Εκτύπωση

28 Aυγούστου  2012

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


Στην κρισιμότερη στιγμή της ιστορίας της χώρας, ο αμπελοοινικος τομέας που αποτελεί μια από τις ατμομηχανές της παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας και της αναπτυξιακής  διαδικασίας  αντιμετωπίζει τον κίνδυνο πλήρους κατάρρευσης.

 Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι ενόψει τρυγητού, που ήδη ολοκληρώνεται σε ορισμένες περιοχές, έχουν διαμορφωθεί συνθήκες  " κενού αγοράς" γεγονός που μεταφράζεται σε οδυνηρές κοινωνικές επιπτώσεις, αφού χιλιάδες αμπελουργοί βρίσκονται μπροστά στο εφιαλτικό ενδεχόμενο να μείνουν χωρίς εισόδημα, αλλά και σε ευρύτερα οικονομικές καθώς θα χαθεί μια βασική πηγή εξαγωγών που, ως γνωστόν, στην παρούσα φάση είναι το ελάχιστο οξυγόνο που δίνει ακόμη ζωή στην δοκιμαζόμενη  ελληνική οικονομία.

 Βασική αιτία της κατάστασης που επικρατεί είναι η χρηματοδοτική ασφυξία στην οποία έχουν περιέλθει οι οινοποιητικοί συνεταιρισμοί λόγω της τραπεζικής κρίσης, με αξιοσημείωτο όμως ότι σε πολλές περιπτώσεως ο τραπεζικός τομέας αρνείται με προσχηματικές προφάσεις να δανειοδοτήσει ακόμα και απολύτως υγιείς και φερέγγυες οινοποιητικές επιχειρήσεις, μεγεθύνοντας το ήδη οξύ πρόβλημα του κλάδου.

 Είναι χαρακτηριστικό,  όπως καταγγέλθηκε σε σημερινή πανελλαδική σύσκε-ψη της ΚΕΟΣΟΕ, ότι στο αίτημα προέδρου υγιούς συνεταιρισμού για χρηματοδότηση λόγο τρύγου, η ιδιωτική τράπεζα που εξαγόρασε την ΑΤΕ έθεσε ως προυπόθεση την επιπλέον εγγύηση της προσωπικής περιουσίας του συνεταιριστικού
στελέχους !

   Στη σύσκεψη ο  πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ Χρ. Μάρκου και ο γενικός διευθυ-ντής Παρ. Κορδοπάτης περιέγραψαν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της εντεινόμενης κρίσης του κλάδου και της αγοράς κρασιού, επισημαίνοντας την ανάγκη να ληφθούν ΤΩΡΑ εκείνα τα μέτρα που θα επιτρέψουν  στους συνεταιρισμούς να λειτουργήσουν απρόσκοπτα στην αγορά σταφυλιού.   Διαφορετικά, τόνισαν, ο ιστορικότερος κλάδος της ελληνικής γεωργίας που λειτούργησε διαχρονικά ως συνεκτικός ιστός για τις κοι-νωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές δομές της ελληνικής περιφέρειας, θα εξαφα-νιστεί και η πλουτοπαραγωγική  πηγή που συνιστά  η ύπαρξη του θα περιέλθει στην κατοχή και τη νομή ασύδοτων και τυχάρπαστων κερδοσκοπικών κυκλωμάτων .


ΜΕΤΡΑ

  Το γεγονός ότι η ποιότητα της φετινής παραγωγής είναι άριστη και σε κανονι-κά  επίπεδα, επιβάλλει την άμεση λήψη μέτρων που θα άρουν το αδιέξοδο και θα επιτρέψουν την δραστηριοποίηση των οινοποιητικών συνεταιρισμών ώστε να απορ-ροφηθεί η παραγωγή και να πληρωθούν οι αμπελουργοί.

Στα μέτρα αυτά, όπως τονίστηκε στη σύσκεψη, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

 Η διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των οινοποιητικών συνεται-ρισμών στην ΑΤΕ – Πειραιώς  χωρίς όρους ξεπουλήματος της αγροτι-κής γης και περιουσίας των συνεταιρισμών

 Απρόσκοπτη χρηματοδότηση της παραγωγικής διαδικασίας είτε από νέο πιστωτικό φορέα είτε από το υφιστάμενο τραπεζικό σύστημα με νέο άτοκο δάνειο

 Χρονική μετάθεση και μετατροπή του άτοκου δανείου σε μακροπρόθε-σμο δάνειο

 Παροχή δυνατότητας κυκλοφορίας οίνων ΠΟΠ σε bagin box δεδομένης της οικονομικής κρίσης και της κατάρρευσης πωλήσεων των εμφιαλω-μένων οίνων

 Υλοποίηση των προτάσεων που έχει υποβάλλει η ΚΕΟΣΟΕ για την αποκατάσταση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά

Στη σύσκεψη παραβρεθήκαν : Πρόεδροι και Διευθυντές από 22 οινοποιητικές συνεταιριστικές οργανώσεις, οι  κκ. Μ.  Βουμβουλάκης (ΠΑΣΕΓΕΣ), Π. Λιβανός  κ Γ. Πάγκαλος  (ΣΥΔΑΣΕ),  Φ. Σταμόπουλος  (ΓΕΣΑΣΕ),  Ε. Κούρεντα  (Αν. Δ/ντρια  Μεταπ. και Τυποπ. ΥΠΑΑΤ)  και  Χ. Μουλκιώτης (στέλεχος ΥΠΑΑΤ).