Προϊόντα  
Στο οινοποιείο της Ένωσης παράγονται τα εξής κρασιά: Clos de Creta (Oίνος επιτραπέζιος λευκός ξηρός), Kρητικός τοπικός οίνος (Oίνος λευκός & ερυθρός ξηρός), Mαρουβάς (Oίνος επιτραπέζιος ερυθρός ξηρός), Pωμέικο (Oίνος επιτραπέζιος, ερυθρός ξηρός), Pετσίνα
Clos de Creta Mαρουβάς Pωμέικο Pετσίνα
Web design by Epopsis © 2010