Εκτύπωση
2009 - Ζέστη και πυρκαγιές υποβαθμίζουν την Αυστραλιανή παραγωγή:

Η Αυστραλιανή παραγωγή αναμένεται να είναι τουλάχιστον 15% μικρότερη από αυτή του 2008. Η παραγωγή ενώ αρχικά αναμενόταν να είναι μεταξύ 1,7 m ton. και 1,8 m ton., τώρα προβλέπουν ότι θα είναι αρκετά χαμηλότερη. Το 2007, 2003 και 2001, οι σοδειές έπεσαν στους 1,4 m. ton., ενώ το 2004-6 οι σοδειές ήταν στα 1,9 m. ton. Οι θερμοκρασίες ρεκόρ που σημειώθηκαν έφεραν πυρκαγιές, που έκαναν μεγαλύτερη ζημιά στα ήδη θερμόπληκτα αμπέλια.