Εκτύπωση
2009 - Οι πωλήσεις του Sauvignon Blanc της Νέας Ζηλανδίας στην Αυστραλία έχουν φτάσει στα ύψη:

Οι πωλήσεις του Sauvignon Blanc έχουν αυξηθεί κατά 145% από το Νοέμβριο στο Δεκέμβριο το 2008. Το απόθεμα της ποικιλίας που προέρχεται από την περιοχή του Marlborough, πιέζει για αυτές τις πωλήσεις. Λόγω του αποθέματος έχουν δημιουργηθεί προσφορές που έχουν ρίξει τις τιμές ανά μπουκάλι τους τελευταίους έξι μήνες. Η εξαγωγή στην Αυστραλία έχει αυξηθεί κατά 50% τα τελευταία 5-6 χρόνια. Το Sauvignon Blanc είναι το πιο χαρακτηριστικό κρασί αυτής της τάσης (οι πωλήσεις στην Αυστραλία αυξήθηκαν κατά 52,3% το 2008). Το Sauvignon Blanc αποτελεί το 42% των 65 εκ. λίτρων κρασιού που εισάγονται στην Αυστραλία ενώ αυτά της Ν. Ζηλανδίας συνολικά και το 50% των εισαγωγών στην Αυστραλία.