Εκτύπωση

24 Ιανουαρίου 2012

Αίτημα της ΚΕΟΣΟΕ προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επισήμανση των αλλεργιογόνων στους οίνους

Η ΚΕΟΣΟΕ έχει συμφωνήσει τις ακόλουθες προτάσεις σε επίπεδο COPA –COGECA και ζητά από το ΥΑΑΤ να επιληφθεί του θέματος και να παρέμβει στην Commission ώστε να θεσμοθετηθούν διατάξεις που θα προασπίζουν μεν την ασφάλεια των καταναλωτών, αλλά και την δυνατότητα τήρησης των διατάξεων από τα οινοποιεία.

Στην  σημερινή συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής Οίνου την 24η Ιανουαρίου 2012, η Γερμανική Αντιπροσωπεία θα παρουσιάσει στην Commission, μια πρόταση στην οποία συμφωνεί η ΚΕΟΣΟΕ με βάση την οποία:

 1. Για οίνους που έχουν χρησιμοποιήσει ως διαυγαστικό μέσο αλλεργιογόνα, αλλά δεν περιέχουν υπολείμματα πρωτεϊνών αυγού ή γάλακτος:
  Να δοθεί η δυνατότητα να αποφύγουν την επισήμανση αφού:
  α) έχουν παραχθεί με διαδικασία που σέβεται τις ορθές πρακτικές οινοποίησης
  β) εφ΄όσον στο τελικό προϊόν  δεν ανιχνεύονται υπολείμματα των πρωτεϊνών αυτών με όριο ανίχνευσης 0,5 mg/h (ppm) να αποφασισθεί  ότι μέχρι αυτό το όριο δεν επισημαίνονται οι φιάλες των οίνων
  Το βάρος απόδειξης και της παροχής αποδεικτικών στοιχείων, ότι ακολουθήθηκαν οι ορθές πρακτικής οινοποίησης και ότι δεν υπάρχουν κατάλοιπα αλλεργιογόνων, να το έχουν οι φορείς οινοποίησης.
 2. Όσον αφορά την επισήμανση στις φιάλες οίνων που έχουν χρησιμοποιήσει τις πρακτικές διαύγασης με αλλεργιογόνα και υπάρχουν κατάλοιπά τους στο τελικό προϊόν:
  Να δοθεί η δυνατότητα  κατά την επισήμανση χρήσης λέξεων ή εικονογραμμάτων
  α) όσον αφορά τις λέξεις
  - για το γάλα: περιέχει πρωτεΐνες γάλακτος
  - για το αυγό: περιέχει πρωτεΐνες αβγού
  β) να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα επισήμανσης σε πολλές γλώσσες, ενδεχομένως με την προσέγγιση  χρήσης μικρού αριθμού γλωσσών
  γ) όσον αφορά την χρήση εικονογραμμάτων να αντικατασταθεί η λέξη περιέχει με την χρήση των παρακάτω εικονογραμμάτων  δ) όσον αφορά την ρήτρα εξάντλησης των αποθεμάτων, η υποχρεωτικότητα επισήμανσης, να εφαρμοσθεί, για τους οίνους που θα παρασκευαστούν από την εσοδεία του 2012 και μετά.