Εκτύπωση
2007 - Συγχώνευση εταιρειών:

Μετά την εσωτερική διαίρεση των τμημάτων της χιλιάνικης βιομηχανίας κρασιού, το 2007 άρχισε με την ανακοίνωση ότι δυο σημαντικές ενώσεις οινοποιών της, πρόκειται να συγχωνευθούν.

Η Vinas de Chile ιδρύθηκε το 1950 και ομαδοποίησε αρχικά τους μεγάλους παραδοσιακούς παραγωγούς. Η Chilevid ιδρύθηκε το 1993, όταν προσπαθούσαν οι μικρότεροι παραγωγοί να αναπτύξουν τις αγορές του εξωτερικού. Κατά την διάρκεια του χρόνου μια εχθρότητα αναπτύχθηκε μεταξύ των δυο και ανέδειξε την προφανή έλλειψη ενότητας και γενικής στρατηγικής κατεύθυνσης. Εντούτοις και οι δυο ενώσεις πρόσφατα εργάστηκαν μαζί για να διαμορφώσουν τα σχέδια προώθησης των κρασιών της Χιλής. Η νέα ένωση θα είναι γνωστή ως Vinos de Chile.