλη των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών ή μέλη των Αναγκαστικών συνεταιρισμών – μελών της ΚΕΟΣΟΕ.

Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο η ΚΕΟΣΟΕ να έχει στην διάθεσή της τα στοιχεία όλων των αμπελουργών μελών των πρωτοβαθμίων συνεταιρισμών όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία μητρώου μελών του κάθε συνεταιρισμού. Επισημαίνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα μέλη των πρωτοβαθμίων συνεταιρισμών που δεν επιθυμούν την αυτοδίκαιη εγγραφή τους ως μέλη του νέου κλαδικού αγροτικού συνεταιρισμού ,που θα προκύψει από τη μετατροπή της ΚΕΟΣΟΕ, θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως στον συνεταιρισμό στον οποίο είναι μέλη έως την 30.6.2014.

Με τη γνωστοποίηση του συνολικού αριθμού των φυσικών προσώπων - μελών της μετατρεπόμενης ΚΕΟΣΟΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής θα καταρτίσει σχέδιο του νέου καταστατικού και θα συγκαλέσει την κοινή γενική συνέλευση όλων των φυσικών προσώπων  (αμπελουργών) μελών των συνεταιρισμών με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) την έγκριση του καταστατικού και

2) την εκλογή προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου με τις εξής αρμοδιότητες:

α)   να υποβάλει το καταστατικό για έγκριση στο κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο και

β)   να συγκαλέσει γενική συνέλευση με θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή του οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου.

Για το σκοπό αυτό σας συνετάγη ανακοίνωση που απευθύνεται σε όλους τους αμπελουργούς.

Με  βάση το άρθρο 5 του Ν. 4015/11, στο νέο καταστατικό της ΚΕΟΣΟΕ θα προβλέπεται ότι θα εγγραφούν στην δύναμη της μετατραπείσας ΚΕΟΣΟΕ και  Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.) και θα κατέχουν συνεταιριστικές μερίδες που δεν θα υπερβαίνουν το 3% του συνόλου των κατεχομένων από μέλη – φυσικά πρόσωπα συνεταιριστικών μερίδων (αμπελουργών).

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ 23-24 ΜΑΙΟΥ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1. Αμπελουργία και Οινοποιία : «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ» ή «ΜΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΩ» (Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Πρόεδρος ΕΔΟΑΟ - Οινοποιός)

2.Σκοπός , αποδέκτες, όροι και προϋποθέσεις βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της αμπελοκαλλιέργειας στην Ελλάδα (Κώστας Ευσταθίου, Αντιπρόεδρος ΕΔΟΑΟ)

3. Η αμπελοκαλλιέργεια, στον κόσμο, στην Ευρώπη , στην Ελλάδα(Παύλος Καρανικόλας, Αναπληρωτής καθηγητής ΓΠΑ)

4. Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής αμπελουργίας - υφιστάμενη κατάσταση - Συμπεράσματα (Παρασκευάς Κορδοπάτης, Διευθυντής ΚΕΟΣΟΕ)

5. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα οικονομικών αποτελεσμάτων σε διαφορετικές αμπελουργικές ζώνες(Σταμάτης Γεωργάκης, Πρόεδρος ΑΣ Κορωπίου)

6. Πολιτικές γης, δίκαιο διαδοχής, χωροταξικό χρήσεων γης – Το γαλλικό παράδειγμα (Θεόδωρος Γεωργόπουλος , Καθηγητής Πανεπιστημίου Reims, Διευθυντής Σ.Ε.Ο)

7. Χρηματοδότηση και χρηματοδοτικά εργαλεία αγροτικού τομέα (Νικόλαος Ντζιαχρήστας, Commercial Banking Director Τράπεζας Πειραιώς)

8. Πολιτικές δημιουργίας συλλογικών σχημάτων για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών και για την επίτευξη οικονομιών κλίμακος. (Μόσχος Κορασίδης ,Γενικός Διευθυντής ΕΘΕΑΣ)

