Εκτύπωση

11 Δεκεμβρίου 2014

Αυστραλία: κατευθυντηρίες γραμμές του στρατηγικού σχεδίου 2015 - 2020

Η Αυστραλιανή Αρχή σταφυλιών και οίνων (AGWA) δημοσίευσε στις 9 Δεκεμβρίου

κατευθυντηρίες γραμμές για το στρατηγικό σχέδιο 2015-2020. To σχέδιο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των premium οίνων και την ανταγωνιστικότητα», δήλωσε ο Brian Walsh, πρόεδρος της AGWA στο προοίμιο. Δύο στρατηγικoi άξονες συνεπώς υιοθετούνται στο σχέδιο αυτό: premium κρασιά και ανταγωνιστικότητα.

 

Για την ανάπτυξη της ζήτησης των premium οίνων, η Αυστραλία προτίθεται να αναπτύξει την επικοινωνία, εστιάζοντας σε διαφημιστικά μηνύματα που θα επικεντρώνονται στην ποιότητα των οίνων. «Συνεργαζόμαστε με εταιρείες που πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της προώθησης, ώστε να ενισχυθούν τα μηνύματά μας», αναφέρεται στο στρατηγικό σχέδιο. Η Αυστραλία επίσης θα επενδύσει σε κοινωνικά δίκτυα για να προσεγγίσει "τους καταναλωτές, τα μέσα ενημέρωσης και το εμπόριο».

Σχετικά με την ανταγωνιστικότητα, είναι προς έρευνα και η ανάπτυξη του τομέα της έξυπνης οικονομίας ώστε να γίνουν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. "Θα επενδύσουμε στην έρευνα δεδομένων και στην δυναμική της αγοράς όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού», λέει το στρατηγικό σχέδιο. Πρόκειται για τη βελτίωση κατανόησης των στοιχείων ανταγωνιστικότητας των τομέων οίνων υψηλής ποιότητας σε σχέση με τους αυστραλιανούς οίνους. Οι Αυστραλιανοί οίνοι θα ενισχύσουν τις διαδικασίες της γεωγραφικής προέλευσης, αναπτύσσοντας εργαλεία ώστε να ταυτοποιηθούν οι ζώνες καλλιέργειας των αμπελιών και οι αναμενόμενοι όγκοι ή προϊόντα. Το στρατηγικό σχέδιο αναφέρει: «Οι πληροφορίες αυτές είναι ζωτικής σημασίας για την λήψη στρατηγικών πολιτικών αποφάσεων με τις οργανώσεις οίνου και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατεύθυνση των αγορών."

Η τελική μορφή του Αυστραλιανού στρατηγικού σχεδίου θα εγκριθεί στις 30 Απριλίου 2015.