keosoe

Εκτύπωση
PDF

12 Νοεμβρίου 2012

ΚΕΟΣΟΕ: Υπό προϋποθέσεις η χορήγηση νέων δικαιωμάτων φύτευσης στους αμπελουργούς με σταφύλια διπλής και τριπλής χρήσης

Οι τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της διατήρησης ή απελευθέρωσης των δικαιωμάτων φύτευσης, έχουν ανακινήσει σύμφωνα με την διαφαινόμενη τάση σε επίπεδο Commission την αύξηση του δυναμικού παραγωγής του ευρωπαϊκού αμπελώνα  σε  συνδυασμό με την διατήρηση ενός νέου καθεστώτος δικαιωμάτων φύτευσης.

Ο «Γαλλογερμανικός» άξονας,  με πρωταγωνιστές στην περίπτωση αυτή τους Γάλλους, μέσω του «κειμένου των 11 Κ/Μ»   το οποίο συνυπέγραψε και η Ελλάδα, ζητά την χορήγηση νέων δικαιωμάτων φύτευσης για τα οινάμπελα, αίτημα που ταυτίζεται με τις προτάσεις της Commission , στο σημείο που αφορά την «ρήτρα διασφάλισης», δηλαδή ένα ανώτερο ποσοστό φυτεύσεων, πέραν του οποίου θα υπάρχει απαγορευτική παρέμβαση του Κ/Μ.

Στην Ελλάδα ήδη έχουν αρχίσει οι διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΥΑΑΤ και φορέων, προκειμένου η ελληνική αντιπροσωπεία στις επαφές της με την Commission να διασφαλίσει τα ελληνικά συμφέροντα.

Στο πλαίσιο αυτό η ΚΕΟΣΟΕ έχει διαβιβάσει τις  πολιτικές της θέσεις προς το ΥΑΑΤ, θέσεις που εν πρώτοις είχε υποβάλλει στον προηγούμενο υπουργό ΑΑΤ κ. Κ Σκανδαλίδη, προς τον οποίο είχε επισημάνει την δυνατότητα της ελληνικής πλευράς να απαιτήσει αύξηση των δικαιωμάτων φύτευσης,  δεδομένης της απόφασης του τ. υπουργού να συνταχθεί με το club των Κ/Μ που ζητούν την διατήρηση του καθεστώτος των δικαιωμάτων φύτευσης.

Είναι γεγονός ότι όπως και με την πρόταση της Commission  στην αναθεώρηση της ΚΟΑ Οίνου του 2008 που προέβλεπε την κατάργηση της χρήσης ζάχαρης ως μέσο εμπλουτισμού των Ευρωπαϊκών οίνων, επικράτησε η άποψη του Γαλλογερμανικού άξονα, έτσι και στο θέμα της απελευθέρωσης των δικαιωμάτων φύτευσης παρ΄ότι υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου υπουργών  στην ίδια αναθεώρηση, ο Γαλλογερμανικός άξονας θα ανατρέψει  την απόφαση του Συμβουλίου.

Είναι απροσδιόριστο σήμερα το ποσοστό νέων φυτεύσεων που θα αποφασίσει η Commission για κάθε κράτος Μέλος.
Η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει μια μεγάλη  πρόκληση που αφορά τον σχεδιασμό στην παραχώρηση νέων  δικαιωμάτων φύτευσης, όσον αφορά τις δυναμικές αμπελουργικές περιοχές της χώρας.

Εστιάζοντας στο δυναμικό των περιοχών, η ΚΕΟΣΟΕ έχει διαπιστώσει ότι ένα αξιόλογο από γεωγραφικής πλευράς κομμάτι του ελληνικού αμπελώνα που αφορά το  νομό Ηρακλείου Κρήτης  στερείται ποικιλιακού δυναμικού ως προς τις εκτάσεις, δεδομένης της μεγάλης σημασίας που έχει για το νομό η καλλιέργεια της Σουλτανίνας  για επιτραπέζια χρήση ή για αποξήρανση (σταφίδα).

Σήμερα στο νομό, εμφανίζονται ως δικαιούχοι ιστορικών δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης αμπελουργοί για έκταση 130.000 στρεμμάτων περίπου, εκ των οποίων σύμφωνα με εκτιμήσεις της Δ.Α.Ο.Κ. του νομού, μόνο 45.000 στρέμματα είναι ενεργά.
Ανεξάρτητα από το εάν οι εκτάσεις αυτές απαγορεύεται να εισφέρουν την παραγωγή τους στον αμπελοοινικό τομέα, γεννώνται θέματα στρατηγικής αντιμετώπισης ως προς τις προοπτικές για το προϊόν της αποξηραμένης σταφίδας του νομού, καθώς και για την σκοπιμότητα μετατροπής σταφιδάμπελων (Σουλτανίνας) μέσω επανεμβολιασμού, σε οινάμπελα.

