Εκτύπωση

30 Νοεμβρίου 2011

ΝΑΙ  του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στη διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευσης οιναμπέλων

Το μέλλον της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής αμπελοκαλλιέργειας με τη σημερινή του μορφή που βασίζεται στο μοντέλο των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, μοντέλο που στηρίζουν κοινωνικοοικονομικά την ελληνική περιφέρεια, είναι περισσότερο διασφαλισμένο μετά από επιστολή που απέστειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. Σκανδαλίδης στον Επίτροπο Γεωργίας D. Ciolos, μέσω της ΜΕΑ.


Στην επιστολή ο υπουργός υιοθετεί τις ανησυχίες και τα επιχειρήματα που επιφέρει η διάταξη του ΚΑΝ(ΕΚ) 1234/07 για την απελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης των αμπελώνων από το 2015 και μετά και τάσσεται υπέρ της διατήρησής τους.
Η Ελλάδα συνεπώς γίνεται οριακό μέλος για την επίτευξη σχετικής πλειοψηφίας μεταξύ των 27 Κρατών – Μελών της ΕΕ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση των απόψεων που αντίκεινται στην φιλελευθεροποίηση του ευρωπαϊκού αμπελοοινικού τομέα υπέρ των οικονομικά ισχυρών.
Η ΚΕΟΣΟΕ εκφράζει την ικανοποίησή της προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. Σκανδαλίδη, επισημαίνοντας ότι η απόφαση του Έλληνα υπουργού και των υπηρεσιών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα συμβάλλει σημαντικά στην αποφυγή επιπτώσεων όπως: