Εκτύπωση

10 Μαΐου 2012

Εξαγωγές κρασιού: H Ευρώπη οδηγεί την ανάπτυξη

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Rabobank, "η αύξηση των αποστολών οίνων του ¨Παλαιού Κόσμου¨ ήταν το κορυφαίο γεγονός του 2011, καθώς και η σχετική μείωση των εξαγωγών του ¨Νέου Κόσμου¨. Η ολλανδική τράπεζα, όμως, διαφοροποιεί την απόλυτη ερμηνεία του αρχικού συμπεράσματος. 

Η κυριαρχία του Παλαιού Κόσμου δεν είναι παρά ένα σημάδι των προκλήσεων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει μια πραγματική ισχυρή θέση. Η επιταχυνόμενη μείωση της εγχώριας κατανάλωσης διαμορφώνει μια επείγουσα ανάγκη που μεγαλώνει στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία ώστε να αναζητήσουν νέες αγορές. Η συναλλαγματική ισοτιμία υπέρ του ευρώ έχει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Παρατίθεται η κατάταξη των μεγαλύτερων εξαγωγικών χωρών από την Rabobank η οποία δεν δίνει όγκο και τιμές των εξαγόμενων οίνων.

Χώρα          Μεταβολή σε αξία           Μεταβολή σε όγκο

Γαλλία               +1,8%                          +11,9%

Ισπανία             +26,3%                        +16,7%

Ιταλία               +9%                             +12%

ΗΠΑ                 +5%                             +22%

Αργεντινή         +25,9%                         +7,3%

Χιλή                -9,4%                            +8,9%

Αυστραλία        -10,2%                          -9,1%

Νέα Ζηλανδία    +10%                           +4,1%