keosoe

Εκτύπωση
PDF

19 Οκτωβρίου 2012

Θετική η εξέλιξη για τα δικαιώματα φύτευσης, πιθανή πλέον η διασφάλιση 24 εκ. € για κάθε χρόνο


Στις συνεδριάσεις της 17/10 της Ομάδας Οίνος και την αντίστοιχη της Συμβουλευτικής Οίνου στις Βρυξέλλες 18/10 παρευρέθησαν ο Πρόεδρος (Χ. Μάρκου) και ο Δ/ντης (Π. Κορδοπάτης) της ΚΕΟΣΟΕ, συνεδριάσεις στις οποίες αποφασίστηκαν οι εξειδικευμένες θέσεις για τα δικαιώματα φύτευσης από την Copa-Cogeca, οι οποίες υποβλήθηκαν στην Commission.   

Αποτελούν μια άκρως θετική εξέλιξη οι αρχές που διατυπώνονται στα κείμενα τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και το αντίστοιχο κείμενο θέσεων των 11 Κρατών Μελών, όχι μόνο γιατί και οι δυο αυτοί σημαντικοί πόλοι επιζητούν τη διατήρηση έστω και με εν μέρει μεταρρυθμίσεις του καθεστώτος των δικαιωμάτων φύτευσης, αλλά και γιατί η πρόβλεψη ενός μηχανισμού ελέγχου των φυτεύσεων αποτελεί τη δικλείδα ασφαλείας για τη διατήρηση της εξειδικευμένης ΚΟΑ Οίνου μέσω της Ενιαίας ΚΟΑ.

Η εξέλιξη αυτή όπως έχουμε επισημάνει σε προηγούμενες επιστολές μας, διασφαλίζει τόσο το παραγωγικό μοντέλο βασισμένο στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις της υπαίθρου, αλλά και κατά πάσα πιθανότητα τη διατήρηση του προϋπολογισμού μέσω των Εθνικών προγραμμάτων Στήριξης του τομέα.

Αντιλαμβανόμαστε ότι και στα δυο κείμενα υπάρχουν κοινές απόψεις όσον αφορά την αναγκαιότητα μερικής μεταρρύθμισης του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης των δικαιωμάτων φύτευσης στα εξής σημεία:
1.    Το νέο σύστημα διαχείρισης των δικαιωμάτων φύτευσης θα εξακολουθεί να εφαρμόζεται ανεξαιρέτως στις περιοχές οίνων με ΠΟΠ και ΠΓΕ και στις περιοχές οίνων χωρίς ΠΟΠ και ΠΓΕ
2.    Θα υπάρχουν κριτήρια και προτεραιότητες στην κατανομή των δικαιωμάτων, κριτήρια τα οποία εν τέλει θα επικυρώνονται από τα Κράτη Μέλη
3.    Θα χορηγηθεί η δυνατότητα μερικής αύξησης της παραγωγής μέσω νέων φυτεύσεων (δεν έχει όμως διευκρινιστεί απόλυτα η θέση της Commission περί ρήτρας διασφάλισης)
4.    Θα προβλέπονται κυρώσεις και κανόνες ελέγχου για τις παραβάσεις των φυτεύσεων.

Στα σημεία αυτά που συγκλίνουν τα δυο μέρη, εν γένει η ΚΕΟΣΟΕ δεν θέτει αντιρρήσεις, αν και υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για την αιτιολογική βάση και τεκμηρίωση των δυο κατ΄ ουσίαν κειμένων πολιτικής κατεύθυνσης.

Η αύξηση όμως του δυναμικού παραγωγής στη χώρα μας, θα πρέπει να γίνει κατόπιν τεκμηριωμένου σχεδιασμού δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει επ’ ουδενί την μετατροπή μέσω επανεμβολιασμού φυτεμένων εκτάσεων με ποικιλίες διπλής και τριπλής χρήσης. Μια τέτοια εξέλιξη θα διαιώνιζε τον άνισο ανταγωνισμό που υφίστανται οι οινοποιήσιμες ποικιλίες από τις ποικιλίες διπλής και τριπλής χρήσης.

