Εκτύπωση
PDF

16 Οκτωβρίου 2013

Φειδωλή η Commission για τις λεπτομέρειες που αφορούν την ΚΑΠ μετά το 2014, να επιδείξει σιδηρά πυγμή απαίτησαν οι φορείς για την έρευνα dumping της Κίνας

Με την ευρωπαϊκή παραγωγή σαν πρώτο θέμα αλλά κυρίως με την ΚΑΠ μετά το 2014, τις παραδοσιακές ενδείξεις και την έρευνα antidumping που διεξάγουν οι κινεζικές Αρχές ασχολήθηκαν οι ομάδες Οίνου και της Συμβουλευτικής Οίνου στην Copa Cogeca και την Commission αντίστοιχα.

Η σχετικά μεγάλη καθυστέρηση στον τρύγο όλων των Κρατών Μελών της ΕΕ (20 ημέρες) κατέστησε αδύνατη την ασφαλή πρόβλεψη για τις εθνικές αντιπροσωπείες, όσον αφορά τον όγκο παραγωγής οίνου, αφού για το εναπομένον διάστημα ολοκλήρωσης του τρύγου οι καιρικές συνθήκες θα παίξουν αποφασιστικό ρόλο στον όγκο της συγκομιδής.

Παρά την ανασφάλεια στις προβλέψεις των Κρατών Μελών, εάν εξαιρεθεί η Γαλλία (44,5 εκ. HL), η Ιταλία (46,5 εκ. HL) και η Ισπανία (45,5 εκ. HL), δείχνουν να επανέρχονται στα κανονικά επίπεδα παραγωγής, όπως άλλωστε και οι υπόλοιπες χώρες όπως η Γερμανία (9,01 εκ. HL), η Πορτογαλία (6,74 εκ. HL), κ.α.

Χαρακτηριστικά των περιοχών είναι η ανομοιογένεια της παραγωγής, η έλλειψη αποθεμάτων και η σχετική σταθερότητα των τιμών, ενώ η ποιότητα θα κινηθεί σε ανεκτά επίπεδα, χαρακτηριστικά μερικά των οποίων κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτά της χώρας μας.

Ο συνολικός όγκος που σε ευρωπαϊκό επίπεδο εκτιμάται στα 171,1 εκ. HL έναντι 151,6 εκ. HL το 2012 και 165,4 εκ. HL του μέσου όρου πενταετίας, δεν εγείρει ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά την επάρκεια (όπως η περσινή συγκομιδή), όμως θα πρέπει να τονισθεί η φειδωλή αναφορά όλων των αντιπροσωπειών στο θέμα αυτό.

Όσον αφορά την ΚΑΠ και την επίδραση στον αμπελοοινικό τομέα, εντύπωση προκάλεσε η λιτή παρουσίαση της Commission και η ανετοιμότητά της να δώσει απαντήσεις σχετικά με πτυχές που απασχολούν τους παραγωγούς.

Ουσιαστικά τα Κράτη Μέλη δεν έχουν ακόμη αποφασίσει εάν θα εντάξουν τους αμπελώνες τους στο νέο καθεστώς βασικών ενισχύσεων με εξαίρεση τη Γαλλία η οποία δεν θα καταστήσει τους αμπελώνες της επιλέξιμους στις άμεσες ενισχύσεις, δεδομένου του μεγάλου μεγέθους από άποψη επιφάνειας και των οξύτατων αντιδράσεων των σιτηροπαραγωγών της.

Επιβεβαιώθηκε κατά τη συζήτηση με την Commission η μετατροπή των δικαιωμάτων φύτευσης σε άδειες φύτευσης μετά την 1/1/2016 (με option το 2020, αν αποφασίσει το Κράτος Μέλος) γεννώντας ένα δισεπίλυτο πρόβλημα για την Ελλάδα, όσον αφορά τα αδρανή δικαιώματα, τα οποία θα πρέπει να ενεργοποιηθούν έως 31/12/2015.

Για τα υπόλοιπα θέματα της ΚΑΠ και συγκεκριμένα τα προβλεπόμενα για τα προγράμματα προβολής και προώθησης οίνων στην εσωτερική αγορά, η Commission δεν ήταν σε θέση να δώσει κατευθύνσεις, ως προς το περιεχόμενό τους, απέκλεισε όμως το γεγονός προβολής εμπορικών σημάτων, γεγονός άλλωστε που ισχύει και στον οριζόντιο ΚΑΝ(ΕΚ) 3/2008 χαρακτηριστικά του οποίου διαφαίνεται ότι θα έχει προβολή στην εσωτερική αγορά. Εάν οριστικοποιηθεί αυτή η διάσταση το «κέρδος» από την ένταξη των προγραμμάτων στην Ενιαία ΚΟΑ, θα είναι το ποσοστό Δημόσιας Συμμετοχής (30%), ενώ η κοινοτική συνεισφορά παραμένει στο 50%, εκτός εάν είτε τα προγράμματα είναι διακρατικά, είτε προωθείται ο οίνος με άλλο προϊόν οπότε, η κοινοτική συνδρομή αυξάνεται στο 60%.

