Προϊόντα  
Με την απόδοση των νέων πλέον παραγωγικών αμπελιών ο Συνεταιρισμός κατόρθωσε να γλευκοποιεί και να επεξεργάζεται 11.400.000 Kg σταφυλιών.

Διαδόχου Κωνσταντίνου, Σπάτα
Τηλ.: 2106632472
Fax: 2106632768


Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ο Αμπελουργικός Συνεταιρισμός Σπάτων ιδρύθηκε στις 11 Οκτωβρίου 1933, όπου λειτούργησε ως «Αναγκαστικός Αμπελουργικός Συνεταιρισμός Σπάτων». Σκοπός αυτής της αναγκαστικότητας ήταν να προωθεί την παραγωγή των σταφυλιών εισπράττοντας ποσοστό 3% επί της παραγωγής του κάθε συνεταίρου για την συντήρηση και λειτουργία του. Από το έτος 1986 έως σήμερα ο Συνεταιρισμός έπαψε να είναι αναγκαστικός και λειτουργεί ως «Αγροτικός Συνεταιρισμός Σπάτων».
Λόγω της σταδιακής καταστροφής των αμπελιών της περιοχής από την φυλλοξήρα μειώθηκε δραματικά η παραγωγή σταφυλιών και ο Συνεταιρισμός παρήκμασε. Μετά την αναμπέλωση, όμως, περίπου το έτος 1962 δημιουργήθηκαν πάλι οι ανάγκες για έναν Συνεταιρισμό που θα ανταποκρινόταν στις νέες απαιτήσεις.
Τον Ιούνιο του 1971 με πρωτοβουλία ενός δυναμικού Δ.Σ. της εποχής αρχίζει η επαναλειτουργία του με καινούργιο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και δημιουργία καινούργιων υπερσύγχρονων αποθηκευτικών χώρων για μούστο και κρασί.

Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ο Συνεταιρισμός διοικείται από πενταμελές Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται ανά τετραετία.
Με την πάροδο των χρόνων ο Συνεταιρισμός κατέστη μέλος της τριτοβάθμιας συνεταιριστικής οργάνωσης ΚΕΟΣΟΕ, της οποίας πρόεδρος είναι τα τελευταία 10 έτη ο εκπρόσωπος του Συνεταιρισμού μας, κ. Χρήστος Μάρκου.

Γ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο Συνεταιρισμός διαθέτει:

  • Δύο σταφυλοδόχους εκ των οποίων η μία είναι η μεγαλύτερη πανελλαδικά με έναν μονοκόμματο κοχλία μήκους 18 m.
  • Έξι πιεστήρια, εκ των οποίων τέσσερα είναι συνεχούς και δύο πνευματικά 30 και 50 τόννων, αντίστοιχα.
  • Δύο γεφυροπλάστιγγες δυναμικότητας 40 και 60 τόννων, αντίστοιχα.
  • Υπερσύγχρονη ψυκτική μονάδα για ελεγχόμενη ζύμωση και σταθεροποίηση.
  • Αποθηκευτικούς χώρους για μούστο και κρασί χωρητικότητας 4.100.000 lt., εκ των οποίων 31 ανοξείδωτες δεξαμενές και 36 κτιστές δεξαμενές μοναδικής τεχνοτροπίας της προπολεμικής εποχής.

Επίσης, στο κτιριακό συγκρότημα υπάρχει σύγχρονο λογιστήριο εξοπλισμένο με δίκτυο υπολογιστών, χημείο και αίθουσα υποδοχής των επισκεπτών.

Δ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ο Αμπελουργικός Συνεταιρισμός είναι εγκατεστημένος σε χώρο ιδιόκτητο εμβαδού 13.000 τ.μ. στην είσοδο της Πόλης των Σπάτων. Δραστηριοποιείται στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο μούστου και κρασιού χύμα και εμφιαλωμένου, λευκού και ερυθρού, γλευκοποιώντας και οινοποιώντας την βασική λευκή ποικιλία του μεσογείτικου κάμπου «σαββατιανό».


Web design by Epopsis © 2010