Για λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ


keosoe

Εκτύπωση
PDF

16 Ιανουαρίου 2014

Απευθείας πωλήσεις οίνου στην ΕΕ, πρόβλημα στα μικρά Οινοποιεία για οίνους που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.

Ένα δισεπίλυτο πρόβλημα με το σημερινό καθεστώς της ΕΕ  που αφορά τις απευθείας πωλήσεις οίνων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. (από τον παραγωγό προς τους πχ. αλλοδαπούς τουρίστες), θέτουν με επιστολή τους προς τον Επίτροπο Γεωργίας

οι Ανεξάρτητοι Οινοποιοί της Ευρώπης (CEVI), η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ (EFOW) και η Copa-Cogeca.

Το θέμα που θα απασχολήσει την επόμενη συνεδρίαση της Copa-Cogeca στην οποία θα παραστεί η ΚΕΟΣΟΕ έχει ως εξής: Η κατοχή και η διακίνηση του οίνου εντός της ΕΕ διέπεται από την οδηγία 2008/118 της 16ης Δεκεμβρίου 2008. Η οδηγία καθορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται από τους αγοραστές και τους πωλητές.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 , στην περίπτωση των εξ αποστάσεως πωλήσεων από τη μια χώρα της ΕΕ σε άλλη προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε ένα κράτος μέλος, όταν οι οίνοι αγοράζονται από ιδιώτη και μεταφέρονται άμεσα ή έμμεσα από τον πωλητή ή για λογαριασμό του, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης πρέπει να καταβληθούν στη χώρα προορισμού.

Ωστόσο, ο ισχύων κανονισμός υποχρεώνει τον παραγωγό των κρασιών να τα πωλήσει μέσω φορολογικού αντιπροσώπου για να εξασφαλιστεί ότι οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης καταβλήθηκαν. Το σύστημα αυτό δημιουργεί πρόσθετο κόστος και επιπλοκές που κάνουν τις απευθείας πωλήσεις πρακτικά αδύνατες, που στην Ελλάδα αφορούν τις πωλήσεις γλυκών οίνων άνω των 15ο Vol.

Η οδηγία 2008/118 αναγνωρίζει τη μοναδική φύση του αμπελοοινικού τομέα , δηλώνοντας ότι η εφαρμογή των συνήθων απαιτήσεων σχετικά με την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης μπορεί να προκαλέσει δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση στους μικρούς οινοπαραγωγούς.

Επιπλέον, ο κανονισμός 436/2009 της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2009, για τη θέσπιση κανόνων για τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων, ορίζει τα έγγραφα τα οποία απαιτούνται για τους οίνους που κυκλοφορούν εντός της ΕΕ. Ο κανονισμός αποσκοπεί σαφώς να αποφεύγονται περιττά διοικητικά βάρη.

Επιπλέον, ο κανονισμός 479/2008 του Συμβουλίου της 29 Απρ, 2008 αναφέρει σαφώς ότι το κρασί πρέπει να τεθεί σε κυκλοφορία εντός της Κοινότητας μόνον εάν συνοδεύεται από επίσημο εγκεκριμένο συνοδευτικό έγγραφο. Ωστόσο, όταν πρόκειται για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις οίνου, τα απαραίτητα έγγραφα και οι σχετικές διαδικασίες δεν είναι ξεκάθαρες ή / και δεν καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο.

Προς το παρόν, οι μικροί οινοπαραγωγοί δεν μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από την ενιαία αγορά, παρόλο που συμβάλλουν άμεσα στην οικονομική ανάπτυξη των περιοχών τους . Οι απευθείας πωλήσεις μειώνουν τους μεσάζοντες, αυξάνουν τη διαφάνεια και παρέχουν αμοιβαία οφέλη τόσο στους παραγωγούς όσο και στους καταναλωτές. Εξάλλου, οι άμεσες πωλήσεις είναι μια σημαντική πρόσθετη πηγή εισοδήματος για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις μας.

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές κατά τα προηγούμενα έτη εξακολουθούν να μην παρακινούν ευθέως την αγορά γεωργικών προϊόντων από τον παραγωγό. Δυστυχώς, όσον αφορά το κρασί, αυτό το είδος της αγοράς ισχύει μόνο όταν δεν διασχίζονται τα εθνικά σύνορα. Η κατάσταση αυτή αντιβαίνει στη θεμελιώδη αρχή της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων.

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Ημερίδα για τον Αττικό αμπελώνα

19/12/2022

Εισήγηση Μάρκου Χρήστου, Προέδρου της ΚΕΟΣΟΕ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη, Αναπληρ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Δ. Γραμματικού, ΥΠΑΑΤ

Εισήγηση Σ. Γεωργάκη, Πρόεδρος ΑΟΣ Κορωπίου


Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 245 επισκέπτες συνδεδεμένους