Εκτύπωση

13 Μαρτίου 2012

Διημερίδα «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα. Στόχος και Διέξοδος στην κρίση»

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ), που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των ΤΕΙ Αθήνας αποτελεί το νεώτερο  και φιλόδοξο θεσμό, βασικός στόχος του οποίου είναι να ευαισθητοποιήσει και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις έννοιες της καινοτομίας, της δημιουργικότητας, της ποιότητας, της υγιούς επιχειρηματικής σκέψης και της υγιούς ανταγωνιστικότητας.

Επίσης, έχει σκοπό να εκπαιδεύσει, να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει άτομα που επιθυμούν να αναλάβουν καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Επίσης η Δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), αποτελεί μια νέα δράση των ΤΕΙ Αθήνας, που έχει σκοπό τη σύνδεση της κοινότητας των ΤΕΙ με την αγορά εργασίας και τη δημιουργία θεσμικού και ουσιαστικού υποβάθρου για την υλοποίησή της.
Στο πλαίσιο αυτό τα ΤΕΙ Αθήνας υπέγραψαν Μνημόνιο συνεργασίας με την ΚΕΟΣΟΕ δεδομένου ότι τα μέλη της αποτελούν φορείς απασχόλησης.
Για τους σκοπούς αυτούς η ΜΟΚΕ διοργανώνει την Παρασκευή και το Σάββατο 16 και 17 Μαρτίου 2012 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας Διημερίδα με θέμα «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα. Στόχος και Διέξοδος στην κρίση» με ώρα έναρξης την Παρασκευή 16/3/2012 την 8.30 π.μ.
Παρακάτω είναι η πρόσκληση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)
ΑΘΗΝΑΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ  
Τηλέφωνο : 210 53 85174 Ημερομηνία  : Αιγάλεω, 27-01-2012
E-mail :  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  
FAX        :  210 5385894
Πληροφορίες: Ι. Αναστασάκου

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση συνεργασίας»
 ΠΡΟΣ : κ. Κορδοπάτη, Διευθυντή της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων
     
Αγαπητοί κύριε Πρόεδρε,
Το ΤΕΙ Αθήνας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ( ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, υλοποιεί ως διαχειριστικός φορέας, τα προγράμματα, «Πρακτική ‘Άσκηση», «Γραφείο Διασύνδεσης» και «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας».
Η  πρακτική άσκηση στα ΤΕΙ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος σπουδών και  έχει βαρύνουσα σημασία στην εκπαίδευση των φοιτητών, γιατί πρόκειται για μια διαδικασία μετάβασης των φοιτητών από τη θεωρία στην πράξη με τρόπο που να διασφαλίζεται η ομαλή ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία.
Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση» έχει βασικό στόχο την επέκταση και την ενίσχυση της πρακτικής άσκησης, με απώτερο σκοπό να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων προς την αγορά εργασίας, αλλά και αίτημα της αγοράς εργασίας προς όλα τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 29 Τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας μεταξύ τον οποίων και το τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών και η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι εξάμηνη για όλα τα Τμήματα. Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος http://praktask.teiath.gr/

Το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ), είναι μία υπηρεσία του ΤΕΙ Αθήνας που έχει ως κύριο στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές και αποφοίτους του να προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία και να διεκδικήσουν εργασία ανάλογη με τις γνώσεις που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Για το λόγο αυτό στις προτεραιότητες του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η ανάπτυξη εποικοδομητικής και γόνιμης συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Για να το επιτύχει αυτό, το ΓΔ διατηρεί στην ιστοσελίδα του http://career.teiath.gr/ πληροφοριακό σύστημα, όπου δίνεται  η δυνατότητα σε φορείς απασχόλησης (επιχειρήσεις, εταιρείες κλπ ) που  αναζητούν στελεχιακό δυναμικό, να  εγγραφούν και να εντοπίσουν φοιτητές και αποφοίτους, που αναζητούν εργασία και  επιθυμούν να απασχοληθούν σε αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές αλλά και τα μέχρι στιγμής αποκτηθέντα προσόντα τους.

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ), αποτελεί το νεώτερο,  αλλά περισσότερο φιλόδοξο θεσμό όλων, βασικός στόχος του οποίου είναι να ευαισθητοποιήσει και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις έννοιες της καινοτομίας, της δημιουργικότητας, της ποιότητας, της υγιούς επιχειρηματικής σκέψης και της υγιούς ανταγωνιστικότητας. Επίσης, έχει σκοπό να εκπαιδεύσει, να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει άτομα που επιθυμούν να αναλάβουν καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Για περισσότερες πληροφορίες για τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.moke.teiath.gr/moke/.

Παράλληλα με τα παραπάνω τρία Έργα, το ΤΕΙ Αθήνας υλοποιεί μία νέα Δράση, τη «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)».
http://www.teiath.gr/dastateia
Σκοπός της ΔΑΣΤΑ είναι κυρίως η σύνδεση της κοινότητας του ΤΕΙ με την αγορά εργασίας και η δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού και ουσιαστικού υποβάθρου για την υλοποίησή της.
Η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας, προκειμένου να ανταποκριθεί επιτυχώς στην αποστολή της, θεωρεί καθοριστική τη δική σας συμβολή, δεδομένου ότι εκπροσωπείτε φορείς απασχόλησης, τους οποίους θα μπορούσατε να ενημερώσετε αλλά και να μας διευκολύνετε να εντοπίσουμε και να προσεγγίσουμε, ώστε από κοινού να επωφεληθούμε από τις δυνατότητες που προσφέρουν τα  προαναφερθέντα έργα μέσα από γόνιμη κι εποικοδομητική συνεργασία. Για το σκοπό αυτό, επισυνάπτεται  Πρωτόκολλο Συνεργασίας, στο οποίο προτείνονται συγκεκριμένα σημεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο της κοινής μας δράσης, αλλά και να τροποποιηθούν ή να εμπλουτιστούν με τις δικές σας προτάσεις κι επισημάνσεις, ώστε να προκύψει μια μορφή συνεργασίας που θα καλύπτει κατά τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των συμμετεχόντων μερών.
Σας ευχαριστούμε θερμά και παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.
 Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας
                  
Δημήτριος Νίνος
Καθηγητής