Εκτύπωση
PDF

29 Νοεμβρίου 2012

Η Commission κοντά στις θέσεις της Copa Cogeca για τα δικαιώματα φύτευσης

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις  27 Νοεμβρίου, σύμφωνα με πληροφόρηση  της ΚΕΟΣΟΕ, μεταξύ των Copa-Cogeca (κ. Coste, κ. Esposito,  κ. Nickenig, κ. Pesonen, κ. Bignami), και του Επιτρόπου D. Cioloş (συνοδευόμενος από την κ. Catalao , τον  κ. Madre, τον κ. Silva Rodriguez και τον κ. Zorrilla), με θέμα  τα κύρια σημεία του σχεδίου πρότασης της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των δικαιωμάτων φύτευσης, το οποίο θα παρουσιαστεί  στην τελευταία συνεδρίαση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου (ΟΥΕ) στις 14 Δεκεμβρίου και το οποίο προβλέπει:

    Ενα νέο ρυθμιστικό σύστημα των δικαιωμάτων φύτευσης για όλα τα κράτη μέλη (ΚΜ), χωρίς de minimis, και για όλα τα είδη του κρασιού

     Ένα σύστημα που βασίζεται στην έγκριση νέων φυτεύσεων (χωρίς δικαιώματα φύτευσης), οι οποίες θα χορηγούνται στον παραγωγό, χωρίς χρέωση, και οι οποίες δεν θα είναι μεταβιβάσιμες.  Οι άδειες θα έχουν μέγιστη διάρκεια 2 ή 3 (προς επιβεβαίωση) χρόνια

    Μια  ρήτρα διασφάλισης θα αποφασίζεται από την Επιτροπή, η οποία συνίσταται στην μέγιστη ποσοστιαία αύξηση (2%, προς επιβεβαίωση) των αμπελώνων  της Ε.Ε.  ανά έτος, η οποία θα αναθεωρείται κάθε 2 (προς επιβεβαίωση) χρόνια

    Τα Κ/Μ μπορούν  να καθορίσουν  μικρότερη ή μεγαλύτερη μέγιστη ποσοστιαία αύξηση και  θα πρέπει η μέγιστη ποσοστιαία αύξηση της ΕΕ να είναι αντίστοιχη

    Οι εθνικές αρχές θα είναι υπεύθυνες για τη χορήγηση αδειών

    Στις  ΠΟΠ / ΠΓΕ περιοχές, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται με τις  αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές οργανώσεις του κλάδου και  να ακολουθούν τις συστάσεις τους κατά τη χορήγηση της άδειας

     Τα κριτήρια προτεραιότητας θα καθορίζονται σε επίπεδο ΕΕ, με τρόπο ώστε να διευθετηθεί η  διαχείριση της ζήτησης για φυτεύσεις

Το νέο σύστημα θα τεθεί σε λειτουργία την ίδια ημερομηνία για όλα τα κράτη μέλη (2016 ή 2019, προς επιβεβαίωση) και δεν πρέπει να υπάρχει χάσμα μεταξύ της τρέχουσας και της μελλοντικής νομοθεσίαςΕπόμενα βήματα:

-  Η Επιτροπή θα έχει διμερείς συναντήσεις με τα κράτη μέλη πριν από την επόμενη συνεδρίαση της ομάδας υψηλού επιπέδου

-  Η  Copa-Cogeca θα έχει συναντήσεις με θεσμικά όργανα της ΕΕ πριν από την επόμενη συνεδρίαση της ομάδας υψηλού επιπέδου

-  Η Επιτροπή θα στείλει το σχέδιο πρότασης για την ομάδα υψηλού επιπέδου στις 7 Δεκεμβρίου και η συνάντηση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου στις 14 Δεκεμβρίου θα είναι αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στη συζήτηση της έκθεσης της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου

-  Η τελική έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου θα εξαρτηθεί από την έκβαση των συζητήσεων στις 14 Δεκεμβρίου

-  Τα συμπεράσματα της ομάδας υψηλού επιπέδου, στη συνέχεια θα υποβληθούν  στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η νομοθετική διαδικασία δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Για να είναι σε θέση να ενσωματώσει το νέο σύστημα στην ενιαία ΚΟΑ μετά το 2013, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποβάλουν  πρόταση

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση , η Επιτροπή είναι τώρα πιο κοντά στη θέση των Copa-Cogeca, ιδίως:

-  Η Επιτροπή προβλέπει τώρα ένα ρυθμιστικό σύστημα για όλα τα κράτη μέλη και όλους τους τύπους κρασιού a priori

-  Η Επιτροπή προβλέπει τώρα ότι η απόφαση θα λαμβάνεται  από τις εθνικές αρχές

-  Η Επιτροπή προβλέπει τώρα ένα ανώτατο όριο για την αύξηση των νέων φυτεύσεων

Παρ 'όλα αυτά, τα ακόλουθα σημεία παραμένουν ασαφή:

- Τα ζητήματα που διακυβεύονται από ένα σύστημα αδειοδότησης

- Οι θεσμοί  που θα  είναι υπεύθυνοι  για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου

- Η αδειοδότηση σε ΠΟΠ / ΠΓΕ και μη ΠΟΠ / ΠΓΕ περιοχές

- Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου συστήματος

- Τα δικαιώματα αναφύτευσηςΕπιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 231 επισκέπτες συνδεδεμένους