Εκτύπωση

13 Ιανουαρίου 2011

Νέα απόφαση για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης αμπελώνων

Με νέα απόφαση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ο.Α.Ν.Α. καθορίζονται τα δικαιολογητικά, το ύψος των ενισχύσεων για κάθε δράση, η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων και η διαδικασία ελέγχων και ενστάσεων, για τα προγράμματα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα.

Η με αρ. 306252 / 20.12.2010 ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ 306206 / 3.12.2010 και περιγράφει αναλυτικά τις διαδικασίες ένταξης στα προγράμματα αναδιάρθρωσης, έως και τις διαδικασίες ολοκλήρωσης των προγραμμάτων.
Ολόκληρη η απόφαση έχει αναρτηθεί στην τοποθεσία Αμπέλι / Νομοθεσία / Εθνική Νομοθεσία / Αναδιάρθρωση.