keosoe

Εκτύπωση
PDF

22 Οκτωβρίου 2012

«Μεγάλα θέματα» απασχόλησαν τις συνεδριάσεις της Ομάδας Οίνος (17/10) και της Συμβουλευτικής Οίνου (18/10) στις Βρυξέλλες.

Copa Cogeca 17/10/2012

Με την παράθεση συνέντευξης τύπου υπό τον πρόεδρο της Ομάδας Οίνος (17/10) κ. Τ. Coste και τον αντιπρόεδρό της R. Nickening, ξεκίνησαν ουσιαστικά οι διεργασίες των συζητήσεων

πριν την τακτική συνάντηση των εκπροσώπων των αμπελοοινικών συνεταιρισμών της Ευρώπης που συμμετέχουν στην Ομάδα Οίνος της Copa Cogeca στις οποίες παρευρέθη η ΚΕΟΣΟΕ.

Στην συνέντευξη τύπου ο Τ. Coste αναφέρθηκε στην μειωμένη φέτος συγκομιδή σταφυλιών ανεξαιρέτως σε όλη την Ευρώπη, εξ’ αιτίας κατά κύριο λόγο δυο παγετών που ενέσκυψαν τον Φεβρουάριο και τον Μάιο του 2012,  σε συνδυασμό με την απουσία βροχοπτώσεων και την επέλευση καυσώνων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2012.
Αποτέλεσμα της μείωσης του όγκου της συγκομιδής (από 165 εκατ. HL σε 144,5 εκατ. HL) θα είναι η άνοδος των τιμών οίνου, γεγονός το οποίο απευθυνόμενος – στην συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Ομάδας Οίνου, 18/10 – προς την Commission, ζήτησε να απορροφηθεί από το εμπόριο και την διανομή, χώροι που απολαμβάνουν και τα υψηλά περιθώρια κέρδους, έναντι των παραγωγών.
 Στην συνέχεια στην συνεδρίαση της Ομάδας Οίνος της Copa Cogeca, πραγματοποιήθηκε γύρος του τραπεζιού, όπου καταδείχθηκε ότι οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (Αυστρία, Σλοβακία, Τσεχία, Ουγγαρία κ.λπ.) εξ’ αιτίας των παγετών και της ανομβρίας παρήγαν σε όγκο μικρότερη κατά 30% συγκομιδή.

Παράλληλα οι μεσογειακές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ν. Γαλλία), παρουσιάζουν μικρότερο όγκο παραγωγής εξ’ αιτίας της ξηρασίας, με την Ν. Γαλλία ν’ αγγίζει ποσοστό μείωσης 50%, ενώ εκφράστηκαν φόβοι για επανάληψη καιρικών φαινομένων που επικράτησαν την τριετία 1946,47,48.
Εξαίρεση στον κανόνα των μειωμένων συγκομιδών αποτελεί η Γερμανία, η οποία επανήλθε στα κανονικά επίπεδα της τάξης των 9 εκατ. HL.
Στη συνέχεια συζητήθηκαν οι εξελίξεις που αφορούν την απελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης με την Ομάδα να τάσσεται χωρίς επιφυλάξεις στο κείμενο των πολιτικών θέσεων των 11 Κρατών Μελών και στις κοινές ενέργειες που θα προβούν στις αρχές Νοεμβρίου σε επίπεδο περιφερειών οι εκπρόσωποι των συνεταιρισμών. Μάλιστα αποφασίστηκε στις 10 Δεκεμβρίου, οι φορείς των οινοποιητικών συνεταιρισμών να παραθέσουν ταυτόχρονα σε όλα τα οινοπαραγωγά Κράτη Μέλη, συνέντευξη Τύπου για την αναγκαιότητα διατήρησης των δικαιωμάτων φύτευσης.

Όσον αφορά στην αναθεώρηση της ΚΑΠ σε σχέση με τον αμπελοοινικό τομέα, αν και σχετίζεται με την απελευθέρωση ή όχι των δικαιωμάτων φύτευσης, η Ομάδα ομόφωνα εξέφρασε την απόλυτη στάση της για την διατήρηση των Εθνικών Προγραμμάτων Στήριξης, την αντίθεσή της στο πρασίνισμα της ΚΑΠ ως έχει, αλλά εν πάσει περιπτώσει την αυτόματη ένταξη των οιναμπέλων στην περίπτωση που η Commission επιμείνει στη δομή του μέτρου. Είναι πάντως οριστικό ότι τα οινάμπελα θα αποτελούν στην νέα ΚΑΠ επιλέξιμες εκτάσεις για Ενιαία Ενίσχυση.
Τέλος η Ιταλική αντιπροσωπεία έθεσε και πάλι το θέμα της συνέχισης της ενίσχυσης των οίνων όσον αφορά τη χρήση συμπυκνωμένου γλεύκους, ενώ οι Ισπανοί έθεσαν το θέμα της ενίσχυσης του τομέα των Brandy.