Στην προσέγγιση αυτή θα πρέπει κανείς να αναλύσει τις προοπτικές του προϊόντος της σταφίδας, δεδομένου ότι διαφαίνεται μια δειλή  επιστροφή των καλλιεργητών στην αποξήρανση, λόγω και των υψηλών τιμών που τα τελευταία χρόνια απολαμβάνει το προϊόν .
Να υπενθυμίσουμε ότι η αποξηραμένη σταφίδα (η σουλτανίνα σε αντίθεση με την Κορινθιακή), βαθμιαία ετέθη εκτός διεθνών αγορών, αρχής γενομένης από το 1997 όταν σε πολιτικό επίπεδο η ελληνική πλευρά δεν έθεσε  προϋποθέσεις προάσπισης των ελληνικών συμφερόντων κατά την συμφωνία της Τελωνειακής Ένωσης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το θέμα συνεπώς αφορά και την πολιτική του εν λόγω προϊόντος και είναι σημαντικό στο πλαίσιο αυτό να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις και οι εκπρόσωποι των σταφιδοπαραγωγών της Κ.Σ.Ο.Σ.
Σήμερα στο νομό Ηρακλείου, δραστηριοποιούνται 32 οινοποιεία, για τα οποία δεν επαρκεί ο παραγόμενος όγκος σταφυλιών οινοποιίας και κατά συνέπεια τα οινοποιεία αυτά προσφεύγουν στην παράνομη εισκόμιση σταφυλιών τριπλής χρήσης. Το πλαίσιο αυτό σε πρακτικό επίπεδο, επιφέρει καταλογισμούς (πρόστιμα) δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ κατ΄ έτος.

Παράλληλα η διαφαινόμενη χορήγηση νέων δικαιωμάτων φύτευσης εγείρει,  την προοπτική ένταξης συγκεκριμένης έκτασης σταφιδάμπελων μέσω επανεμβολιασμού στην κατηγορία των οιναμπέλων.
Οι παράμετροι που θα πρέπει να προβληματίσουν για μια τέτοια ενδεχόμενη απόφαση, είναι οι εξής:

 

  • Η διαθεσιμότητα «ελεύθερων» προς αμπελοκαλλιέργεια εκτάσεων στο νομό Ηρακλείου, προκειμένου να εγκατασταθούν νέοι αμπελώνες μέσω νέων δικαιωμάτων φύτευσης
  • Η λήψη απόφασης όσον αφορά την στρατηγική επιλογή  φύτευσης νέων αμπελώνων ή της επιλογής μετατροπής υφιστάμενων αμπελώνων καλλιέργειας της ποικιλίας «Σουλτανίνα».
  • Η πολιτική απόφαση του ΥΑΑΤΡ σχετικά με την μελλοντική Κ.Α.Π. όσον αφορά την επιλογή μοντέλου περιφερειοποίησης της χώρας σε μία περιφέρεια ή στις σήμερα ισχύουσες διοικητικές περιφέρειες.

 

Από την απόφαση αυτή συναρτάται ο υπολογισμός της νέας Βασικής Ενίσχυσης το ύψος της οποίας στην πρώτη περίπτωση (Ελλάδα, μία Περιφέρεια), θα είναι ενιαίο για όλα τα αγροτεμάχια ενώ στην δεύτερη περίπτωση (13 περιφέρειες) η κάθε περιφέρεια θα απολαμβάνει ύψος βασικής ενίσχυσης, ανάλογο με τα ιστορικά δικαιώματα της περιφέρειας.

Με το ισχύον καθεστώς η ΚΕΟΣΟΕ έχει τεκμηριώσει και τονίσει ότι στον τομέα των εισροών του οινικού κλάδου, έχουν δημιουργηθεί τόσο αμπελουργοί όσο και οινοποιεία δύο ταχυτήτων, ανεξάρτητα από την νομιμότητα ή όχι εισροών πρώτης ύλης θέμα που είναι πρωταρχικό. ΄Εχει καταδειχθεί ότι οι αμπελουργοί καλλιέργειας σταφυλιών για αποξήρανση, ανεξάρτητα αν καλλιεργήσουν τα σταφύλια τους, με προορισμό την σταφιδοποίηση ή όχι λαμβάνουν στρεμματική ενίσχυση, η οποία ισοδυναμεί περίπου με 0,21 €/kg, τιμή που τους φέρνει σε πλεονεκτική θέση, έναντι των καλλιεργητών οιναμπέλων.

