Εκτύπωση
PDF

25 Απριλίου 2014

Η Στρατηγική ατζέντα της Ομάδας Οίνος της Copa Cogeca για το 2014/2015

Η ευρωπαϊκή αμπελουργία επηρεάζεται έντονα από τις αλλαγές στις συνθήκες παραγωγής. Οι μεταβολές αφορούν τόσο τις φυσικές συνθήκες (π.χ., εμφάνιση νέων ασθενειών) όσο και κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες (π.χ., ο διεθνής ανταγωνισμός) και αμφισβητούν τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής αμπελουργίας.

Η ομάδα εργασίας «Οίνος» της Copa-Cogeca καθορίζει την ατζέντα της για το 2014/2015 με βάση την αειφόρο ανάπτυξη για τον αμπελοοινικό τομέα.

1. Οικονομικές Πτυχές

a . Αγορά Οίνου

Η ομάδα εργασίας «Οίνος» της Copa-Cogeca θέλει να βελτιώσει την παρακολούθηση της αγοράς. Για το λόγο αυτό η Ομάδα Εργασίας επιμένει στη συνεργασία της με την Επιτροπή Οίνου ώστε να δρομολογηθεί ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο της αμπελοοινικής αγοράς.

b. Οι διμερείς διαπραγματεύσεις με Τρίτες Χώρες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας κρασιού στον κόσμο. Το κρασί είναι πρώτο σε ευρωπαϊκή αξία εξαγωγών προϊόντων διατροφής προς τις Τρίτες Χώρες.

Κάτω από συνθήκες έντονου ανταγωνισμού , της ομάδας εργασίας «Οίνος» της Copa-Cogeca τονίζει τη σημασία των συμφερόντων του ευρωπαϊκού κλάδου οίνου ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά τις διαπραγματεύσεις με προτεραιότητα που αφορούν:

• στη διευκόλυνση πρόσβασης στην αγορά των ευρωπαίων οινοπαραγωγών

• στη διασφάλιση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων

• στη βελτίωση της προστασίας των παραδοσιακών ευρωπαϊκών ενδείξεων

Η Ομάδα Εργασίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία είναι ο πρώτος προορισμός των εξαγωγών ευρωπαϊκών οίνων. Παράλληλα με τις παραδοσιακές αγορές κρασιού , οι αναδυόμενες χώρες κατανάλωσης οίνου (π.χ. Κίνα) έχουν υψηλή προτεραιότητα για την ομάδα εργασίας.


2 Νομοθετικές Πτυχές

a. Παραδοσιακές ενδείξεις

Τον Ιούνιο του 2013, η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη του ευρωπαϊκού αμπελοοινικού κλάδου σχετικά με τη δυνατότητα επανεξέτασης των κανόνων που αφορούν τις παραδοσιακές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου εφαρμογής της προστασίας και του σχετικού ελέγχου. Η ομάδα εργασίας θα προετοιμάσει τις συζητήσεις σχετικά με τους τύπους των παραδοσιακών ενδείξεων για την αναγνώριση και την προστασία τους, προκειμένου να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη προστασία των παραδοσιακών ενδείξεων, ειδικά για τις διμερείς διαπραγματεύσεις και το ελεύθερο εμπόριο .

b. Πολιτική προώθησης

Ο αμπελοοινικός τομέας μπορεί να εφαρμόσει προγράμματα προώθησης στην εξωτερική αγορά, και από το 2014 στην εγχώρια αγορά στο πλαίσιο της ενιαίας ΚΟΑ. Η επιλογή αυτή αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη απαίτηση του κλάδου. Ωστόσο, το κρασί ως προϊόν πρέπει επίσης να είναι σε θέση να συμμετέχει σε προγράμματα προώθησης μέσω οριζόντιας πολιτικής.

c. Εφαρμογή της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των νέων φυτεύσεων αμπελώνων σύστημα αδειοδότησης

Μετά την έγκριση της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ μετά το 2013, η ομάδα εργασίας «Οίνος» της Copa-Cogeca θα συμβάλει ενεργά στη συζήτηση σχετικά με τις κατ 'εξουσιοδότηση / εφαρμογή πράξεις και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εθνικών μεταρρυθμίσεων.

Θέματα που εντοπίστηκαν από την ομάδα εργασίας είναι:

• στο πλαίσιο της ενιαίας ΚΟΑ:

o    οι νέες άδειες φύτευσης αμπέλων
o    τα νέα μέτρα των εθνικών προγραμμάτων στήριξης
o    οι οργανώσεις παραγωγών και οι διεπαγγελματικές οργανώσεις

• στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων:

o    η εφαρμογή του νέου συστήματος πληρωμών

d. Απλούστευση και εξορθολογισμός της νομοθεσίας

Η ομάδα εργασίας «Οίνος » της Copa-Cogeca ζητεί την απλοποίηση της νομοθεσίας για το κρασί και τον εξορθολογισμό των διατυπώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Η μείωση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας των Ευρωπαϊκών οινοπαραγωγών επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα.


3. Ζητήματα υγείας (Ασθένειες ξύλου)

Η μυκητιασική προσβολή του ξύλου προκαλεί ασθένειες στα αμπέλια που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους ευρωπαϊκούς αμπελώνες που επιδεινώνεται μετά την πρόσφατη απαγόρευση για τη χρήση αρσενικού νατρίου. Η Copa-Cogeca σκοπεύει να προωθήσει την ευαισθητοποίηση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ κατά την περίοδο 2014/2015, σε συνδυασμό με τους παράγοντες του ευρωπαϊκού αμπελοοινικού τομέα, για τα μελλοντικά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

4. Κοινωνικές πτυχές - Αλκοόλ και Υγεία

Η δέσμευση στο πλαίσιο του προγράμματος "Wine Moderation" στο πλαίσιο του «Αλκοόλ και Υγεία» της Επιτροπής ανανεώθηκε στα τέλη του 2011 για μια νέα προγραμματική περίοδο τριών ετών. Είναι καιρός να υπάρξουν δεσμεύσεις σε εθνικό επίπεδο.

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 74 επισκέπτες συνδεδεμένους