Συμβουλευτική Επιτροπή Οίνου 18/10/2012

Το θέμα της κατάστασης της αγοράς απασχόλησε την Επιτροπή, με την Commission να αναλύει τα στατιστικά στοιχεία με την παράθεση των εκτιμήσεων παραγωγής 2012/13, την τάση των τιμών και τις συναλλαγές του ευρωπαϊκού τομέα όσον αφορά το εσωτερικό και εξωτερικό εμπόριο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο 2011/12 οι τιμές είχαν επίσης αυξητική τάση παρά την αύξηση της παραγωγής, αφού ο όγκος εξαγωγών παρ’ ότι παρέμεινε ίδιος παρουσίασε αύξηση 5% στην αξία των συναλλαγών. Τονίστηκε η αλματώδης αύξηση του μεριδίου των συναλλαγών σε χύδην οίνους ενώ έγινε ιδιαίτερη μνεία στις εξαγωγές (2011) 4.000.000 HL ισπανικών οίνων προς τη Γαλλία σε μια χρονιά που η γαλλική παραγωγή έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ.

Παράλληλα διατυπώθηκαν προβληματισμοί σχετικά με την παγκόσμια παραγωγή δεδομένου ότι η Ευρώπη παρήγε 20 εκατ. HL λιγότερα από το Μέσο Όρο της, ενώ μειωμένη παραγωγή παρουσιάζουν και χώρες του Ν. Κόσμου, όπως η Αυστραλία και η Αργεντινή. Η μείωση της παγκόσμιας προσφοράς θα έχει ως προφανές αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών και το μήνυμα προς την Commission ήταν σαφές, δηλαδή η αναγκαιότητα να μην επιρριφθεί η αύξηση στην κατανάλωση και να απορροφηθεί από το εμπόριο και την διανομή, αφού οι παραγωγοί έχουν μικρά περιθώρια κέρδους και έντονη διακύμανση των εισοδημάτων τους ανάλογα με την χρονιά.
Στο επίπεδο των εξαγωγών διατυπώθηκε (Commission) η ευνοϊκή θέση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε σχέση με τις Τρίτες Χώρες, αφού ο όγκος τους το 2009 ανερχόταν σε 16 εκατ. HL, ενώ το 2011 στα 23,3 εκατ. HL. Στον αντίλογο αυτής της διαπίστωσης αναφέρθηκε η πτώση της κατανάλωσης οίνων στην Ε.Ε., η επιβράδυνση της αύξησης των εξαγωγών στην Κίνα και η «σκληρή» ισοτιμία του ευρώ. Μάλιστα εκφράστηκαν φόβοι για αρνητική επίδραση της διαφαινόμενης ύφεσης όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια.

Στην συνέχεια η Commission παρουσίασε τον απολογισμό των Προγραμμάτων Στήριξης (Εθνικοί Φάκελοι) 2009-2012 προϋπολογισμού 5,3 δις. ευρώ και εκτελέστηκαν κατά 97% από 18 Κράτη Μέλη.
Το μεγαλύτερο ποσοστό απορρόφησε το μέτρο «Αναδιάρθρωση Μετατροπής Αμπελώνων» με 41,8%, η παραγωγή πόσιμης αλκοόλης (11,8%), η απόσταξη υποπροϊόντων (9,7% ) και η προβολή προώθησης (8,5%). Η παρουσίαση συνδυάζεται και με την προοπτική μερικής αναθεώρησης της ΚΟΑ Οίνου (Ενιαία ΚΟΑ), μεταρρύθμιση η οποία θα επηρεάσει επί το αυστηρότερο τα μέτρα που απορροφούν το μεγαλύτερο προϋπολογισμό.   
Αμέσως μετά συζητήθηκε η συσχέτιση της αναθεώρησης της ΚΑΠ σε συνάρτηση με τον αμπελοοινικό τομέα ειδικότερα όσον αφορά το καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης, μέτρο το οποίο θα πρέπει να αποφασισθεί σε επίπεδο Κράτους Μέλους για την περίοδο 2013/2014 μέχρι την 1/12/2012, ενώ αναμένεται το μέτρο να ισχύσει από το 2015 μόνιμα είτε μέσω της ΚΑΠ είτε μέσω των Εθνικών Προγραμμάτων Στήριξης. Τον Δεκέμβριο του 2012 αναμένεται να εκδοθεί από την COGEA η αξιολόγηση του παρόντος καθεστώτος, αξιολόγηση που θα επηρεάσει εν πολλοίς πεδία της υπό συζήτηση μεταρρύθμισής.

Η συνεδρίαση έκλεισε με την συζήτηση για τις διμερείς σχέσεις Κίνας, Βραζιλίας κατά την οποία εκφράστηκε έντονος προβληματισμός και ανησυχία για την antidumping στάση της Κίνας έναντι του κρασιού, εξ’ αιτίας της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα φωτοβολταϊκά τόξα. 
   

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Tελευταία Nέα

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 584 επισκέπτες συνδεδεμένους