Και οι δύο κατηγορίες αμπελουργών όταν εισκομίζουν την παραγωγή τους για οινοποίηση, εκκινούν από διαφορετική αφετηρία τιμής, όταν μάλιστα οι επιδοτούμενες εκτάσεις απαγορεύεται να εισφέρουν την παραγωγή τους στον οινικό τομέα.
Μια εξέλιξη που θα υιοθετήσει  τις 13 Διοικητικές περιφέρειες, για την χορήγηση της Βασικής Ενίσχυσης θα διαιωνίσει την σημερινή σχηματοποίηση σε αμπελουργούς και οινοποιούς  δύο ταχυτήτων, όσον αφορά την επιλογή μετατροπής αμπελώνων «Σουλτανίνας» σε οινάμπελα μέσω επανεμβολιασμού, αφού ο κάτοχος αυτών των εκμεταλλεύσεων θα απολαμβάνει υψηλό εισόδημα μέσω της υψηλής βασικής ενίσχυσης.

Σε μια τέτοια προοπτική η ΚΕΟΣΟΕ, θα ζητήσει επίμονα η βασική ενίσχυση των οιναμπέλων να εξομοιωθεί με την ενίσχυση των σταφιδάμπελων, προκειμένου να μην επικρατεί άνισος ανταγωνισμός στον πρωτογενή τομέα και κατά συνέπεια στις οινοποιητικές μονάδες.
Επί τέσσερα χρόνια μέχρι σήμερα,  οι πολιτικές ηγεσίες εκώφευσαν στις προτάσεις της ΚΕΟΣΟΕ για παραγωγή αλκοόλης εγχώρια  παραγόμενης από τις ποικιλίες αυτές (τριπλής χρήσης) ώστε να  αποτελούν  πρώτη ύλη για την παρασκευή του  μόνο κατ΄ ευφημισμόν «ελληνικού προϊόντος» σήμερα,  του ούζου.  Δεν αρκεί η αιμορραγία της ελληνικής οικονομίας από τις εισαγωγές οινοπνεύματος, πρέπει να καταστρέφεται και ο παραγωγικός ιστός της χώρας.

Για τους λόγους αυτούς, η ΚΕΟΣΟΕ συναρτά το θέμα της παραχώρησης δικαιωμάτων φύτευσης αμπελώνων με σταφύλια τριπλής χρήσης με  τις αποφάσεις του ΥΑΑΤΡ που αφορούν την ΚΑΠ με ορίζοντα το 2020, σχετικά με την απόφαση του γεωγραφικού καθορισμού  της περιφέρειας για την Ελλάδα σε συνάρτηση με  τα δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης.
Όσον αφορά τέλος, την ποσότητα των διαθέσιμων δικαιωμάτων φύτευσης, η ΚΕΟΣΟΕ, έχει ήδη θέσει θέμα στο ΥΑΑΤΡ για τα αδρανή δικαιώματα φύτευσης, δηλαδή τα δικαιώματα αμπελώνων που έχουν εγκαταλειφθεί και δεν έχουν «επιστραφεί»  από τους αμπελουργούς στο Εθνικό Αποθεματικό.

Σε πολλές αμπελουργικές περιοχές της χώρας, (Αττική , Μεσσηνία, Εύβοια κλπ.) αμπελουργοί εξ΄αίτίας των χαμηλών τιμών και του υψηλού κόστους καλλιέργειας κατά την προηγούμενη δεκαετία, άφησαν ακαλλιέργητα τα αμπέλια τους ακόμη και μέχρι σήμερα.  Οι περιπτώσεις αυτές, υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, με συνέπεια τα δικαιώματά τους να είναι μεν καταγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο, πλην όμως λογίζονται ως αδρανή, εφ΄όσον η μεταβίβαση τους δεν έχει πραγματοποιηθεί.
Για το λόγο αυτό η ΚΕΟΣΟΕ έχει προτείνει στο ΥΑΑΤΡ την ηλεκτρονική παρακολούθηση των δικαιωμάτων σε συνδυασμό με τον ορισμό άυλης αξίας, ώστε οι κάτοχοι τέτοιων «αδρανών» δικαιωμάτων να έχουν κίνητρο να τα εισφέρουν στο Εθνικό Αποθεματικό.

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Tελευταία Nέα

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 359 επισκέπτες συνδεδεμένους