Εκτύπωση

10 Αυγούστου 2012

Ποικιλιακοί Οίνοι

Διαδικασία έγκρισης οινοποιητικών επιχειρήσεων και πιστοποίησης των οίνων χωρίς Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη που μπορούν να φέρουν κατά την επισήμανση τους την ένδειξη των ποικιλιών αμπέλου ή  του έτους εσοδείας - Ποικιλιακοί Οίνοι

Ακολουθεί η εγκύκλιος του ΥΠΑΤΤΡ