Εκτύπωση
PDF

28 Μαρτίου 2014

Εγγυητικές επιστολές για την αναδιάρθρωση αμπελώνων κλειδί για την απορρόφηση κονδυλίων του Εθνικού Φακέλου Οίνου

Σύσκεψη στην οποία συμμετέχει η ΚΕΟΣΟΕ πραγματοποιείται σήμερα στο ΥΑΑΤ με θέμα την τροποποίηση των μέτρων που συνθέτουν το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης της Ενιαίας ΚΟΑ για τον Οίνο,

μετά την εισαγωγή νέων μέτρων όπως, η αναμπέλωση για λόγους φυοϋγειονομικούς, η προβολή προώθηση στην εσωτερική αγορά, οι επενδύσεις και η καινοτομία.

Σε μείζον πρόβλημα απορρόφησης του προϋπολογισμού της Ελλάδος ύψους 24 εκ. € για τον οίνο έχει αναδειχθεί η έκδοση εγγυητικών επιστολών που απαιτούνται για όλα τα μέτρα.

Η σημερινή κατανομή του ετήσιου προϋπολογισμού στον Εθνικό Φάκελο, για τα επόμενα έτη, που επίκειται όμως η τροποποίηση τους με τα νέα μέτρα, έχει ως εξής:

Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων:    10.000.000 €
Προβολή Προώθηση Οίνων σε Τρίτες Χώρες:    8.000.000 €
Επενδύσεις:                                                 6.000.000 €

Να σημειωθεί ότι στο μέτρο της Προβολής Προώθησης Οίνων σε Τρίτες Χώρες, ο προϋπολογισμός διπλασιάζεται σε 16.000.000 € με την Εθνική συμμετοχή του Δημοσίου και ιδιωτική συμμετοχή των οινοποιείων, γεγονός που εγείρει αμφιβολίες ως προς την δυνατότητα απορρόφησης του συνόλου του συγκεκριμένου κονδυλίου, εξαιτίας των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης (15%) και προκαταβολής (62%) που απαιτούνται. Επίσης μικρές διαφαίνονται και οι πιθανότητες εκτέλεσης προγραμμάτων στην εσωτερική αγορά λόγω της υποχρέωσης εκταμίευσης ποσών στο ύψος του 43% των προγραμμάτων τα οποία μπορούν να υλοποιήσουν μόνο επαγγελματικοί φορείς όπως η ΚΕΟΣΟΕ και μόνο στη βάσει μηνυμάτων που αφορούν τη μετριοπαθή κατανάλωση, την προβολή των συστημάτων ποιότητας οίνων και την ευεργετική επίδραση της κατανάλωσης οίνου στην υγεία βάσει ερευνών.

Η δυσκολία απορρόφησης των κονδυλίων συνδυάζεται με την οικονομική κρίση και κατ’ επέκταση με την κακή πιστοληπτική δυνατότητα που έχουν πια τα οινοποιεία έναντι των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών.

Την αλγεινή εικόνα της απορροφητικότητας έρχεται να συμπληρώσει ο αποκλεισμός των αμπελουργών από τα προγράμματα αναδιάρθρωσης εξαιτίας της αδυναμίας έκδοσης εγγυητικών επιστολών που ευθέως συνδέεται με δέσμευση διαθεσίμων σε τράπεζα, σε μια εποχή που η ρευστότητα είναι το ζητούμενο στην ελληνική οικονομία και ειδικά για μια καλλιέργεια που έχει καταστεί ζημιογόνος λόγω των τιμών που αγοράζονται τα οινοστάφυλα.

Η ΚΕΟΣΟΕ έχει θέσει το θέμα στο ΥΑΑΤ και τον κίνδυνο που εγκυμονείται εν όψει της αδειοδότησης φυτεύσεων 6.500 στρεμμάτων κατ’ έτος (τα οποία θα υπάγονται στα προγράμματα αναδιάρθρωσης), κίνδυνο που θα αλλοιώσει το ισχύον μοντέλο των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες αμπελουργών, υπέρ των κατόχων μεγάλων επιφανειών καθετοποιημένης ανάπτυξης.

Παρ’ ότι σε πολιτικό επίπεδο το ΥΑΑΤ κατανοεί τους κινδύνους αυτούς εντούτοις, δεν έχει υπάρξει πρόοδος στο θέμα της κάλυψης των εγγυήσεων από το ΕΤΕΑΝ, προοπτική που θα επέφερε πολλαπλά οφέλη, αλλά και την πλήρη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων.

 

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 594 επισκέπτες συνδεδεμένους