Εκτύπωση

31 Αυγούστου 2012

Νοτιοδυτική Γαλλία: ηλεκτρονική σύνδεση για τον υπολογισμό της απόδοσης των αμπελώνων

Για τη συγκομιδή του 2012, το Γαλλικό Ινστιτούτο Αμπέλου και Οίνου (IFV) έχει θέσει σε απευθείας σύνδεση ένα έντυπο υπολογισμού,

μιας σειράς από επιδόσεων, για να υπολογισθεί η απόδοση των σταφυλιών στους αμπελώνες. Κατά κύριο λόγο το φύλλο υπολογισμού προορίζεται για τους αμπελουργούς της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Αυτό το στατιστικό εργαλείο βασίζεται σε παρατηρήσεις του  IFV που έγιναν σε 19 ποικιλίες που είναι φυτεμένες στην περιοχή.

Για τον υπολογισμό του μέσου όρου αναμενόμενης απόδοσης σε απευθείας σύνδεση με το αμπελοτεμάχιο, ο οινοποιός πρέπει να γνωρίζει τη θεωρητική πυκνότητα φύτευσης, το ποσοστό απωλειών, ο μέσος όρος των σταφυλιών ανά πρέμνο. Η τελευταία παράμετρος πρέπει να μετρηθεί τουλάχιστον σε σαράντα πρέμνα για τη μείωση σε 10% του περιθωρίου λάθους των αποτελεσμάτων.

Οι ποικιλίες που θα εφαρμοσθεί το σύστημα αυτό είναι:

cabernet franc cabernet sauvignon,  chardonnay,  colombard,  duras,  fer servadou, gamay,  gros manseng,  loin de l’oeil,  malbec,  mauzac grappes lâches,  mauzac grappes serrées,  merlot, lnégrette,  prunelard,  sauvignon blanc,  syrah,  tannat και ugni blanc.