Εκτύπωση
PDF

16 Ιανουαρίου 2013

H προγραμματισμένη έκθεση της Commission για την ΚΟΑ 2009-2013, αξιολογεί θετικά την εφαρμογή των μέτρων, που θα συνεχισθούν βελτιωμένα*

Την προβλεπόμενη έκθεσή της εξέδωσε η Commission για την αξιολόγηση της Ενιαίας ΚΟΑ (ΚΟΑ Οίνου 2009 – 2013) που εκπνέει το 2013.
Δεδομένου ότι, η Commission θεωρεί τον αντίκτυπο των μέτρων της ΚΟΑ επιτυχημένο για την ισορροπία της αγοράς οίνου της ΕΕ, εκτιμούμε ότι η αξιολόγηση αυτή θα αποτελέσει τον βασικό κορμό για την μεταρρύθμιση της νέας Ενιαίας ΚΟΑ (όπου εμπεριέχεται η ΚΟΑ Οίνου) στην οποία θα επέλθουν βελτιώσεις σε σημεία που μνημονεύονται στην αξιολόγηση.
Πέραν των απεικονιστικών μεγεθών θεωρούμε ότι η έκθεση αξιολόγησης σηματοδοτεί και τάσεις των αγορών και των κατηγοριών οίνων που πρόκειται να επηρεάσουν την καταναλωτική συμπεριφορά.
Ωστόσο η έκθεση παραμένει ένα κρίσιμο στοιχείο εφαρμογής πολιτικών στον τομέα μας, βάσει του οποίου θα υιοθετηθούν πολιτικές της Commission στο άμεσο μέλλον
Σύμφωνα με το κείμενο συμπερασμάτων της έκθεσης αξιολόγησης η μεταρρύθμιση του αμπελοοινικού τομέα το 2008 στόχευε κυρίως στην "αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαίων παραγωγών οίνου."

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η μεταρρύθμιση του 2008 εφαρμόστηκε σωστά. Η κατάργηση των μέτρων παρέμβασης στην αγορά πραγματοποιήθηκε χωρίς μεγάλες δυσκολίες. Οι αμπελουργικές ζώνες και η παραγωγή κρασιού στην ΕΕ συνέχισαν να προσαρμόζονται στη ζήτηση τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η αγορά είναι σχετικά σταθερή, οι τιμές αυξήθηκαν, παρά τη σταθερή μείωση της εγχώριας κατανάλωσης, δεν υπάρχει καμία ένδειξη διαρθρωτικού πλεονάσματος στον τομέα του οίνου. Η εφαρμογή του καθεστώτος εκρίζωσης και των εθνικών προγραμμάτων στήριξης ήταν επιτυχής επιλογή.
Εκριζώθηκαν 161.164 εκτάρια γης και σχεδόν 305.000 εκτάρια έχουν αναδιαρθρωθεί επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλα σημαντικά μέτρα που έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως, είναι η προώθηση και οι επενδύσεις.

Οι τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες για τις εμπορικές εκθέσεις δείχνουν ότι οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες αυξήθηκαν σημαντικά από το 2007 μέχρι σήμερα και ανέρχονται σε 22 εκατ. εκατόλιτρα (8,1 δισ. ευρώ, ενώ η μέση αξία των εξαγωγών αυξήθηκε ανά εκατόλιτρο). Οι πρώτοι μήνες του 2012 δείχνουν ακόμη και μια μικρή αύξηση σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2011. Ενώ η διείσδυση σε νέες αγορές είναι αξιοσημείωτη τα μερίδια αγοράς σε άλλες αγορές του εξωτερικού, ακόμα και σε ορισμένα Κράτη Μέλη έχουν μειωθεί λόγω του ανταγωνισμού από τους οίνους Τρίτων Χωρών.

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή θεωρεί ότι η συνέχιση της μεταρρύθμισης του αμπελοοινικού τομέα θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα. Η Επιτροπή θα εξετάσει τρόπους βελτίωσης της νομοθεσίας ώστε να αποσαφηνίσει και να προσδιορίσει συγκεκριμένα σημεία, ιδιαίτερα όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης, την πολιτική της ποιότητας, την επισήμανση και τις οινολογικές πρακτικές.

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση*Η μετάφραση και οι επισημάνσεις έχουν γίνει από την ΚΕΟΣΟΕ

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 331 επισκέπτες συνδεδεμένους