"Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 161/472/30-06-2020 σχετικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι σε καθεστώς αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ

keosoe

Εκτύπωση
PDF

19 Ιουλίου 2013

Aλλαγή στα συνοδευτικά έγγραφα αμπελοοινικών προϊόντων

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν (ΕΚ)314/2012 της Επιτροπής που τροποποίησε τους Καν(ΕΚ) 436/2008 και τον Καν(ΕΚ)555/2008 της Επιτροπής, τα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζουν τα κράτη μέλη πριν από την έναρξη ισχύος του εν λόγω κανονισμού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι την 1-8-2013. Μετά την καταληκτική ημερομηνία θα χρησιμοποιούνται μόνο τα συνοδευτικά που προβλέπονται στον Καν.(ΕΚ)436/2008 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Επομένως για περιπτώσεις που ήταν απαραίτητο το συνοδευτικό έγγραφο του παραρτήματος VΙΙ του Καν.(ΕΚ)436/2009 (πριν από την τροποποίηση του με τον Καν (ΕΚ)314/2012 της Επιτροπής) μετά την 1-8-2013 θα πρέπει να αντικατασταθεί από το προαναφερόμενο υπόδειγμα συνοδευτικού που είναι αναρτημένο στην e-Bacchus και το οποίο σας επισυνάπτουμε στην αγγλική γλώσσα (μετά την 1-8-2013 θα είναι επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα και διαθέσιμο στην e-Bacchus).

Για να κατεβάσετε την εγκύκλιο πατήστε ΕΔΩ

Για να κατεβάσετε την φόρμα των συνοδευτικών εγγράφων πατήστε ΕΔΩ

 

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 60 επισκέπτες συνδεδεμένους