Εκτύπωση

30/11/2010

Καταχώριση και προστασία Ελληνικών Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) οίνων και αλκοολούχων ποτών στον Καναδά

Βάσει της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά για το εμπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών (Απόφαση 2004/91/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ης Ιουλίου 2003, ΕΕ L 35 -6.2.2004), προβλέπεται η δυνατότητα, με απλουστευμένη διαδικασία, να καταχωρηθούν και να προστατευθούν στον Καναδά  Γεωγραφικές Ενδείξεις οίνων και αλκοολούχων ποτών.
Μέχρι σήμερα η μόνη Γεωγραφική ένδειξη που προστατεύεται στον Καναδά είναι η ΠΟΠ Σάμος. Επειδή αναμένεται η έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΕ και Καναδά, καθίσταται αναγκαίο, να υποβληθούν αιτήσεις καταχώρησης των Γεωγραφικών Ενδείξεων από τους οινοποιούς, για τους οίνους που παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον στον Καναδά.
Το κόστος καταχώρησης ανέρχεται σε 450 δολάρια Καναδά και προσαυξάνεται με τα έξοδα του δικηγορικού γραφείου που θα αναλάβει την καταχώρηση.
Σας παραθέτουμε την πλήρη εγκύκλιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.