Εκτύπωση
PDF

3 Ιανουαρίου 2014

ΚΕΟΣΟΕ: Ανάγκη να επιλυθεί τώρα το πρόβλημα έκδοσης εγγυητικών για την αναδιάρθρωση από τους αμπελουργούς

Εν μέσω οικονομικής κρίσης στον τομέα των οιναμπέλων και κατ’ επέκταση στον αμπελουργικό πληθυσμό της χώρας μας, παρουσιάζεται μια μοναδική δυνατότητα, αναβάθμισης των εκμεταλλεύσεων τους μέσω του μέτρου της αναδιάρθρωσης που παρέχεται από την ενωσιακή νομοθεσία.

Στο προσεχές Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης για τον αμπελοοινικό τομέα (2014-2018) που έχει υποβάλλει το υπουργείο σας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπεται κατ’ έτος για το μέτρο «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων» προϋπολογισμός 10.000.000 €, προκειμένου οι αμπελουργοί της χώρας να προσαρμόσουν τις ποικιλίες, τις καλλιεργητικές πρακτικές και τις τεχνικές διαχείρισης της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, ώστε να προσφέρουν προϊόντα ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς.

Παράλληλα από 1/1/2016 και μετά στη χώρα μας θα κατανέμονται για περίπου 7.000 στρέμματα ετησίως (ποσοστό 1% της αμπελουργικής έκτασης της χώρας) νέες άδειες φύτευσης μέχρι το 2030 οι οποίες θα μπορούν να ενταχθούν επίσης στο μέτρο της Αναδιάρθρωσης.

Η ένταξη των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των παραγωγών στο πρόγραμ-μα αναδιάρθρωσης απαιτεί με βάση το σχετικό κανονισμό την έκδοση εγγυητικής επιστολής (σε ποσοστό 120% επί της αξίας των δράσεων), προκειμένου οι αμπελουργοί να λάβουν προκαταβολή και να προβούν στις αναγκαίες δαπάνες για αναδιάρθρωση. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή αποδεσμεύεται μετά την ολοκλήρωση των δράσεων της αναδιάρθρωσης.

Η συνήθης πρακτική των Τραπεζών, προκειμένου να εκδώσουν εγγυητικές επιστολές είναι η δέσμευση ισόποσου από τα χρηματικά διαθέσιμα (καταθέσεων) του αμπελουργού.

H δυνατότητα αυτή αξιοποιείται μόνο από  τους οικονομικά εύρωστους αμπελουργούς που κατά κοινή ομολογία αποτελούν  συντριπτική μειοψηφία και τους οινοποιούς, οι οποίοι νέμονται τελευταία κατά κόρον τα προγράμματα αναδιάρθρωσης.  Η πλειοψηφία των αμπελουργών, που δεν έχουν καταθέσεις να δεσμεύσουν για την έκδοση εγγυητικής επιστολής, τίθενται αναγκαστικά εκτός των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, αν και αποτελούν κατά κύριο λόγο και τους φυσικούς δικαιούχους, γεγονός που επιτείνει την ανισότητα και αποκλίνει από τους στόχους των προγραμμάτων.

Η πρωτοφανής δημοσιονομική και οικονομική κρίση στη χώρα μας, δημιουργεί νέες συνθήκες, στις οποίες αναγκαζόμαστε, όλοι να προσαρμοστούμε. Οι σημερινές συνθήκες είναι περισσότερο επώδυνες για τους οικονομικά ασθενέστερους, οι οποίοι σε πολλές  περιπτώσεις δεν έχουν άλλες βιώσιμες επιλογές. Το κράτος ιδιαίτερα αυτή την στιγμή, είναι αναγκαίο να διευκολύνει τις ασθενέστερες τάξεις όπως αυτή των αμπελουργών, που μέσω των μελών μας εκπροσωπούμε.

Για τους λόγους αυτούς, είναι επιτακτικό να εξετασθεί η χορήγηση Εγγυήσεων από το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα εγγυοδοσίας των αμπελουργών με βάση τα εγκεκριμένα προγράμματα αναδιάρθρωσης του αμπελώνα τους.

Η επίλυση του προβλήματος έκδοσης εγγυητικών επιστολών, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του τομέα μέσω της ένταξης των αμπελουργών οι οποίοι, εξαιτίας κυρίως των πενιχρών εισοδημάτων τους, βρίσκονται σε οικονομικά άνιση θέση, σε σχέση με άλλους δικαιούχους προγραμμάτων αναδιάρθρωσης. Άλλωστε οι αμπελουργοί είναι η πολυπληθής ομάδα (170.000) που έχει ανάγκη τα προγράμματα αναδιάρθρωσης και η άρση της αδυναμίας έκδοσης εγγυήσεων θα αποδώσει το αίσθημα δικαιοσύνης, που τόσο έχουν ανάγκη σήμερα οι ασθενείς τάξεις.

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 274 επισκέπτες συνδεδεμένους