Εκτύπωση

2 Ιουλίου 2012

Διατήρηση Ενιαίας Ενίσχυσης οιναμπέλων 2014-2018 χωρίς διευκρινίσεις για την ένταξή τους στη Βασική Ενίσχυση

Αν και ήταν αναμενόμενη η παροχή δυνατότητας ένταξης του καθεστώτος Ενιαίας Ενίσχυσης οιναμπέλων την περίοδο 2014-2018 στα Προγράμματα Στήριξης (Εθνικό Φάκελο) οικονομικού έτους 2014 και μετά,

γεγονός που υλοποιείται με την έκδοση του ΚΑΝ(ΕΚ) 568/2012 της Επιτροπής, είναι ακόμη αδιευκρίνιστο τι θα συμβεί, εφόσον αποτελούν επιλέξιμες εκτάσεις και στη νέα ΚΑΠ, με την ένταξη των οιναμπέλων στο καθεστώς της Βασικής Ενίσχυσης.

Οι αποφάσεις πρόκειται να ληφθούν το φθινόπωρο του 2012 με την πρόοδο των συζητήσεων για την απελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης, τη νέα Ενιαία ΚΟΑ (στην οποία συμπεριλαμβάνεται  πλέον η ΚΟΑ Οίνου και την ΚΑΠ 2020) βλέπε σχετικό άρθρο 28/5/2012.
Για να κατεβάσετε τον κανονισμό πατήστε εδώ