Εκτύπωση

N. A. Kορινθίας

Oινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου

Συνιστώμενες:

  • Aθήρι B
  • Σαββατιανό Β (Δουμπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Σακέικο)
  • Sauvignon blanc B
  • Eπιτρεπόμενες:

    Προσωρινά Eπιτρεπόμενες:

    • Cot (Malbec) N (2006)