Επίσης επ’ ουδενί πρέπει να συνδυαστεί η αύξηση των δικαιωμάτων φύτευσης αμπελώνων με την νομιμοποίηση παράνομα φυτεμένων εκτάσεων, γεγονός που αποτελεί ευθεία παραβίαση της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, αλλά και στρέφεται κατά των κατόχων νόμιμων αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων.

Όπως Η ΚΕΟΣΟΕ έχει επανειλημμένα διατυπώσει η σημασία των ελέγχων σε ολόκληρο το φάσμα ανάπτυξης του προϊόντος, δεν είναι μόνο καθοριστικός παράγοντας για την υγιή ανάπτυξη του προϊόντος, αλλά και αποκλειστικός. Χωρίς τη διενέργεια ελέγχων η χώρα μας ουδέποτε θα ωφεληθεί από τις όποιες ευνοϊκές κοινοτικές ρυθμίσεις, όπως η αύξηση του δυναμικού παραγωγής.  

Κατά τ’ άλλα στην επιστολή της Commission (σημείο που δεν περιλαμβάνει η επιστολή των 11 Κρατών Μελών) το κέντρο βάρους της μεταρρύθμισης μετατοπίζεται στην ενεργή συμμετοχή των Οργανώσεων Παραγωγών και των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων ως προς την διαχείριση των φυτεύσεων.
Βασικό επιχείρημα αποτελεί το γεγονός ότι οι επαγγελματίες του κλάδου γνωρίζουν καλύτερα τις σύγχρονες και μελλοντικές αγορές οίνου.

Αν και κατά βάση η εν λόγω προσέγγιση σχετικά με τις αγορές είναι ορθολογική αλλά όχι αποκλειστική, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν ορισμένοι παράγοντες που για τη χώρα μας είναι αναγκαίο να ληφθούν ιδιαίτερα υπ’ όψιν όπως:

1.    Το σημερινό πλαίσιο λειτουργίας και οι δομές ανάπτυξης Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, δεν έχει ομοιότητες με τις ανεπτυγμένες δομές των μεγάλων οινοπαραγωγών χωρών της ΕΕ
2.    Προκειμένου να ανταποκριθούν οι σημερινές δομές στην πρόκληση της διαχείρισης του συστήματος φυτεύσεων απαιτείται η δημιουργία περιφερειακών και Εθνικών δομών όσον αφορά τις Οργανώσεις Παραγωγών και περιφερειακών δομών όσον αφορά τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις.
3.    Η ελληνική εμπειρία μέχρι σήμερα έχει να επιδείξει δυσχέρεια στην ανάπτυξη τέτοιων δομών εξαιτίας των δυσκολιών χρηματοδότησης αυτών των σχημάτων από τους ίδιους τους παραγωγούς.
4.    Άλλωστε και η ανάληψη αυτών των αυξημένων αρμοδιοτήτων από τις υφιστάμενες επαγγελματικές οργανώσεις μέσω των δομών που διαθέτουν θα απαιτήσει την στήριξη του έργου τους, προκειμένου ν΄αναπτύξουν τους αναγκαίους μηχανισμούς, που προφανώς διαθέτουν ομοειδείς οργανώσεις στις οινοπαραγωγές χώρες της ΕΕ.

Τέλος το κείμενο των 11 Κρατών – Μελών δίνει έμφαση στην Αρχή της Επικουρικότητας. Αρχή που διασφαλίζει την ομοιογενή εφαρμογή της νομοθεσίας στα Κράτη Μέλη, ενώ πρέπει να τονισθεί ότι οι Copa-Cogeca, τάσσονται ανεπιφύλακτα υπέρ των πολιτικών που περιέχει το κοινό κείμενο των έντεκα Κρατών – Μελών.     

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Tελευταία Nέα

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 203 επισκέπτες συνδεδεμένους