Προϊόντα  

Οι τύποι κρασιών που παράγονται είναι: λευκός ξηρός επιτραπέζιος, ερυθρός ξηρός επιτραπέζιος, ρετσίνα Μεγάρων (ονομασία κατά παράδοση) και ο τοπικός οίνος Γερανείων.

Σαββατιανό ροδίτης Mεγάρων Aγιωργήτικο Mεγάρων Eν Πάχει Mεγάρων Tου παραγωγού, Oίνος ερυθρός Mεγάρων
Web design by Epopsis © 2010