Εκτύπωση

14 Αυγούστου 2012

Η βιώσιμη αμπελουργία όχημα για την συνολική ανάπτυξη

H βιώσιμη αμπελουργία είναι στις άμεσες προτεραιότητες της ευρωπαϊκής, αλλά και της αμερικάνικης παραγωγής οίνου, γεγονός που εντείνει αντίστοιχους προβληματισμούς για την ελληνική αμπελουργία.

Σε πρόσφατο άρθρο μας τονίσαμε την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών που έχει αναπτυχθεί για το θέμα αυτό στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Η βιώσιμη αμπελουργία βελτιώνει την ποιότητα του κρασιού, αλλά και βοηθά να ανταγωνίζονται τα κρασιά στην παγκόσμια αγορά όπου οι καταναλωτές ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο τα τρόφιμα και τα κρασιά που απολαμβάνουν, να παράγονται με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο.

Τα οφέλη των αειφόρων πρακτικών αμπελουργίας είναι  Οικονομικά Οφέλη  και αφορούν στην:

• Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της γης και των επιχειρήσεων
• Μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση κόστους
• Βελτίωση της ποιότητας του οίνου
 • Προετοιμασία για πιθανή μελλοντική Διεθνή Πιστοποίηση Εμπορίου
• Ενίσχυση της αξίας των ακινήτων
• Διατήρηση και βελτίωση της αξίας  του οίνου που παράγεται
• Βελτίωση των σχέσεων με συγκεκριμένα δημογραφικά στοιχεία, όπως οι ευρωπαϊκές αγορές και εγχώρια οι ‘πράσινοι καταναλωτές’
• Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της γης
• Διατήρηση των φυσικών πόρων και Κοινωνικές Παροχές  με Ίδια Κεφάλαια
• Υγεία και ευημερία των εκμεταλλεύσεων και των εργαζομένων στα οινοποιεία
• Βελτίωση των σχέσεων με τις γειτονικές χώρες και τις κοινότητες
• Βελτίωση των σχέσεων με τους καταναλωτές και τουρίστες
• Βελτίωση των σχέσεων με τις ρυθμιστικές αρχές και δημόσιους φορείς της πολιτικής (κυβέρνησης, Μέσων Ενημέρωσης και εκπαιδευτικών)