9. ΖΟΙΝΟΣ ΑΕ, ΕΑΣ Θηραϊκών Προϊόντων, ΑΟΣ Τυρνάβου και ΕΟΣ Σάμου , επιτυχημένα μοντέλα συνεταιρισμών βασισμένα στις ανάγκες των παραγωγών (Θεόδωρος Χαρμπής , Διευθυντής Παραγωγής ΕΟΣ Σάμου)

10. Προϋποθέσεις επιτυχούς ενασχόλησης νέων ανθρώπων με την αμπελουργία (Γιώργος Τσινίδης , Γεωπόνος , MSc Αμπελουργίας Οινοποιίας, Διευθυντής αμπελώνα οινοποιίας Κεχρή)

11. Βιώσιμη εκμετάλλευση οικογενειακού τύπου– χαρακτηριστικά (Χαρούλα Σπινθηροπούλου, Γεωπόνος, Οινολόγος, Δρ Αμπελουργίας)

12. Ανταγωνιστική αμπελουργία (Γραπτή παρέμβαση Γιάννη Βογιατζή, Προέδρου Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου)

13. Έρευνα – καινοτομία- αμπελουργία ακριβείας.  Η εφαρμογή τους στον αμπελουργικό τομέα , θεωρία και πράξη.(Σεραφείμ Θεοχάρης, Δρ. Αμπελουργίας ΑΠΘ)

14. Έρευνα – καινοτομία- αμπελουργία ακριβείας. Η εφαρμογή τους στον αμπελουργικό τομέα , θεωρία και πράξη. (Εμορφίλη Μαυρίδου ,  Χημικός Μηχανικός, MSc Αμπελουργίας Οινολογίας , Κτήμα Άλφα)

15. Αναπτυξιακή αμπελουργία, κλιματική κρίση και ελληνικός αμπελώνας (Μανόλης Σταυρακάκης, Ομότιμος καθηγητής Γ.Π.Α.)

17. Η φιλοσοφία και οι επιδιώξεις της νέας ΚΑΠ 2023-2027 (Νικόλαος Μανέτας, Προϊστάμενος ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ)

18. Tομεακά προγράμματα αμπελοοινικού τομέα, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023 – 2027 (Αλεξάνδρα Πετροπούλου, Προϊσταμένη τμήματος Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων ποτών Υπ.Α.Α.Τρ)

19. Η αξιοποίηση των εργαλείων του Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ, από τον Αμπελοοινικό Τομέα. (Χαράλαμπος Μουλκιώτης ,Στέλεχος Μονάδας Παρακολούθησης Παρεμβάσεων Πυλώνα Ι,ΕΥΕ ΑΕΤΠ)

20. Οικολογικά Σχήματα αντί Πρασινίσματος (Παναγιώτα Παπαλουκοπούλου ,Προϊσταμένη Μονάδας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ΕΥΕ ΑΕΤΠ)

21. Νέοι Γεωργοί (Κλεοπάτρα Πανοπούλου , Στέλεχος Μονάδας Ενισχύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, ΕΥΕ ΠΑΑ)

22. Ομάδες Παραγωγών (Αθανασία Μερεμέτη, Προϊσταμένη Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας, ΕΥΕ ΠΑΑ)

22a. Επιχειρησιακές Ομάδες-Συνεργασία (Αθανασία Μερεμέτη, Προϊσταμένη Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας, ΕΥΕ ΠΑΑ)

23. Σύνοψη συμπερασμάτων Συνεδρίου


Επιστημονική Συνεδρία

Ημερίδα για τον Αττικό αμπελώνα

19/12/2022

Εισήγηση Μάρκου Χρήστου, Προέδρου της ΚΕΟΣΟΕ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη, Αναπληρ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Δ. Γραμματικού, ΥΠΑΑΤ

Εισήγηση Σ. Γεωργάκη, Πρόεδρος ΑΟΣ Κορωπίου


Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 90 επισκέπτες συνδεδεμένους