Στο πλαίσιο της θέσπισης λεπτομερειών εφαρμογής η Copa Cogeca έθεσε το προβληματισμό της, για τις υπερεξουσίες που έχει πλέον η Commission με τις κατ’ εξουσιοδότησιν πράξεις (act delegué) και κατ’ επέκταση με τις εφαρμοστικές πράξεις (acts d’ execution) και ζήτησε από αυτήν την συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων πριν τη σύνταξη των πράξεων αυτών και πριν αυτές αποσταλούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για έγκριση.

Και τα δυο όργανα απασχόλησε η πρόταση της Commission για αλλαγή του θεσμικού καθεστώτος των παραδοσιακών ενδείξεων προκειμένου οι τελευταίες να τύχουν προστασίας σε διεθνές επίπεδο, αφού σήμερα το καθεστώς έχει ισχύ εντός των ορίων και μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οίνοι στις ετικέτες τους μπορούν να χρησιμοποιούν 359 παραδοσιακές ενδείξεις, εκ των οποίων 100 ενδείξεις αφορούν συνώνυμα των ΠΟΠ και ΠΓΕ (π.χ. Appellation d’ origine Controlée, ένδειξη που χρησιμοποιεί και η χώρα μας) και 259 ενδείξεις που περιγράφουν την ποιότητα ή χαρακτηριστικά παραγωγής των οίνων (π.χ. Reserve, Chateaux, Vinsanto, κλπ.).

Οι πρώτες ενδείξεις τύπου Α κατά την άποψη της Commission είναι εύκολο να προστατευθούν και δεν δημιουργούν συγκρούσεις πνευματικής ιδιοκτησίας διεθνώς. Μερικές όμως από τις ενδείξεις της δεύτερης κατηγορίας, τύπου Β και ειδικά αυτές που παραπέμπουν σε μεθόδους παραγωγής (π.χ. Sur lies) προτείνεται να εξαιρεθούν από την προσπάθεια δημιουργίας προστατευτικού καθεστώτος. Κατά τη συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Οίνου συμφωνήθηκε η Commission να παρουσιάσει τον Φεβρουάριο κατάλογο με τις ενδείξεις που θεωρείται απαραίτητη η προστασία και μ’ αυτές που η προστασία δεν αποτελεί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας από Τρίτες Χώρες, με στόχο να επέλθει διεθνής συμφωνία, κυρίως μετά τις συγκρούσεις που προκλήθηκαν μεταξύ Γαλλίας και ΗΠΑ, για τη χρήση της ένδειξης Chateau.

Τέλος έντονη ήταν η αντίδραση των φορέων για την χλιαρή στάση της Commission, στις διαδικασίες έρευνας dumping και αντεπιδοτήσεων που διεξάγουν οι κινέζικες Αρχές για τα ευρωπαϊκά κρασιά. Με νέα τακτική οι κινέζοι ανοίγουν και τρίτο μέτωπο βάσει του οποίου επικαλούνται ζημιά των επιχειρήσεων τους και εκτός των άλλων καλούν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αποδείξουν ότι δεν προκάλεσαν ζημιά σε αντίστοιχες κινέζικες. Μάλιστα για το λόγο αυτό προκαλούν Β2Β συναντήσεις με νομική υποστήριξη. 

Στο δεύτερο κύμα των επιχειρήσεων που επιλέχθηκε ως δείγμα έρευνας, συμπεριλαμβάνεται και μια ελληνική επιχείρηση όπως άλλωστε και ένας γαλλικός συνεταιρισμός. Οι δαπάνες όμως διεκπεραίωσης της νομικής διαδικασίας είναι υπερβολικά μεγάλες (έως και 100.000 € για μια επιχείρηση) και για το λόγο αυτό απαιτήθηκε η οικονομική συνδρομή της Commission, αλλά και η συνδρομή για ταχύτερη ολοκλήρωση της έρευνας δεδομένων των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει στις εξαγωγές.

Να τονισθεί ότι η έρευνα συνεχίζει παρ’ ότι έχει επέλθει συμφωνία για την μείωση των δασμών των φωτοβολταϊκών panels που παράγονται στην Κίνα και ελέγχονται στην αγορά της ΕΕ, ενώ οι φορείς απαίτησαν η Commission να επιδείξει σιδηρά πυγμή στις διαπραγματεύσεις.              

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 95 επισκέπτες συνδεδεμένους