Εκτύπωση

24 Φεβρουαρίου 2021

Οριστική ένταξη (χωρίς περικοπές) δικαιούχων στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης για την περίοδο 2020-2021


Υπεγράφη τελικά χωρίς περικοπές η απόφαση με αριθμ.πρωτ: 390/51182/19-2-2021 της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπ.Α.Α.Τρ αναφορικά με την «Τελική κατάταξη ένταξης δικαιούχων στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων για την περίοδο 2020-2021».

Να επισημάνουμε ότι στο Υπ.Α.Α.Τρ υπήρχαν προβληματισμοί για την περικοπή του προγράμματος αναδιάρθρωσης, προκειμένου να εκταμιευτούν ποσά ώστε να διατεθούν στα έκτακτα μέτρα του Πράσινου τρύγου, της Απόσταξης κρίσης και της Αποθεματοποίησης.

Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης όχι μόνο δεν περικόπηκε, αλλά εγκρίθηκε σχετικά αυξημένο, αφού χορηγήθηκαν επί πλέον 1.300.000 €, δεδομένου ότι ο Εθνικός Φάκελος μειώθηκε από τα 23,96 εκ € στα 23,09 € και η μείωση αυτή λογικά θα επέφερε αναλογική μείωση όλων των μέτρων που χρηματοδοτούνται μέσω του Εθνικού Φακέλου (Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης).

Η επιλογή μη περικοπής του προγράμματος αναδιάρθρωσης υιοθετήθηκε επί πλέον και για το γεγονός ότι πολλοί προσωρινά ενταγμένοι αμπελουργοί μετά τους επιτόπιους ελέγχους είχαν προβεί σε εκρίζωση, έστω πριν την υπογραφή της οριστικής τους ένταξης. Έτσι οποιαδήποτε περικοπή θα απέκλειε προσωρινά δικαιούχους που είχαν ήδη προβεί σε εκρίζωση, με αποτέλεσμα τον άδικο αποκλεισμό τους από το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης.

Για να δείτε την απόφαση πατήστε ΕΔΩ