"Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 161/472/30-06-2020 σχετικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι σε καθεστώς αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ

keosoe

Εκτύπωση
PDF

9 Απριλίου 2013

Εμπλουτισμός των οίνων: χωρίς απόφαση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο συνήλθε στις 18 Μαρτίου προκειμένου να λάβει θέση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚAΠ δεν απεφάνθη επί του ζητήματος της ένταξης στον Εθνικό Φάκελο του μέτρου για τον εμπλουτισμό. Το θέμα θα συζητηθεί στην τριμερή (Κοινοβούλιο, Επιτροπή, Συμβούλιο), του οποίου ήδη η πρώτη συνεδρίαση έγινε στις 26 Μαρτίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λάβει πρόσφατα μια θέση υπέρ της ένταξης του μέτρου στην ΚΟΑ Οίνου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αντίθετη.

Όλες οι επαγγελματικές οργανώσεις στη Γαλλία (CFVDP, FVAC, CNAOC, VIF, FNSEA CDJA ..) πιέζουν τον Υπουργό Γεωργίας ώστε να υπερασπιστεί τη θέση, επαναφοράς του μέτρου για εμπλουτισμό των οίνων με συμπυκνωμένα γλεύκη και ανακαθαρισμένα συμπυκνωμένα γλεύκη ή (MC / MCR), μέτρο το οποίο έχει καταργηθεί. Η επαναφορά του μέτρου μπορεί να αντισταθμίσει τη διαφορά κόστους μεταξύ ζάχαρης και της χρήσης του MC / MCR. Η μέθοδος εμπλουτισμού με MC / MCR επιτρέπεται μόνο στις νότιες περιοχές της ΕΕ, με συνέπεια η κατάργηση της δυνατότητας αυτής να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό υπέρ των βόρειων περιοχών της ΕΕ, που νομιμοποιούνται να αυξάνουν τον αλκοολικό βαθμό με χρήση ζάχαρης.

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 246 επισκέπτες συνδεδεμένους